Je bent er bijna!
- Premier exclusief -
15% korting op elke bestelling

Voer je naam in.

Voer een geldig wachtwoord in
Selecteer een schoenmaat
PRIVACYBELEID

Privacyverklaring

Welkom bij JustFab! Privacy staat bij ons hoog in het vaandel. We streven ernaar om transparant te zijn over onze privacypraktijken, inclusief de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring, samen met de materialen waarnaar hierin wordt verwezen, beschrijft:

 • de persoonsgegevens die wij verzamelen of ontvangen op of via:
 • de mobiele applicatie van JustFab (“App”);
  • andere producten of diensten van JustFab; en
  • alle andere schriftelijke of mondelinge communicatie, zoals e-mail of telefoon, met u (samen “Diensten”);
 • hoe we die informatie gebruiken; en
 • de stappen die we nemen om die informatie te beschermen.

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om ons bedrijf te exploiteren en om u de Diensten te kunnen leveren. Lees deze privacyverklaring aandachtig door voordat u de Diensten gebruikt. Door gebruik te maken van de Diensten stemt u in met de privacypraktijken die in deze verklaring worden beschreven. Als u niet wilt dat wij uw gegevens verzamelen of gebruiken op de manieren die in deze verklaring worden beschreven, moet u geen gebruik maken van de Diensten.

Deze verklaring is opgenomen in en is onderworpen aan onze algemene voorwaarden. Termen die met hoofdletters zijn geschreven, maar die in deze verklaring niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan in de algemene voorwaarden wordt gegeven.INHOUDSOPGAVE

 1. OVER ONS
 2. DE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN
 3. MINDERJARIGEN
 4. HOE WE UW GEGEVENS GEBRUIKEN
 5. BERICHTEN VAN ONS
 6. OVERDRACHT VAN UW GEGEVENS
 7. UW RECHTEN EN KEUZES
 8. OVER COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN
 9. HET BEWAREN VAN UW GEGEVENS
 10. INFORMATIEBEVEILIGING
 11. WIJZIGINGEN VAN DEZE VERKLARING
 12. HOE U CONTACT MET ONS OPNEEMT


1. OVER ONS

Wij zijn Just Fabulous GmbH, een bedrijf geregistreerd in Berlijn Charlottenburg, Duitsland met bedrijfsnummer HRB 139947B en hoofdkantoor op Schlesische Straße 38, 10997 Berlijn (“wij” of “ons”). Wij voeren de Diensten uit en zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. U kunt contact met ons opnemen zoals beschreven in sectie 12.2. DE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

Wanneer u gebruikmaakt van de Diensten, verzamelen of ontvangen wij op de volgende manieren uw persoonsgegevens:

 • Registratie, accountinstelling, gebruik van de Dienst: Om ons in staat te stellen de Diensten aan u te verlenen, moet u ons wellicht bepaalde persoonsgegevens verstrekken. Afhankelijk van de Diensten die u gebruikt, moet u ons wellicht een geldig e-mailadres en uw naam, postadres, factuuradres, telefoonnummer en betalingsgegevens verstrekken. U kunt er ook voor kiezen om andere persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw geboortedatum. U kunt deze informatie bekijken, bewerken en, in bepaalde omstandigheden, verwijderen met behulp van uw accountinstellingen.
 • Automatische informatie: We ontvangen en registreren automatisch informatie van uw browser of uw mobiele apparaat wanneer u de Diensten gebruikt, zoals uw IP-adres of unieke apparaat-id, cookies en gegevens over de pagina’s die u bezoekt, zodat we de Diensten kunnen beheren en leveren. Deze informatie wordt opgeslagen in logbestanden en wordt automatisch verzameld. Wij kunnen deze informatie combineren met andere informatie die wij of degenen met wie wij werken over u verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om fraude te voorkomen en om de Diensten veilig te houden, om te analyseren en te begrijpen hoe de Diensten werken, en om u reclame en een meer gepersonaliseerde ervaring aan te bieden. We kunnen ook automatisch informatie verzamelen die apparaat-specifiek is wanneer u de Services gebruikt. Deze informatie kan gegevens bevatten zoals het hardwaremodel, informatie over het besturingssysteem, de App-versie, het App-gebruik, browserinformatie, het IP-adres en apparaat-id’s. Voor meer informatie over cookies en soortgelijke technologieën, verwijzen we naar sectie 8.
 • Informatie over locatie: Wij kunnen informatie over uw locatie verzamelen uit informatie die u in uw profiel of vanaf uw IP-adres opgeeft. Met uw toestemming kunnen we uw locatie ook aan de hand van andere door uw apparaat verstrekte informatie bepalen, zoals GPS-informatie of informatie over draadloze netwerken in de buurt of mobiele netwerktorens. We kunnen deze informatie gebruiken en opslaan om functies te bieden en om de Diensten te verbeteren en te personaliseren. Bijvoorbeeld voor interne analyses en het controleren van de prestaties, om de inhoud te lokaliseren en (met behulp van niet-precieze informatie over de locatie) voor marketingdoeleinden. Bepaalde niet-precieze locatiediensten, zoals voor beveiliging en lokalisatie van beleid op basis van uw IP-adres of profiel, zijn van cruciaal belang voor het functioneren van de Diensten.
 • Analytische informatie: Wij analyseren gegevens om de functionaliteit van de Diensten te garanderen en deze te verbeteren. We gebruiken analysesoftware waarmee we de functionaliteit van de App op uw mobiele apparaat kunnen begrijpen. Deze software kan informatie registreren zoals hoe vaak u de App gebruikt, wat er binnen de App gebeurt, geaggregeerd gebruik, gegevens over prestaties, fouten in de App en informatie voor het debuggen, en waar de App is gedownload. Wij koppelen de informatie die wij in de analysesoftware opslaan niet aan persoonsgegevens die u in de App invoert.
 • Informatie van derden: U kunt ervoor kiezen verbinding te maken met de Diensten of een JustFab-account te registreren via een applicatie van een derde partij, zoals Facebook. We kunnen informatie van deze aangesloten applicaties van derden ontvangen. We kunnen ook openbare informatie verzamelen om met u in contact te komen. Wij kunnen deze informatie gebruiken bij het verlenen van de Diensten aan u. U kunt er ook voor kiezen om een deel van uw activiteiten te delen op de Diensten op bepaalde sociale-medianetwerken die met uw JustFab-account zijn verbonden. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via de instellingen van uw account.


3. MINDERJARIGEN

Het beschermen van de privacy van kinderen is bijzonder belangrijk voor ons. De Diensten zijn niet op kinderen gericht en wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen. Als u jonger bent dan 18 jaar, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de Diensten. Als we merken dat we persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen van personen die jonger zijn dan 18 jaar, zullen we deze informatie verwijderen. Als u een ouder of voogd bent en ontdekt dat uw kind ons persoonsgegevens heeft verschaft, neem dan contact met ons op, zoals beschreven in sectie 12.4. HOE WE UW GEGEVENS GEBRUIKEN

4.1. RECHTSGRONDEN VOOR VERWERKING

Wanneer u gebruikmaakt van de Diensten, verzamelen, gebruiken, delen en verwerken wij uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze verklaring. Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat op basis van een van de volgende rechtsgronden:

 • het is nodig om ons contract met u uit te kunnen voeren;
 • u hebt ons hiervoor toestemming gegeven;
 • het is nodig voor onze rechtmatige belangen of de rechtmatige belangen van een derde partij;
 • het is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in verband met een wettelijke aanspraak;
 • het is in het algemeen belang nodig, of
 • het is nodig om iemands leven te beschermen.

