Shop with confidence: free returns and exchanges within 60 days of purchase.
Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Welkom bij JustFab.nl! Met onze algemene voorwaarden willen we je precies informeren over de details van het gebruik van onze website, over het lidmaatschap van JustFab en de aankoop van sportkleding en andere mode- en lifestyleproducten bij JustFab.

Om je een overzicht te geven van de belangrijkste punten in de algemene voorwaarden, hebben wij een korte samenvatting gemaakt:

 • Ons aanbod is uitsluitend gericht op consumenten.
 • Wanneer je je aanmeldt voor een account op JustFab.nl, meld je je aan voor een gratis basislidmaatschap waarmee je kunt profiteren van onze maandelijkse outfitsuggesties en waarmee je bestellingen kunt plaatsen op JustFab.nl.
 • Als je tijdens het bestelproces besluit om VIP-lid te worden, is het volgende van toepassing:
  • Je VIP-lidmaatschap verplicht ons om je tegen voordelige voorwaarden maandelijks outfitsuggesties te sturen die zijn afgestemd op je voorkeuren. In ruil daarvoor ga jij ermee akkoord om elke maand de overeengekomen VIP-lidmaatschapskosten te betalen.
  • Je kunt je VIP-lidmaatschap voor de betreffende maand overslaan tot de 5e van elke maand via de bijbehorende functie in je ledenaccount (zoals gedefinieerd en gespecificeerd in »paragraaf 5.3 en 5.4). We zullen het overeengekomen VIP-lidmaatschap ook niet in rekening brengen als je tot de 5e van elke maand winkelt (zoals gedefinieerd en gespecificeerd in »paragraaf 5.3 en 5.4). Belangrijk: Als je je VIP-lidmaatschap niet overslaat of als je tot de 5e van een maand niet winkelt, worden de overeengekomen VIP-lidmaatschapskosten van je opgegeven betaalmethode afgeschreven en bijgeschreven op je ledenaccount. Je kunt dit Tegoed te allen tijde (binnen 36 maanden vanaf de datum van bijschrijving op je ledenaccount) inwisselen op JustFab.nl voor een aankoop.
  • Het VIP-lidmaatschap kan op elk moment worden beëindigd.
 • De details van je herroepingsrecht in het geval van een aankoop of in verband met je VIP-lidmaatschap zijn te vinden in onze afzonderlijke » Instructie voor herroeping in »paragraaf 20.
 • Na de aankoop heb je, naast het wettelijke herroepingsrecht, een vrijwillig recht op retourzending. Als je gebruik maakt van het vrijwillig recht op retourzending, wordt er een Tegoed op je ledenaccount gezet.
 • Uiteraard heb je ook wettelijke rechten in geval van gebreken.

Let op: Deze korte samenvatting is geen vervanging van de algemene voorwaarden. Alleen de onderstaande algemene voorwaarden zijn bepalend voor het aangaan van onze contractuele relatie.

Lees daarom de onderstaande algemene voorwaarden zorgvuldig door. Je kunt ze ook afdrukken met de printfunctie van je browser of ze hier als »pdf downloaden en opslaan op je pc. Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op!

Overzicht van de inhoud

 1. Toepassingsgebied van deze algemene voorwaarden
 2. Algemene informatie over het gebruik van JustFab
 3. Registratie als basislid van JustFab
 4. Basislidmaatschap van JustFab: inhoud van overeenkomst, prestaties, rechten en plichten
 5. VIP-lidmaatschap van JustFab: inhoud van overeenkomst, prestaties, rechten en plichten
 6. Tegoed van JustFab: aankoop, inwisseling en geldigheid
 7. Aankoop van Producten
 8. Opslaan van en toegang tot een kopie van de overeenkomst
 9. Prijzen, verzendkosten en prijsaanpassing
 10. Beschikbaarheid, levering en verzending
 11. Betaling van de aankoopprijs en betaling van Producten
 12. Behoud van eigendomsrecht
 13. Wettelijk herroepingsrecht en aanvullend vrijwillig recht op retourzending
 14. Aansprakelijkheid voor gebreken en de wisselwerking tussen het herroepingsrecht/recht op retourzending en rechten in het geval van gebreken
 15. Contractbreuk, aansprakelijkheid
 16. Intellectuele eigendomsrechten
 17. Voorbehoud van wijzigingsrecht
 18. Toepasselijk recht
 19. Diversen, Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting
 20. Instructie voor herroeping, Productaankoop en VIP-lidmaatschap

1. Toepassingsgebied van deze algemene voorwaarden

1.1. JustFab.nl is een online dienst (“JustFab”) die wordt geleverd door TechStyle GmbH (“wij”, “ons”, “onze”). Voor eventuele op- of aanmerkingen kun je contact met ons opnemen via bovenstaand adres, per e-mail op support@justfab.nl of telefonisch via het telefoonnummer 085 888 44 91.