4.2. GEBRUIK VAN INFORMATIE

 • Het leveren en verbeteren van de Diensten: Wij gebruiken uw gegevens om de Diensten en onze producten aan te bieden en te verbeteren, voor rekeningen en betalingen, voor identificatie en authenticatie, voor gerichte marketing, voor algemeen onderzoek en geaggregeerde rapportage, en om contact met u op te nemen zoals beschreven in sectie 5. We kunnen meer te weten komen over de producten en diensten waar u in geïnteresseerd bent door uw browse- en aankoopgedrag, zowel via als buiten de Diensten, en kunnen als gevolg daarvan mogelijke aankopen voorstellen. Wij hebben een rechtmatig belang bij het personaliseren van de Diensten om u te helpen producten en diensten te ontdekken die u interesseren. We kunnen uw informatie gebruiken en delen om ons in staat te stellen onze rechtmatige belangen na te streven om te begrijpen hoe de Diensten worden gebruikt, en om manieren te verkennen om de Diensten te verbeteren en om onze activiteiten te ontwikkelen en te vergroten.
 • Dienstverleners: Wij werken samen met externe dienstverleners (“partners”), zoals betalingsverwerkers, verzenddiensten, en analyse- en beveiligingsbedrijven, om ons te helpen de Diensten te beheren, te leveren en op de markt te brengen. Deze dienstverleners hebben slechts beperkte toegang tot uw persoonsgegevens, kunnen uw gegevens uitsluitend gebruiken om hun specifieke taken namens ons uit te voeren, en mogen uw gegevens niet vrijgeven of gebruiken voor andere doeleinden. Het inschakelen van dienstverleners is vaak noodzakelijk om de Diensten aan u te kunnen leveren, in het bijzonder wanneer deze dienstverleners belangrijke functies vervullen, zoals betalingsverwerking en verzending. In sommige andere gevallen zijn deze dienstverleners niet noodzakelijk voor ons om de Diensten te leveren, maar helpen ze ons om ze te verbeteren, bijvoorbeeld door ons te helpen bij het uitvoeren van marktonderzoek. In dergelijke gevallen hebben we een rechtmatig belang om samen te werken met dienstverleners om de Diensten te verbeteren.
 • Andere derden: Plug-ins of add-ons van derden kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van de Diensten. Wanneer u bijvoorbeeld een pagina op de Site laadt met een sociale plug-in van een site of dienst van een derde, zoals een “Vind ik leuk”- of “Verzend”-knop, laadt u ook inhoud van de site van die derde. Deze interacties zijn onderworpen aan de privacypraktijken van de derde. Bovendien worden bepaalde cookies en andere soortgelijke technologieën op de Site door derden gebruikt voor gerichte online marketing en andere doeleinden. Deze technologieën stellen de derde in staat om uw computer of mobiele apparaat telkens wanneer u de Diensten gebruikt te herkennen.

Houd er rekening mee dat wanneer u gebruikmaakt van sites of diensten van derden, de voorwaarden en de privacypraktijken van die derden van toepassing zijn op uw gebruik van die sites of diensten. Wij kiezen en beheren de technologieën van derden die door middel van de Diensten worden geleverd. Dit zijn echter technologieën van derden en ze zijn onderworpen aan het privacybeleid van de derde partij. Voor meer informatie verwijzen we naar sectie 8. Als u uw persoonsgegevens aan derden verstrekt, kunnen andere privacypraktijken van toepassing zijn op het gebruik of de bekendmaking van de informatie die u aan hen verstrekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy- of beveiligingsbeleid van sites of diensten van derden, met inbegrip van sites of diensten die zijn gekoppeld aan of via de Diensten. Wij raden u aan de privacyverklaringen te lezen en vragen te stellen aan derden voordat u uw persoonsgegevens aan hen verstrekt.

 • Wettelijke en veiligheidsverplichtingen: In de volgende beperkte omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren of aan derden verstrekken:
 • als reactie op rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan rechtmatige eisen inzake nationale veiligheid of wetshandhaving;
 • om onze wettelijke rechten te beschermen, vast te stellen of uit te oefenen of om ons te verdedigen tegen juridische aanspraken, inclusief om een betaling te innen;
 • gevolg te geven aan een dagvaarding, gerechtelijk bevel, gerechtelijke procedure of andere wettelijke eis; of
 • wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke verwerking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan de wet, om dreigend lichamelijk letsel of financiële verliezen te voorkomen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, bedreigingen van ons eigendom of schendingen van onze algemene voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of actie ertegen te ondernemen.

In deze gevallen kan ons gebruik van uw gegevens noodzakelijk zijn voor onze doeleinden of het legitieme belang van derden bij het beveiligen van onze Diensten, het voorkomen van schade of misdaad, het handhaven of verdedigen van wettelijke rechten, of het voorkomen van schade. Een dergelijk gebruik kan ook nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel, of om juridische aanspraken uit te oefenen of te verdedigen. In zeldzame gevallen kan dit ook nodig zijn in het algemeen belang of om verlies van mensenlevens of persoonlijk letsel te voorkomen. Als wij een rechtmatig verzoek om informatie ontvangen in een van de beperkte omstandigheden die in deze paragraaf worden beschreven, kunnen wij uw persoonsgegevens openbaar maken.

 • Geaggregeerde informatie: We kunnen demografische informatie voor verschillende doeleinden delen met derden, onder andere om te voldoen aan onze rapportageverplichtingen, om zakelijke of marketingredenen, of om derden te helpen bij het begrijpen van de Diensten en ons bedrijf. Dergelijke demografische informatie zal worden geaggregeerd en geanonimiseerd, zodat uw persoonsgegevens niet worden onthuld.
 • Zakelijke acties: We kunnen transacties aangaan zoals een verkoop, fusie, faillissement, curatele of overdracht van al onze activiteiten of een aanzienlijk deel van ons bedrijf of onze bedrijfsmiddelen. Dergelijke transacties kunnen nodig en in ons rechtmatig belang zijn, in het bijzonder in ons belang om beslissingen te nemen die ons bedrijf in staat stellen zich op lange termijn te ontwikkelen. Bij dergelijke transacties kan informatie van de gebruiker worden overgedragen. Als we van plan zijn om informatie over u over te dragen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen zoals beschreven in sectie 12 en, voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving, zult u de gelegenheid krijgen om zich uit te schrijven voordat informatie over u onderworpen wordt aan andere privacypraktijken.


5. BERICHTEN VAN ONS

Het kan zijn dat wij van tijd tot tijd contact met u moeten opnemen. U stemt ermee in dat wij u met diensten verband houdende e-mails of berichten kunnen sturen. Voorbeelden van met de diensten verband houdende berichten zijn een e-mailadres- of welkomstbevestiging wanneer u een account registreert, een bevestiging wanneer u een bestelling plaatst, informatie over de beschikbaarheid van de dienst, informatie over wijzigingen aan de belangrijkste servicekenmerken of -functies, en correspondentie met ons ondersteuningsteam. We kunnen ook telefonisch contact met u opnemen voor aan transacties gerelateerde doeleinden of om ondersteuning te bieden.

Als u daarvoor toestemming hebt gegeven, kunnen wij u ook marketing e-mails of berichten sturen. U kunt zich te allen tijde voor marketingberichten afmelden via de opt-out-link die in de berichten is opgenomen of via de instellingen van uw account.6. OVERDRACHT VAN UW GEGEVENS

We maken deel uit van een wereldwijde groep van bedrijven. Door gebruik te maken van de Diensten erkent u dat wij de persoonsgegevens die wij over u verzamelen of ontvangen kunnen gebruiken in de Europese Economische Ruimte (“EER”), de Verenigde Staten en andere landen waarin wij en onze partners actief zijn voor de doeleinden die in deze verklaring worden beschreven. Dit omvat het delen van uw informatie met TechStyle Inc., onze Amerikaanse moedermaatschappij, en andere bedrijven in onze wereldwijde groep.

Wanneer uw persoonsgegevens van uw thuisland naar een ander land worden doorgegeven, kunnen de wetten en regels die deze gegevens beschermen in het land waarnaar ze worden doorgegeven, verschillen van de wetten en regels in het land waar u woont. Wij zullen uw informatie alleen doorgeven aan die landen waar wij wettelijk toe gemachtigd zijn, en wij zullen stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw informatie de juiste bescherming blijft genieten.

Wanneer we persoonsgegevens naar landen buiten de EER verzenden, doen we dat op een of meer van de volgende rechtsgronden:

 • Privacyschild. TechStyle Inc. en bepaalde andere ondernemingen in onze wereldwijde groep nemen deel aan het EU-VS Privacy Shield Framework. Het Privacyschild biedt bedrijven een mechanisme om te voldoen aan de eisen op het gebied van gegevensbescherming bij het doorgeven van persoonsgegevens van de EU naar de VS. Ga hier heen om meer te weten te komen over het Privacyschild en om de deelname van TechStyle Inc. te bevestigen. Wij hebben ons ertoe verbonden onopgeloste klachten onder het Privacyschild door te verwijzen naar “BBB EU Privacy Shield”, een onafhankelijke geschillenbeslechtingsdienst van de Council of Better Business Bureaus (“CBBB”). De CBBB is een in de VS gevestigde non-profitorganisatie. Ga hier heen voor meer informatie en om een klacht in te dienen. Aan het gebruik van deze service zijn geen kosten verbonden. Bovendien kunt u onder bepaalde beperkte voorwaarden een beroep doen op bindende arbitrage bij het “Privacy Shield Panel” dat door het Amerikaanse ministerie van Handel en de Europese Commissie wordt opgericht.
 • Modelbepalingen. De Europese Commissie heeft standaard contractbepalingen voor overeenkomsten aangenomen, ook bekend als modelbepalingen, die waarborgen bieden voor persoonsgegevens die buiten de EU of de EER worden doorgegeven. U kunt de modelbepalingen hier en op de website van de Commissie bekijken.
 • Noodzakelijk om ons contract met u uit te kunnen voeren. U kunt ervoor kiezen al dan niet van de Diensten gebruik te maken. Als u echter van de Diensten gebruik wilt maken, moet u akkoord gaan met de algemene voorwaarden, die het contract tussen ons en u bepalen. Aangezien we gebruikmaken van technische infrastructuur in de EER, de VS en andere landen om de Diensten aan u te leveren, in overeenstemming met ons contract met u, moeten we uw persoonsgegevens wanneer dat nodig is voor het leveren van de Diensten overdragen binnen de EER, naar de VS en naar andere rechtsgebieden. Wij kunnen u niet van de Diensten voorzien en ons contract met u nakomen zonder uw informatie op deze manier over te dragen.


7. UW RECHTEN EN KEUZES

U kunt bepaalde persoonsgegevens die we over u verzamelen of ontvangen bekijken, bijwerken, corrigeren of verwijderen via de instellingen van uw account, of door contact met ons op te nemen zoals beschreven in sectie 12.

U kunt ook bepaalde wettelijke rechten hebben ten aanzien van uw persoonsgegevens. Op verzoek zullen wij u voorzien van informatie over onze verwerking van uw persoonsgegevens. In bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om een kopie van uw informatie te ontvangen in een gemakkelijk toegankelijk formaat, en om te verzoeken om verwijdering van uw informatie anders dan de informatie die we moeten bewaren. In bepaalde gevallen kunt u ook het recht hebben om de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken te beperken. Als we uw gegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen of in het algemeen belang, zoals uiteengezet in sectie 4.2, kunt u in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen deze verwerking; in dergelijke gevallen zullen we de verwerking van uw gegevens stopzetten, tenzij we dwingende rechtmatige redenen hebben om de verwerking voort te zetten of wanneer dit nodig is om wettelijke redenen.

Wanneer u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Als u niet langer marketingberichten wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden zoals beschreven in sectie 5. Als u hebt ingestemd met het delen van de exacte locatiegegevens van uw apparaat, maar dit niet langer wilt doen, kunt u uw toestemming intrekken via de instellingen in de App of op uw mobiele apparaat.

Wij werken samen met derden om onze advertenties op andere sites te beheren. Deze derden kunnen cookies of soortgelijke technologieën gebruiken om u advertenties aan te bieden op basis van uw browse-activiteiten en interesses. Als u ervoor hebt gekozen om uw account te verbinden met een externe applicatie van derden, zoals Facebook, kunt u uw instellingen wijzigen door uw accountinstellingen te wijzigen.

Als u geen gebruik meer wilt maken van de Diensten of geen berichten meer wilt ontvangen die met de dienst te maken hebben, kunt u te allen tijde uw account afsluiten door de hier beschreven instructies te volgen. Houd er rekening mee dat deze annulering permanent is en dat uw account niet kan worden hersteld. 8. OVER COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN

Cookies en andere soortgelijke technologieën (gezamenlijk “Cookie-technologieën”) worden door ons en onze partners gebruikt. Cookie-technologieën dienen een aantal doeleinden, waaronder het mogelijk maken dat de Diensten functioneren en ons helpen te begrijpen hoe u de Diensten gebruikt.

8.1. Soorten Cookie-technologieën

 • Cookies: Dit zijn kleine databestanden die van een server naar uw browser worden gestuurd. Ze worden opgeslagen in de cache van uw browser en maken het mogelijk dat een website of een derde uw browser herkent. Er zijn drie hoofdgroepen van cookies:
 • Sessiecookies zijn specifiek voor een bepaald bezoek en bevatten informatie wanneer u verschillende pagina’s bekijkt, zodat u niet telkens opnieuw informatie hoeft in te voeren wanneer u van pagina wisselt of probeert af te rekenen. Sessiecookies verlopen en worden automatisch binnen een korte periode verwijderd, bijvoorbeeld nadat u de Site hebt verlaten of wanneer u uw browser sluit.
 • Permanente cookies onthouden bepaalde informatie over uw voorkeuren bij het bekijken van de Site, en stellen ons in staat u elke keer dat u terugkeert te herkennen. Permanente cookies worden opgeslagen in de cache van uw browser of op uw mobiele apparaat totdat u ervoor kiest om ze te verwijderen of ze verlopen en verwijderen zichzelf.
 • Cookies van derden worden door een derde partij geplaatst en kunnen surfactiviteiten over meerdere websites en sessies verzamelen. Ze zijn meestal een soort permanente cookie en worden opgeslagen totdat u ze verwijdert of ze verlopen op basis van de periode die in ieder cookie is ingesteld.

Cookies maken het mogelijk dat de Diensten functioneren en stellen ons in staat uw ervaring te personaliseren. U kunt de instellingen van uw browser zo configureren dat ze uw voorkeur voor het accepteren of weigeren van cookies weergeven, inclusief de manier waarop cookies van derden worden gebruikt. Voor meer informatie verwijzen we naar sectie 8.5.

 • Lokale opslagobjecten: Dit zijn gegevensbestanden, ook wel flash cookies genoemd, die in uw browser kunnen worden opgeslagen. Ze kunnen worden gebruikt om uw voorkeuren, de geschiedenis van het gebruik of de toestand of instellingen van een app te bewaren.
 • Webbakens: Dit zijn kleine afbeeldingen, ook wel “clear GIF’s” of “webpixels” genoemd, met een unieke identificatiecode die worden gebruikt om uw browsingactiviteiten te begrijpen. Webbakens worden onzichtbaar op webpagina’s weergegeven wanneer u een pagina opent.
 • Social widgets: Dit zijn knoppen of pictogrammen die worden geleverd door externe aanbieders van sociale media die u in staat stellen om te communiceren met sociale-mediadiensten wanneer u een webpagina of een scherm op een mobiele app bekijkt. Deze widgets kunnen gegevens verzamelen over het browsen, die kunnen worden ontvangen door de derde partij die de widget heeft geleverd, en die worden gecontroleerd door de derde partijen.
 • UTM-codes: Dit zijn code strings die in een URL kunnen verschijnen wanneer een gebruiker van de ene webpagina of website naar een andere gaat. De string kan informatie weergeven over uw surfgedrag, zoals welke advertentie, pagina of uitgever u naar de ontvangende website heeft gestuurd.
 • Applicatie-SDK’s: Dit zijn software development kits (“SDK’s”) van derden die in de App zijn opgenomen. Deze SDK’s staan het verzamelen van informatie over de App zelf, activiteiten in de App en het apparaat waarop de App wordt uitgevoerd toe.

8.2. Doeleinden VAN COOKIE-TECHNOLOGIEËN

Wij gebruiken Cookie-technologieën om u te herkennen op de Site, om de Site voor u te laten functioneren en om uw ervaring en gebruik van de Diensten te helpen personaliseren. Meer in het bijzonder gebruiken we Cookie-technologieën voor:

 • Beveiliging en authenticatie: Sommige Cookie-technologieën zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de Diensten werken, zoals het authentiseren van u en het handhaven van de beveiliging, veiligheid en integriteit van de Diensten. Zonder deze Cookie-technologieën kunnen wij de Diensten niet aan u leveren.
 • Account- en gebruikersvoorkeuren: Sommige Cookie-technologieën worden gebruikt om uw account en voorkeuren te onthouden. Bijvoorbeeld om u automatisch in te loggen wanneer u terugkeert naar de Site, om uw keuzes met betrekking tot de functies van de Site te bewaren en om inhoud te personaliseren op basis van hoe u de Diensten gebruikt.
 • Sociale netwerken: Sommige Cookie-technologieën helpen u om tijdens het gebruik van de Diensten met sociale netwerken te communiceren, zoals het delen van content met het netwerk. Sociale netwerken kunnen ook met ons samenwerken voor analyse- of marketingdoeleinden, zoals hieronder beschreven. U kunt wellicht uw privacy-voorkeuren voor deze sociale netwerken en hun tools en widgets beheren via uw account bij het netwerk.
 • Prestaties en analyses: Sommige Cookie-technologieën leveren prestatiegegevens over de werking van de Diensten om ze te helpen verbeteren. Wij gebruiken deze Cookie-technologieën om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Site, zoals bezochte pagina’s of eventuele fouten die u tegenkomt. Deze Cookie-technologieën verzamelen geen persoonsgegevens, of aggregeren de informatie op een zodanige manier dat deze anoniem wordt. De Site en App maken ook gebruik van Google Analytics om te helpen te begrijpen hoe de Diensten worden gebruikt. Voor sommige van de hieronder vermelde marketingdiensten, zoals retargeting, kunnen gegevens van Google Analytics worden gecombineerd met gegevens die wij bewaren en met cookies van derden. Voor informatie over het uitschakelen van Google Analytics Advertising Features verwijzen wij naar sectie 8.5. Meer informatie over Google Analytics is hier beschikbaar.
 • Marketingdiensten: Wij werken samen met partners die gebruik kunnen maken van Cookie-technologieën om ons en hen in staat te stellen meer te weten te komen over de advertenties die u ziet en waarop u klikt wanneer u de Diensten gebruikt, of om u advertenties van binnen en buiten de Diensten te tonen. Deze Cookie-technologieën kunnen het volgende omvatten:
 • Frequentielimieten, waardoor het aantal keren dat uw browser of mobiele apparaat dezelfde advertentie weergeeft wordt beperkt.
 • Attributietracking, die de advertentie of marketingbron identificeert die u naar de Site bracht, of bepaalt welke bron heeft geleid tot acties zoals een bezoek of een aankoop.
 • Remarketing, waarbij relevante advertenties aan een publiek worden getoond op basis van eerdere browse- en aankooppatronen.
 • Publiektargeting, waarbij advertenties op een groot publiek worden gericht op basis van de demografie van het publiek.
 • Cross-device-herkenning, waarmee acties over meerdere apparaten of browsers worden herkend.