1.2. Onze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op de website onder het domein JustFab.nl. De Voorwaarden vormen onze contractuele basis voor het gebruik van JustFab en regelen (1) het algemene gebruik van JustFab, (2) de afsluiting, het toepassingsgebied, de implementatie en de beëindiging van een lidmaatschap op JustFab en (3) de aankoop van sportkleding en andere mode- en lifestyleproducten via JustFab ("Producten").

1.3. Het gebruik van JustFab als lid en de aankoop en verzending van producten zijn uitsluitend gebaseerd op deze Voorwaarden. Je kunt de Voorwaarden opslaan of afdrukken als »pdf. Zodra je een bestelling hebt geplaatst, sturen we deze per e-mail naar je toe. De huidige versie van de Voorwaarden is online beschikbaar op JustFab.nl. Oudere versies worden op verzoek per e-mail naar je verzonden.

2. Algemene informatie over het gebruik van JustFab

2.1. Om Producten op JustFab te kunnen kopen, moet je je registreren als basislid (zie »paragraaf 3 en 4). Je kunt je ook aanmelden voor een VIP-lidmaatschap, waarmee je onder andere Producten tegen exclusieve voorwaarden kunt kopen (zie »paragraaf 5 en 6)

2.2. JustFab is uitsluitend gericht op consumenten. Je bent een consument als je JustFab als natuurlijke persoon gebruikt voor doeleinden die hoofdzakelijk niet kunnen worden toegeschreven aan een activiteit als professional, zelfstandige of freelancer.

2.3. De taal van de overeenkomst is Nederlands.

Basislidmaatschap en VIP-lidmaatschap

3. Registratie als basislid van JustFab

3.1. Na het invullen van de geïntegreerde levensstijlquiz en het gebruik van de registratiefunctie kun je een voorstel indienen om een basislidmaatschap op JustFab af te sluiten.

3.2. Je kunt je (alleen) registreren als je meerderjarig bent en een onbeperkte rechtsbevoegdheid hebt, of als je JustFab gebruikt met toestemming van je wettelijke voogd/wettelijke vertegenwoordiger.

3.3. Wij accepteren je voorstel door je ledenaccount te activeren. Dit creëert een overeenkomst tussen jou en ons voor het gebruik van JustFab op basis van deze Voorwaarden.

3.4. Je hebt geen recht op activering van een ledenaccount. Verder behouden wij ons het recht voor om meervoudige registraties te verwijderen.

4. Basislidmaatschap van JustFab: inhoud van de overeenkomst, prestaties, rechten en plichten

4.1. Op basis van het basislidmaatschap kun je bij JustFab Producten kopen tegen de voorwaarden voor basisleden.

4.2. Wij verbinden ons ertoe om op de eerste van de maand Producten uit onze huidige collectie te presenteren die zijn afgestemd op jouw smaak.

4.3. Je bent verplicht om je persoonsgegevens op je ledenaccount altijd actueel te houden, zodat het basislidmaatschap probleemloos kan worden uitgevoerd. We informeren je in ons »Beleid inzake gegevensbescherming uitgebreid over het gebruik van je gegevens.

4.4. Het basislidmaatschap kent geen minimale duur en kan door jou op elk moment met onmiddellijke ingang worden beëindigd. Meer informatie over de beëindiging van je basislidmaatschap (vervaldatum, contactgegevens, enz.) vind je op onze »helppagina's. Voor ons geldt een opzegtermijn van vier weken.

5. VIP-lidmaatschap van JustFab: Contractuele inhoud, prestaties, rechten en plichten

5.1. Als aanvulling op je basislidmaatschap kun je VIP-lid worden door tijdens het bestelproces een betaald VIP-lidmaatschap af te sluiten. Je sluit het VIP-lidmaatschap af in het kader van je bestelling door Producten te bestellen tegen de voorwaarden die alleen aan VIP-leden worden aangeboden.

5.2. Het VIP-lidmaatschap biedt je uitgebreide mogelijkheden en voordelen: Je kunt Producten bestellen die zijn gereserveerd voor VIP-leden of Producten kopen tegen exclusieve voorwaarden (bijv. op een eerder tijdstip of tegen een lagere prijs). Als je deze optie selecteert, ontvang je, indien van toepassing op basis van je afzonderlijke toestemming, ook e-mails, nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen en andere updates om je winkelervaring verder te verbeteren.