Met deze Cookie-technologieën kunnen partners uw computer of mobiele apparaat herkennen bij elk bezoek aan de Site of App of andere websites en mobiele toepassingen op basis van gegevens zoals een cookie, uw IP-adres of apparaat-ID, maar hebben ze geen toegang tot andere persoonsgegevens. Deze derden zijn verplicht zich te houden aan de van toepassing zijnde wetten, zelfregulerende programma’s en, indien van toepassing, onze regels voor gegevensbescherming. Wij hebben echter geen controle over deze derden, die elk hun eigen privacypraktijken hebben.

8.3. Diensten in de App

De App kan SDK’s van derden bevatten die mobiele prestatie- en analysegegevens leveren, bugmeldingsfuncties en API’s aan derden die helpen bij het leveren van de Diensten, voor sociale-media-functionaliteit en voor marketing en reclame.

8.4. RECHTSGRONDEN VOOR VERWERKING

Wij maken gebruik van bepaalde Cookie-technologieën om er voor te zorgen dat de Site en App voor het beoogde doel werken. Wij doen dit op basis van contractuele noodzaak gebaseerd op uw overeenkomst met ons om de door u gevraagde Diensten uit te voeren. Door gebruik te maken van de Diensten na op de hoogte te zijn gebracht van ons gebruik van Cookie-technologieën op de manieren zoals beschreven in deze verklaring en, indien van toepassing, door kennisgeving en ondubbelzinnige erkenning van uw toestemming, stemt u in met dat gebruik.

8.5. Cookie-technologieën beheren

U hebt de mogelijkheid om het gebruik van bepaalde Cookie-technologieën te bepalen:

 • Marketingvoorkeuren: U kunt uw marketingvoorkeuren instellen zoals beschreven in sectie 5.
 • Browserinstellingen: U kunt de instellingen van uw browser aanpassen aan uw voorkeuren met betrekking tot Cookie-technologieën. Elke browser is anders, maar deze instellingen staan meestal in een “opties” of “voorkeuren” menu. Houd er rekening mee dat als u alle Cookie-technologieën weigert of blokkeert in uw browserinstellingen, u niet in staat zult zijn om sommige of alle Diensten te gebruiken, aangezien sommige Cookie-technologieën essentieel zijn voor het functioneren van de Diensten.
 • Netwerken van derden: Als u niet wilt dat Cookie-technologieën worden gebruikt om u advertenties op basis van uw interesses te leveren, kunt u ervoor kiezen advertenties op basis van interesses niet te ontvangen via Uw online keuzes. Houd er rekening mee dat u ook in de toekomst algemene advertenties zult ontvangen. 
 • Tools van derden: Diverse derden leveren plug-ins en apps die u kunnen helpen informatie over Cookie-technologieën te verkrijgen en om deze te beperken of te blokkeren.
 • App: Als u Diensten opent via de App, kunt u ook advertenties op basis van interesse beheren op uw iOS- of Android-apparaat door de optie “Limit Ad Tracking” te selecteren in het privacygedeelte van de Instellingen-app in iOS, of via advertentievoorkeuren op Android-apparaten, meestal in de Google Instellingen-app. Houd er rekening mee dat u ook in de toekomst algemene advertenties zult ontvangen.


9. HET BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang uw account actief is, voor zover dit nodig is om u de Diensten aan te bieden, of anderszins voor de in dit beleid beschreven doeleinden. Als u niet langer wilt dat wij uw gegevens gebruiken om de Diensten aan u te verlenen, kunt u uw account te allen tijde opheffen door de hier beschreven instructies te volgen.10. INFORMATIEBEVEILIGING

De veiligheid van uw persoonsgegevens is zeer belangrijk voor ons. We houden ons aan algemeen aanvaarde normen om de informatie die we verzamelen en ontvangen te beschermen, zowel tijdens verzending als na ontvangst. Wij handhaven de nodige administratieve, technische en fysieke beveiligingen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, onbedoeld verlies, onbevoegde wijziging, onbevoegde bekendmaking of toegang, misbruik en enige andere onwettige vorm van verwerking. Dit omvat bijvoorbeeld firewalls, encryptie, wachtwoordbeveiliging en andere toegangs- en authenticatiecontroles. Geen enkele manier van verzending of opslag is echter volledig veilig. Hoewel we ernaar streven om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Uw accountgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. Het is belangrijk dat u zich beschermt tegen onbevoegde toegang tot uw account en informatie door uw wachtwoord zorgvuldig te kiezen en door uw wachtwoord en computer beveiligd te houden, zoals door uit te loggen na gebruik van de Diensten. Als u van mening bent dat de veiligheid van uw persoonsgegevens in gevaar is gebracht, neemt u dan contact met ons op zoals beschreven in sectie 12. Als we ons ervan bewust worden dat uw informatie gecompromitteerd is, zullen we u in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving informeren.11. WIJZIGINGEN VAN DEZE VERKLARING

Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. Als wij van mening zijn dat de wijzigingen van wezenlijk belang zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door de wijzigingen op of via de Diensten te plaatsen, door u een e-mail of bericht over de wijzigingen te sturen, en/of door een update te plaatsen in de versienotities op het platform van de App. We raden u aan om deze verklaring regelmatig te controleren en eventuele bijwerkingen te bekijken.12. HOE U CONTACT MET ONS OPNEEMT

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze verklaring, uw persoonsgegevens of uw keuzes en rechten, kunt u contact opnemen met:

 • ons ondersteuningsteam:
  • schriftelijk op het in sectie 1 genoemde adres;
  • door een e-mail te sturen naar [email protected] of
  • door ons te bellen op 085 888 44 91 (NL) of 07 848 20 40 (BE)
 • onze functionaris voor gegevensbescherming van de EU:
  • schriftelijk op het in sectie 1 vermelde adres, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming van de EU; of
  • door een e-mail te sturen naar [email protected].

Mogelijk hebt u ook het recht om een klacht tegen ons in te dienen bij de commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie in Berlijn. De commissaris in Berlijn is onze belangrijkste toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming. De contactgegevens voor de commissaris in Berlijn zijn:

Adres: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Friedrichstraße. 219

10965 Berlin

Duitsland

E-mail:

Telefoon: +49 30 13889-0

Als u in de EER woont, kunt u ook een klacht indienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. Hier vindt u de gegevens van uw plaatselijke overheid.

05/2018

ALGEMENE VOORWAARDEN


Om te beginnen dient u de volgende belangrijke informatie door te lezen:

 • • JustFab biedt een optioneel lidmaatschapsprogramma. U kunt gratis en zonder aankoopverplichting een account aanmaken.
 • • Als niet-lid kunt u producten tegen een normale prijs kopen, of u kunt ervoor kiezen om Premier-lid te worden om exclusieve ledenvoordelen te ontvangen zoals » hier beschreven.
 • • U wordt een Premier-lid wanneer u afrekent met de optie Premier-lid. Als een Premier-lid ontvangt u maandelijks een uitgelichte selectie van looks tegen prijzen die alleen gelden voor leden.
 • • Als u niet helemaal tevreden bent met uw Premier-lidmaatschap, kunt u het op elk moment opzeggen. Tenzij u uw Premier-lidmaatschap opzegt vóór de volgende vervaldatum van uw lidmaatschapsbijdrage, brengen wij u automatisch de premie voor het lidmaatschap in rekening. Opzegging van een betaald Premier-lidmaatschap gaat in op het einde van de betaalde periode.
 • • U hebt het wettelijke recht om binnen 14 dagen een aankoop te annuleren die u volledig krijgt terugbetaald. Daarnaast bieden we een periode van 30 dagen voor ruilen of retourneren voor een tegoedbon.
 • • Wij verkopen alleen aan personen van 18 jaar of ouder, niet aan minderjarigen, handelaren of bedrijven.

Wij wijzen u erop dat de bovenstaande informatie alleen voor uw gemak wordt verstrekt. Het wijzigt of vervangt onze onderstaande algemene voorwaarden niet en wij raden u aan deze zorgvuldig door te nemen.

ALGEMENE VOORWAARDEN


Welkom bij JustFab! Deze pagina, samen met het materiaal waarnaar wordt verwezen, zetten de algemene voorwaarden uiteen die van toepassing zijn op:

 • • uw gebruik van de website www.justfab.nl, de JustFab mobiele applicatie of andere JustFab producten of diensten (samen de "Diensten");
 • • uw registratie als een gebruiker van de Diensten;
 • • onze levering en uw aankoop van producten die te koop worden aangeboden via de Diensten ("Producten"); en
 • • uw Premier-lidmaatschap (indien van toepassing, zie artikel 5).

Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door voordat u gebruik maakt van de Diensten. Als u deze algemene voorwaarden niet accepteert, mag u de Diensten niet gebruiken en kunt u geen Producten kopen of Premier-lid worden

U kunt deze algemene voorwaarde en de bijbehorende informatie over uw herroepingsrechten » downloaden of afdrukken om later te raadplegen.

INHOUDSOPGAVE


 1. OVER ONS
 2. UW STATUS EN GEGEVENS
 3. ONZE CONTRACTEN
 4. GEBRUIK VAN DE DIENSTEN
 5. PREMIER-LIDMAATSCHAP
 6. PRIJZEN EN BETALING
 7. LEVERING
 8. RETOUREN EN RUILEN
 9. BEËINDIGING
 10. GEBRUIKERSINHOUD
 11. INTELLECTUELE EIGENDOM
 12. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
 13. COMMUNICATIES
 14. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
 15. GEVALLEN BUITEN ONZE CONTROLE
 16. VERKLARING VAN AFSTAND
 17. SCHEIDBAARHEID
 18. VOLLEDIGE OVEREENKOMST
 19. WIJZIGINGEN
 20. RECHT EN RECHTSGEBIED
 21. UW HERROEPINGSRECHTEN

1. OVER ONS

Wij exploiteren de Diensten. Wij zijn Just Fabulous GmbH, een bedrijf geregistreerd in Berlijn Charlottenburg, Duitsland met bedrijfsnummer HRB 139947B en hoofdkantoor op Schlesische Straße 38, 10997 Berlijn ("we", "us" or "JustFab"). U kunt schriftelijk contact met ons opnemen via het bovenstaande adres, door een e-mail te sturen naar [email protected] of door ons te bellen op 085 888 44 91 (NL) of 07 848 20 40 (BE).

2. UW STATUS EN GEGEVENS

2.1

Door een bestelling te plaatsen via de Diensten of door Premier-lid te worden, verklaart u dat:

 • a. u wettelijk in staat bent om een bindend contract aan te gaan;
 • b. u minstens 18 jaar bent; en
 • c. u een geautoriseerde gebruiker bent van het betaalmiddel dat is gebruikt om uw bestelling te plaatsen en, indien van toepassing, bevoegd bent om deel te nemen aan het Premier-lidmaatschapsprogramma.

2.2

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons » Privacybeleid. Door gebruik te maken van de Diensten gaat u akkoord met dergelijke verwerking en verklaart u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

3. ONZE CONTRACTEN

Uw bestelling is een aanbod voor ons tot aankoop van Producten. Als u de optie Premier-lid selecteert bij het plaatsen van uw bestelling, is uw bestelling ook een aanvraag om Premier-lid te worden. Alle bestellingen en Premier lidmaatschapsaanvragen zijn onder voorbehoud van acceptatie door ons. We behouden ons het recht voor om uw bestelling of Premier lidmaatschapsaanvraag te accepteren of te weigeren, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Nadat u een bestelling voor een Product hebt geplaatst, sturen wij u een bericht waarin wordt bevestigd dat we uw bestelling hebben ontvangen evenals, indien van toepassing, een bevestiging van onze aanvaarding van uw aanvraag om Premier-lid te worden ("Orderbevestiging"). We bevestigen onze acceptatie van uw bestelling door u een bericht te sturen waarin wordt bevestigd dat het Product is verzonden ("Verzendbevestiging"). Houd er rekening mee dat het aankoopcontract voor producten tussen ons alleen wordt gevormd wanneer we u een Verzendbevestiging sturen.

4. GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

4.1

Om een aankoop te voltooien, moet u eerst een Sitegebruikersaccount (“Account”) aanmaken en registreren. Er zijn geen registratie- of andere kosten verbonden aan het aanmaken van een account en er geldt geen aankoopverplichting. U wordt geen Premier-lid door alleen een Account aan te maken.

4.2

U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw Account, voor alle activiteiten die plaatsvinden via uw Account en voor alle toegang tot en gebruik van de Diensten door iedereen die uw Account gebruikt, ongeacht of dergelijke activiteiten en toegang door u zijn geautoriseerd, inclusief maar niet beperkt tot alle communicaties, transacties en verplichtingen. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit ongeoorloofd gebruik, toegang of enige andere inbreuk op de beveiliging van uw Account. U erkent en aanvaardt dat wij niet verplicht zijn om de autorisatie of bron van een Accountactiviteit te controleren, inclusief aankoopactiviteit, na een correcte aanmelding bij de Diensten, geïdentificeerd door een overeenkomende en actuele accountinlognaam en wachtwoord. U stelt ons onmiddellijk op de hoogte van ongeautoriseerde toegang tot uw Account of enig ander ongeoorloofd gebruik van de Diensten.

4.3

Uw gebruik van de Diensten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Met het oog op uw gebruik van de Diensten gaat u ermee akkoord dat u waarheidsgetrouwe en correcte informatie over uzelf verstrekt bij het aanmaken van een Account en dat u uw Account van tijd tot tijd bijwerkt om de nauwkeurigheid ervan te behouden. Als u ons onjuiste, onnauwkeurige, niet-actuele of onvolledige informatie verstrekt, of als we dit redelijkerwijs vermoeden, behouden wij ons het recht voor om elke huidige of toekomstige toegang tot de Diensten of een deel daarvan op te schorten. Als we bovendien reden hebben om aan te nemen dat u tijdens het gebruik van de Diensten frauduleuze accounts aanmaakt of zich bezighoudt met misleidend gedrag, kunnen we elke huidige of toekomstige toegang door u tot de Diensten of een deel ervan opschorten en weigeren. We kunnen ook weigeren om het krediet of de voordelen van uw Account te leveren.

4.4

We behouden ons het recht voor om op elk moment de Diensten of een deel daarvan met of zonder kennisgeving tijdelijk of permanent te wijzigen of te beëindigen. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of enige derde partij voor enige wijziging of beëindiging van de Diensten of een deel daarvan.

4.5

We kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot uw Account onmiddellijk beëindigen, beperken of opschorten om een van de volgende redenen:

 • a. een schending of overtreding van deze algemene voorwaarden;
 • b. een redelijk verzoek door wetshandhaving;
 • c. onvoorziene technische of beveiligingsproblemen of -kwesties;
 • d. lange periodes van inactiviteit; of
 • e. frauduleuze, misleidende of illegale activiteiten, of enige andere activiteit die naar onze mening schadelijk is voor de Diensten of onze zakelijke belangen

U gaat ermee akkoord dat elke beëindiging, beperking van toegang en/of opschorting naar eigen goeddunken zal plaatsvinden en dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor de beëindiging, beperking van toegang en/of opschorting van uw Account.

4.6

U stemt ermee in ons en onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, agenten en werknemers schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden, claims, vorderingen, verliezen, verplichtingen, vonnissen, procedures, schade, uitgaven en kosten (inclusief redelijke juridische kosten), gebaseerd op, voortvloeiend uit of gerelateerd aan:

 • a. informatie of inhoud die door u of enige andere persoon die toegang heeft tot de Diensten met uw Account, wordt aangeboden, overgedragen of anderszins beschikbaar gesteld via de Diensten;
 • b. het gebruik van, of de verbinding met, de Diensten door u of een andere persoon die toegang heeft tot de Diensten met uw Account; of
 • c. uw schending of poging tot schending van deze algemene voorwaarden.


5. PREMIER-LIDMAATSCHAP

5.1

Als u Premier-lid wilt worden, plaatst u een bestelling voor een product en selecteert u de optie Premier-lid. Uw Premier-lidmaatschap begint wanneer we u de Orderbevestiging sturen.

5.2

De huidige premie voor het Premier-lidmaatschap is uiteengezet hier. TENZIJ U ONS VOOR DE VOLGENDE BETAALDATUM VAN UW PREMIER-LIDMAATSCHAP MEEDEELT DAT U UW PREMIER-LIDMAATSCHAP OPZEGT, WORDT UW LIDMAATSCHAP AUTOMATISCH VERLENGD. U MACHTIGT ONS OM ZONDER VERDERE KENNISGEVING DE OP DAT MOMENT GELDENDE PREMIER-LIDMAATSCHAPSKOSTEN OP OF KORT NA DE BETAALDATUM IN REKENING TE BRENGEN OP HET BETALINGSINSTRUMENT DAT GEKOPPELD IS AAN UW ACCOUNT. Als uw betaalmiddel wordt geweigerd, wordt uw Premier-lidmaatschap beëindigd.

5.3

Van tijd tot tijd kunnen we een proeflidmaatschap of andere promotionele Premier-lidmaatschappen aanbieden, die onderhevig zijn aan deze algemene voorwaarden, tenzij anders vermeld in specifieke voorwaarden. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen of u in aanmerking komt voor een dergelijke proef of ander promotionele Premier-lidmaatschap. Proef- en promotionele leden kunnen ervoor kiezen om te stoppen of om over te stappen naar een betaald of niet-prom otioneel Premier-lidmaatschap door hun lidmaatschap op te zeggen zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden en in specifieke voorwaarden.

6. PRIJZEN EN BETALING

6.1

De prijs van de Producten, de premie voor het Lidmaatschap en onze bezorgkosten zijn zoals van tijd tot tijd vermeld in de Diensten, behalve zoals beschreven in artikel 6.3. Prijzen zijn te allen tijde onderhevig aan wijzigingen. Een wijziging heeft geen invloed op bestellingen waarvoor we u al een Verzendbevestiging hebben gestuurd. Alle prijzen zijn inclusief wettelijk toepasselijke btw.

6.2

We zijn niet aansprakelijk voor eventuele kosten of vergoedingen die u mogelijk oploopt doordat wij de prijs die u accepteert te betalen voor een product of de premie voor het Premier-lidmaatschap debiteren van het betaalmiddel dat aan uw Account is gekoppeld.

6.3

Ondanks onze inspanningen zijn sommige van de Producten die via de Diensten worden vermeld mogelijk onjuist geprijsd. We zullen prijzen verifiëren als onderdeel van onze verzendprocedures. Als de juiste prijs van een Product lager is dan onze opgegeven prijs, brengen wij het lagere bedrag in rekening wanneer wij het Product naar u verzenden. Als de juiste prijs van een Product hoger is dan de prijs die wordt vermeld via de Diensten, kunnen we contact met u opnemen voor instructies voordat het Product wordt verzonden, of uw bestelling weigeren en u op de hoogte brengen van een dergelijke weigering. We zijn niet verplicht om het Product aan u te leveren tegen de onjuiste (lagere) prijs, zelfs nadat we u een Verzendbevestiging hebben gestuurd, als de prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u als een fout kon worden herkend.

6.4

Betaling voor Producten of van de premie voor het lidmaatschap kan worden voldaan met één van de » hier uiteengezette betalingsmethoden. We brengen het verschuldigde bedrag pas in rekening op uw betaalmiddel als we uw bestelling hebben verzonden. Indien van toepassing, kunt u ook betalen voor producten met krediet op uw Account.

7. LEVERING

7.1

Raadpleeg onze website voor informatie over leveringsopties, kosten en beleid » Levering en retour pagina. Wanneer uw bestelling wordt verzonden, ontvangt u een trackingnummer. U kunt uw bestelgegevens en trackinginformatie ook vinden in uw online Account. Tenzij anders vermeld, zijn levertijden niet gegarandeerd.

7.2

Producten zijn vanaf het moment van levering op uw risico. Eigendom van Producten zal alleen aan u worden overgedragen wanneer wij de volledige betaling ontvangen van alle bedragen die verschuldigd zijn met betrekking tot de Producten, inclusief eventuele toepasselijke verzendkosten.8. RETOUREN EN RUILEN

8.1

Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met een Product, heeft u de volgende opties:

a. Wettelijk herroepingsrecht.

U hebt het recht om zonder opgave van reden binnen 14 dagen de koopovereenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij (anders dan de koerierdienst) fysieke in bezit komt van de Producten. Lees meer over uw » herroepingsrecht.

b. Contractueel recht om te retourneren of ruilen.

Naast uw wettelijk herroepingsrecht zoals uiteengezet in (a) hierboven, geven we u 30 dagen om een Product te ruilen voor een ander Product of om een Product te retourneren voor een tegoed. De herroepingstermijn verstrijkt na 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij (anders dan de koerierdienst) fysiek in bezit komt van de Producten. Deze bepaling heeft geen invloed op uw wettelijke rechten..

c. Retour van defecte Producten.

Als u van mening bent dat een Product niet voldoet aan het aankoopcontract op het moment van levering, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen om het retour van het Product te regelen. We zullen het geretourneerde Product onderzoeken en als we ermee instemmen dat het Product defect is, informeren wij u binnen een redelijke termijn over de terugbetaling. We zullen de aan u verschuldigde terugbetaling zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na de dag waarop we hebben bevestigd dat u recht hebt op terugbetaling verwerken. We zullen de prijs van een defect Product volledig vergoeden, samen met alle toepasselijke verzendkosten en, onder voorbehoud van uw redelijke bewijs, de redelijke kosten die u maakt om het artikel naar ons terug te sturen..

8.2

Tenzij anders overeengekomen, zullen we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, terugbetalen via dezelfde betaalmethode dat u gebruikte om uw aankoop te betalen. Producten die met een tegoed zijn gekocht, mogen alleen worden geruild met voor ander product of worden geretourneerd voor een tegoed. We kunnen een terugbetaling inhouden totdat we het te retourneren Product hebben ontvangen.

8.3

Zie onze » Levering en retours pagina voor informatie over retourmethoden en -regelingen. Als geen van de gratis retourmethoden die hier zijn beschreven van toepassing is of door u wordt gebruikt, zijn de kosten die u maakt voor het retourneren van een Product voor uw rekening. Als u een Product retourneert via betaling bij levering, brengen wij mogelijk deze kosten in rekening. U retourneert een Product op eigen risico. U bent verplicht om het Product met redelijke zorgvuldigheid te behandelen zolang het in uw bezit is en het in dezelfde staat terug te sturen als waarin het werd ontvangen. Als u zich niet aan deze verplichting houdt, kunnen wij een vergoedingsclaim tegen u indienen.

9. BEËINDIGING

9.1

U kunt uw Account of Premier-lidmaatschap op elk moment annuleren. Opzegging van een betaald Premier-lidmaatschap treedt in werking aan het einde van de betaalde periode. Let op: de premie voor het Premier-lidmaatschap kan bij opzegging niet geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald, behalve zoals uitdrukkelijk wordt bepaald in artikel 9 van deze voorwaarden.

9.2

U kunt uw Account of Premier-lidmaatschap schriftelijk of telefonisch beëindigen zoals vermeld in artikel 1. Als u alleen uw Premier-lidmaatschap wilt beëindigen, kunt u dit ook doen in uw online Account. Let op, wij accepteren geen opzeggingsverzoeken via e-mail.

9.3

U hebt het recht om uw Premier-lidmaatschap zonder opgave van reden te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag dat we uw Premier-lidmaatschap bevestigen in overeenstemming met artikel 3. Als u uw Premier-lidmaatschapsbijdrage hebt betaald zodra u Premier-lid bent geworden en u geen gebruik hebt gemaakt van de Premier-voordelen tijdens de herroepingstermijn, zullen we de premie voor het volledige lidmaatschap volledig vergoeden. Anders zullen wij, in het geval dat u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, u een gedeeltelijke terugbetaling verlenen op basis van uw gebruik van Premier-voordelen gedurende de herroepingstermijn. Lees meer over uw » herroepingsrecht.

9.4

We kunnen uw Premier-lidmaatschap voor het gemak beëindigen met een opzegtermijn van 14 dagen en zullen een evenredige terugbetaling van uw betaalde Premier-lidmaatschapskosten bieden op basis van de resterende tijd in uw huidige lidmaatschapsperiode. We kunnen uw Premier-lidmaatschap onmiddellijk opzeggen als we van mening zijn dat uw gebruik van het Premier-lidmaatschap een wezenlijke inbreuk vormt op deze algemene voorwaarden of enige toepasselijke wet. In dit geval is er geen sprake van terugbetaling..

10. GEBRUIKERSINHOUD

10.1

Alle inhoud, opmerkingen, beoordelingen, feedback, suggesties, ideeën, concepten, foto’s, vragen of andere communicatie (gezamenlijk "Gebruikersinhoud") die u verzendt, uploadt, tagt, plaatst of anderszins verstrekt (gezamenlijk "Verzenden") via de Diensten wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Door Gebruikersinhoud in te dienen, verleent u aan JustFab, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, opvolgers en rechtverkrijgenden (gezamenlijk "de JustFab-groep"), een eeuwigdurende, onherroepelijke, onbeperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om gebruikersinhoud te kopiëren, publiceren, vertalen, wijzigen, er afgeleide werken van te maken, verspreiden, reproduceren, weergeven of gebruiken, op welke commerciële of niet-commerciële wijze dan ook, inclusief maar niet beperkt tot sociale media, marketing, materialen van derden, promotiematerialen, advertenties en ander commercieel en niet-commercieel gebruik zonder enige verplichting of aanvullende toestemming van u. De JustFab-groep is vrij om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken in dergelijke Gebruikersinhoud voor welk doel dan ook te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren en verkopen van producten die dergelijke informatie bevatten of anderszins daarop vertrouwen. U verleent de JustFab-groep ook het recht om de naam en/of gebruikersnaam te gebruiken die u hebt ingediend bij Gebruikersinhoud in verband met dergelijke inhoud. Voor zover wettelijk toegestaan, stemt u ermee in afstand te doen van uw recht om te worden geïdentificeerd als de auteur van de Gebruikersinhoud en uw recht om bezwaar te maken tegen beledigende behandeling van de Gebruikersinhoud. U gaat ermee akkoord om alle verdere handelingen uit te voeren die redelijkerwijs nodig zijn om één van de bovenstaande rechten die u hebt verleend aan de JustFab-groep uit te voeren, inclusief het op ons verzoek afhandelen van akten en documenten.

10.2

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle meningen uitgedrukt in Gebruikersinhoud uitsluitend de meningen van de personen weerspiegelen die dergelijke Gebruikersinhoud hebben ingediend en niet worden onderschreven door de JustFab-groep. De JustFab-groep is niet verplicht Gebruikersinhoud te controleren, Gebruikersinhoud te gebruiken of weer te geven, u te vergoeden voor het indienen van Gebruikersinhoud of om te reageren op Gebruikersinhoud. De JustFab-groep is niet aansprakelijk voor het vertrouwen van een gebruiker op Gebruikersinhoud. De JustFab-groep behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving Gebruikersinhoud om welke reden dan ook te verwijderen, te herzien of te weigeren. Een aankoop of betaling van welke aard dan ook zal de kans dat we uw Gebruikersinhoud gebruiken niet vergroten.

10.3

Door Gebruikersinhoud te verzenden, verklaart en garandeert u dat:

 • a. u minstens 18 jaar bent;
 • b. u de toestemming hebt verkregen van elke persoon, indien aanwezig, afgebeeld in de Gebruikersinhoud;
 • c. u de ouder of wettelijke voogd bent van elk kind jonger dan 13 jaar, indien aanwezig, afgebeeld in de Gebruikersinhoud; en
 • d. u de eigenaar van het auteursrecht bent of de toestemming hebt van de auteursrechteigenaar om de rechten op de Gebruikersinhoud die in dit artikel 10 wordt geboden, te verlenen;
 • e. de Gebruikersinhoud en het gebruik door de JustFab-groep van de Gebruikersinhoud zoals toegestaan door dit artikel 10, nu en later geen inbreuk zal maken op intellectuele eigendomsrechten, publiciteitsrechten of overige eigendomsrechten van derden.


10.4

Door Gebruikersinhoud te verzenden, verklaart en garandeert u dat de Gebruikersinhoud:

 • a. geen valse of misleidende informatie bevat;
 • b. geen lasterlijke, smadelijke, onrechtmatige, beledigende, discriminerende, haatdragende, gewelddadige, bedreigende, op de privacy inbreukmakende of anderszins intimiderende of onwettige inhoud bevat;
 • c. geen producten of diensten die niet gerelateerd zijn aan deze Website verkoopt of promoot;
 • d. geen bedrijf promoot of benadert, of ongevraagde reclame, promotiemateriaal of andere vormen van verzoeken plaatst; of
 • e. geen persoonlijk identificeerbare informatie bevat.


10.5

U bent uitsluitend verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud. U stemt ermee in de JustFab-groep te ontheffen van, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren, verdedigen en beschermen tegen vorderingen, acties, verliezen, aansprakelijkheid, kosten, schade en redelijke kosten voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Gebruikersinhoud door de JustFab-groep zoals toegestaan door dit artikel 10, of anderszins voortvloeiend uit of in verband met een schending van één van de verklaringen en garanties opgenomen in dit artikel 10. Als u op enig moment meent dat één van de verklaringen en garanties in dit artikel 10 niet correct is, moet u ons onmiddellijk op de hoogte brengen door contact met ons op te nemen zoals vermeld in artikel 1 en de Gebruikersinhoud identificeren, samen met een gedetailleerde toelichting van het probleem.

11. INTELLECTUELE EIGENDOM

Tenzij anders aangegeven, zijn de Diensten en alle inhoud die erin is vervat, inclusief maar niet beperkt tot tekst, foto’s, afbeeldingen, pictogrammen, grafische afbeeldingen, handelsmerken, handelsnamen, logo’s, software en Gebruikersinhoud ("Inhoud"), eigendom van of in licentie gegeven aan ons en beschermd door toepasselijk recht. U stemt ermee in de inhoud niet te kopiëren, publiceren, gebruiken, weer te geven, verzenden, wijzigen, over te dragen, verkopen, herformatteren, distribueren, creëren of op enigerlei wijze te exploiteren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Bovendien zijn alle gemechaniseerde of systematische processen voor het verzamelen van informatie uit de Diensten voor welk doel dan ook verboden. Niets in of op de Diensten mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van enige licentie of recht, impliciet of anderszins, om Inhoud op elk gewenst moment te gebruiken.

12. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

12.1

UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN IS OP EIGEN RISICO. DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" EN ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN WE ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID, AF. WIJ GEVEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, DAT DE WERKING VAN DE DIENSTEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, DAT EVENTUELE DEFECTEN WORDEN GECORRIGEERD OF DAT DE DIENSTEN OF DE SERVERS DIE DE DIENSTEN BESCHIKBAAR STELLEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF OVER DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, PRODUCTEN OF DIENSTEN OPGENOMEN OF TOEGELATEN VIA DE DIENSTEN, TEN AANZIEN VAN HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, ADEQUAATHEID, NUTTIGHEID, TIJDIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS, TENZIJ ANDERSZINS SCHRIFTELIJK AANGEGEVEN.

12.2

Behoudens artikel 12.3, zijn wij, als we niet aan deze voorwaarden voldoen, slechts aansprakelijk voor de aankoopprijs van de Producten of de premie voor het Premier-lidmaatschap, zoals van toepassing. We zijn niet aansprakelijk voor verliezen die voortvloeien uit niet-naleving door ons van deze voorwaarden en bepalingen die in de volgende categorieën vallen, zelfs als dergelijke verliezen het gevolg zijn van onze opzettelijke inbreuk:

 • a. verlies van inkomsten of opbrengsten;
 • b. verlies van zaken;
 • c. verlies van winsten;
 • d. verlies van verwachte besparingen;
 • e. verlies van gegevens; of
 • f. verspilling van management of werktijd.

Dit artikel 12.2 zal echter geen verhindering inhouden van vorderingen wegens voorzienbaar verlies van of voorzienbare schade aan uw roerende zaken of enige andere vordering wegens directe schade die niet is uitgesloten door de categorieën (a) tot en met (f).

12.3

Niets in deze algemene voorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijk voor het volgende uit:

 • a. overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;
 • b. fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; of
 • c. alle andere zaken waarvoor het voor ons onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of proberen uit te sluiten.


12.4

De Services kunnen gelinkt zijn aan of vanuit andere websites of diensten ("Diensten van Derden"). U erkent en stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zullen zijn voor de beschikbaarheid van dergelijke Diensten van Derden en dat wij niet verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor enige inhoud, goederen, diensten of ander materiaal beschikbaar op of via dergelijke Diensten van Derden. Verder erkent u en stemt u ermee in dat wij niet direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen, diensten of andere materialen. Door verbinding te maken met de Diensten met behulp van een Dienst van Derden geeft u ons toestemming voor toegang tot en gebruik van uw informatie van die dienst zoals toegestaan door die dienst en om uw inloggegevens voor die dienst op te slaan. Voor meer informatie over de soorten informatie die we verzamelen van Diensten van Derden, raadpleeg ons» Privacybeleid.

13. COMMUNICATIES

13.1

Alle kennisgevingen die u ons geeft, moeten schriftelijk aan ons hoofdkantoor zijn gericht (zie artikel 1). We kunnen u kennisgevingen sturen op het e-mailadres of postadres dat aan uw Account is gekoppeld, of op één van de manieren die in artikel 13.2 zijn uiteengezet. Een door ons gegeven kennisgeving geldt als ontvangen en correct afgegeven zodra deze binnen de Diensten wordt geplaatst, 24 uur nadat een elektronisch bericht is verzonden, of drie dagen na de datum van verzending van een brief. Om de betekening van een kennisgeving te bewijzen, volstaat het om in het geval van een brief te bewijzen dat een dergelijke brief naar behoren is geadresseerd, gefrankeerd en op de post is gedaan en, in het geval van een elektronisch bericht, dat een dergelijk bericht is verzonden naar het opgegeven elektronische adres van de geadresseerde..

13.2

De toepasselijke wetgeving vereist dat een deel van de informatie die we u toezenden schriftelijk moet zijn. Bij het gebruik van de Diensten accepteert u dat we mogelijk contact met u opnemen per e-mail of via de Diensten, of u informatie verstrekken door mededelingen op de Diensten te plaatsen. Voor contractuele doeleinden stemt u in met dit elektronische communicatiemiddel en erkent u dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan de wettelijke eis dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

14. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Het contract tussen u en ons is bindend voor u en ons en onze respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden. U mag een contract met ons niet overdragen, toewijzen, belasten of anderszins vervreemden, inclusief maar niet beperkt tot uw Premier-lidmaatschap, indien van toepassing, of enige van uw rechten of verplichtingen die eruit voortvloeien, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij kunnen op elk moment tijdens de looptijd van het contract een overeenkomst met u, of één van onze rechten of verplichtingen die daaruit voortvloeien, overdragen, toewijzen, belasten, uitbesteden of anderszins vervreemden.

15. GEVALLEN BUITEN ONZE CONTROLE

Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige niet-nakoming, of voor vertraging in de uitvoering van één van onze verplichtingen onder een contract met u dat wordt veroorzaakt door een handeling, gebeurtenis, niet-plaatsvinden, weglating of ongeval buiten onze redelijke controle ("Geval van overmacht"). Onze uitvoering onder een contract met u wordt geacht te zijn opgeschort voor de duur van het Geval van overmacht. Wij zullen al het mogelijke doen om het Geval van Overmacht tot een einde te brengen of een oplossing te vinden waarmee onze verplichtingen onder het contract ondanks het Geval van Overmacht kunnen worden uitgevoerd.

16. VERKLARING VAN AFSTAND

Als wij op enig moment gedurende de looptijd van een contract met u niet aandringen op strikte naleving door u van uw verplichtingen uit hoofde van het contract of één van deze voorwaarden en bepalingen, of als wij nalaten enig recht of rechtsmiddel uit te oefenen waarop wij volgens het contract recht hebben, betekent dit niet dat wij afstand doen van dergelijke rechten of rechtsmiddelen en houdt dit voor u geen ontheffing in van de naleving van dergelijke verplichtingen. Een verklaring van afstand van een verzuim door ons houdt geen verklaring van afstand in van enig volgend verzuim. Een verklaring van afstand door ons betreffende één van deze voorwaarden en bepalingen is slechts van kracht indien dit uitdrukkelijk als een verklaring van afstand wordt aangemerkt en u hiervan schriftelijk op de hoogte wordt gesteld in overeenstemming met artikel 13.

17. SCHEIDBAARHEID

Indien enige van deze algemene voorwaarden of bepalingen in een contract met u door een bevoegde autoriteit worden beschouwd als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar, zal een dergelijke voorwaarde of bepaling worden gescheiden van de overige voorwaarden en bepalingen die voor zover wettelijk toegestaan welke van kracht blijven.

18. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

18.1

Deze algemene voorwaarden en al het materiaal waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen in deze voorwaarden, vormen de gehele overeenkomst tussen ons en vervangen alle eerdere regelingen, afspraken of overeenkomsten tussen ons met betrekking tot het onderwerp van enig contract tussen ons.

18.2

Partijen erkennen allemaal dat bij het aangaan van een contract geen van de partijen vertrouwt op of enig rechtsmiddel heeft met betrekking tot enige (in onschuld of onachtzaamheid gedane of gegeven) verklaring of garantie die niet in deze algemene voorwaarden of materiaal waarnaar wordt verwezen in deze voorwaarden, is opgenomen. Partijen gaan ermee akkoord dat hun enige aansprakelijkheid met betrekking tot deze verklaringen en garanties gebaseerd is op contractbreuk.

19. WIJZIGINGEN

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen, en raden u aan deze geregeld te raadplegen. U bent onderworpen aan de algemene voorwaarden en het toepasselijke beleid dat van kracht is op het moment dat u de Diensten gebruikt, producten bij ons bestelt of Premier-lid wordt.

20. RECHT EN RECHTSGEBIED

Deze algemene voorwaarden en elk geschil of vordering voortvloeiend uit of in verband daarmee of het onderwerp of de vorming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door Engels recht. Partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales. De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, dat u hier kunt bekijken: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Updated 03/2018


UW HERROEPINGSRECHTEN

Uw recht op terugtrekking uit een aankoopcontract voor Producten (uiteengezet in artikel 8) en uit Premier-lidmaatschap (uiteengezet in artikel 9) bestaan naast elkaar.

Herroepingsrecht betreffende het Aankoopcontract voor Producten
U hebt het recht om u zonder opgave van reden binnen 14 dagen terug te trekken uit dit contract. De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een door u aangewezen derde partij anders dan de koerierdienst fysiek in bezit komt van de Producten.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige schriftelijke of telefonische verklaring.

U kunt contact met ons opnemen via:

 • Adres:
 • Just Fabulous GmbH
 • Schlesische Straße 38
 • 10997 Berlijn
 • Duitsland

 • E-mail: [email protected]

 • Telefoon: 085 888 44 91 (NL) or 07 848 20 40 (BE)

U kunt dit herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de termijn voor herroeping te voldoen, volstaat het wanneer u uw mededeling inzake de uitoefening van het herroepingsrecht toestuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. Voor zulke terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht. Terugbetaling kan worden opgeschort totdat wij de Producten terug hebben ontvangen of, wanneer dat eerder is, u bewijs hebt overgelegd dat de Producten zijn teruggezonden.

U dient de Producten terug te sturen naar:

 • Just Fabulous GmbH
 • c/o Bleckmann Solutions B.V.
 • VE-Commerce Logistic Campus
 • John Hicksstraat 22
 • Trade Port Noord
 • 5928 RR Venlo
 • Nederland

u moet dit onmiddellijk en in elk geval uiterlijk 14 dagen doen na de dag waarop u ons kenbaar maakt dat u de overeenkomst wilt herroepen. Aan de deadline is voldaan als u de Producten terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken. Wij dragen de kosten voor het terugsturen van de Producten. U bent alleen aansprakelijk voor enige waardevermindering van de Producten die voortvloeit uit handelingen, anders dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen.

Recht om Premier-lidmaatschap te herroepen
U hebt het recht om zonder opgave van reden binnen 14 dagen uit deze overeenkomst te stappen. De herroepingstermijn vervalt na 14 dagen vanaf de dag dat we u een e-mail sturen waarin wordt bevestigd dat u Premier-lid bent geworden.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige schriftelijke of telefonische verklaring.

U kunt contact met ons opnemen via:

 • Adres:
 • Just Fabulous GmbH
 • Schlesische Straße 38
 • 10997 Berlijn
 • Duitsland

 • E-mail: [email protected]

 • Telefoon: 085 888 44 91 (NL) or 07 848 20 40 (BE)

U kunt dit herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de termijn voor herroeping te voldoen, volstaat het wanneer u uw mededeling inzake de uitoefening van het herroepingsrecht toestuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping
Indien u deze overeenkomst herroept, beëindigen wij uw Premier-lidmaatschap. Als u uw Premier-lidmaatschapsbijdrage hebt betaald tijdens de herroepingstermijn en u geen gebruik hebt gemaakt van de Premier-voordelen tijdens uw huidige Premier-lidmaatschapsperiode, zullen we de premie voor het volledige lidmaatschap volledig vergoeden. Anders geven we u een gedeeltelijke terugbetaling op basis van uw gebruik van Premier-voordelen tijdens die lidmaatschapsperiode. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. Voor dergelijke terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.