5.3. Door je aan te melden voor een VIP-lidmaatschap, ga je ermee akkoord om ofwel (i) je VIP-lidmaatschap op grond van »paragraaf 5.4 vóór de 5e van elke maand te pauzeren (“Overslaan”) of (ii) een Product op JustFab te kopen met of zonder een VIP-ledentegoed (“Tegoed”) vóór de 5e van elke maand (“Winkelen”) of (iii) de overeengekomen maandelijkse VIP-lidmaatschapskosten van iedere maand te betalen. Als je geen gebruik maakt van de mogelijkheid Overslaan of Winkelen zoals beschreven in »paragraaf 5.4, brengen we je de overeengekomen VIP-lidmaatschapskosten via je betaalmethode in rekening. Je kunt het bedrag van de overeengekomen VIP-lidmaatschapskosten op elk gewenst moment in je account of hier controleren. Dit bedrag wordt als een Tegoed op je ledenaccount gestort voor toekomstige aankopen op JustFab. Gedetailleerde informatie over het Tegoed en de inwisseling van een Tegoed is te vinden in »paragraaf 6.

5.4. Als je niet wilt dat in een bepaalde maand de overeengekomen VIP-lidmaatschapskosten in rekening worden gebracht en er dus voor kiest dat er geen Tegoed wordt bijgeschreven op je ledenaccount, kun je je VIP-lidmaatschap voor de betreffende maand pauzeren door deze over te slaan via een overeenkomstige functie in je gebruikersaccount (bijv. "Nu overslaan") of door uiterlijk op de 5e van elke maand te winkelen. Voor de daaropvolgende maand moet je weer een nieuwe beslissing nemen. Je kunt zo vaak pauzeren als je wilt.

5.5. Het VIP-lidmaatschap loopt voor onbepaalde tijd en kan door jou op elk moment met onmiddellijke ingang worden beëindigd. Voor ons geldt een opzegtermijn van vier weken tot het einde van de maand. Meer informatie over de beëindiging van je VIP-lidmaatschap (vervaldatum, contactgegevens, enz.) vind je op onze »helppagina's.

6. Tegoed van JustFab: aankoop, inwisseling en geldigheid

6.1. Als je in een maand geen gebruik maakt van de mogelijkheid Overslaan of Winkelen, zoals beschreven in »paragraaf 5.4, brengen we je via je specifieke betaalmethode de overeengekomen VIP-lidmaatschapskosten in rekening. Je ontvangt dan een Tegoed op je ledenaccount. Dit Tegoed is een elektronisch beschikbaar betaalmiddel voor Producten op JustFab. Een Tegoed heeft geen contante waarde. Voor meer informatie over het gebruik van je Winkeltegoed bij JustFab, kun je hier klikken.

6.2. Als je na betaling met een Tegoed recht hebt op een terugbetaling van de aankoopprijs in geval van beëindiging of herroeping van een aankoop, kun je deze ontvangen in de vorm van een Tegoed.

6.3. Je kunt op elk moment in je ledenaccount controleren hoeveel Tegoed je ledenaccount heeft.

6.4. Tegoed is niet overdraagbaar.

6.5. Je kunt je Tegoed op je ledenaccount op een of meer momenten tijdens je VIP-lidmaatschap en na beëindiging van je VIP-lidmaatschap inwisselen bij de aankoop van Producten op onze website.

6.6. De wettelijke verjaringstermijn is van toepassing. Tegoed vervalt 36 maanden na de datum waarop het op je ledenaccount is bijgeschreven.

Bestellingen, levering en retourzending van Producten

7. Aankoop van Producten

7.1. Met de bestelling van Producten en de aanvaarding daarvan door ons, komt er een bindende koopovereenkomst tussen jou en ons tot stand op de wijze zoals omschreven in de volgende bepalingen.

7.2. De presentatie van de producten is nog geen juridisch bindend contractaanbod van onze kant, maar slechts een niet-bindende uitnodiging aan jou om Producten te bestellen. Alleen wanneer je een Product bestelt, doe je een bindend aanbod om een koopovereenkomst voor dit Product te sluiten door op de bestelknop te klikken.

7.3. Op de webpagina waar je je bestelling kunt plaatsen door op de bestelknop te klikken, vatten we de inhoud van je bestelling nog eens samen. Zo kun je de ingevoerde gegevens controleren en eventuele fouten corrigeren door met de navigatieknoppen van je internetbrowser of overeenkomstige navigatiefuncties op onze website over te schakelen naar de webpagina waarop je gegevens werden geregistreerd. Je kunt het bestelproces ook op elk moment annuleren door de internetbrowser te sluiten.

7.4. Een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging na verzending van de bestelling, die wij kunnen combineren met een bestelbevestiging, is nog geen aanvaarding van het aanbod. We kunnen je bestelling aanvaarden door een verzendbevestiging per e-mail te sturen of door de bestelde Producten binnen 5 dagen te leveren. Anders wordt je bestelling als afgewezen beschouwd. Als je bestelling wordt afgewezen en je je hebt aangemeld voor een VIP-lidmaatschap, wordt je VIP-lidmaatschap na afwijzing automatisch omgezet in een basislidmaatschap. Uiteraard kun je te allen tijde opnieuw VIP-lid worden door als onderdeel van je bestelling opnieuw akkoord te gaan met het afsluiten van een VIP-lidmaatschap door Producten te bestellen, tegen de voorwaarden die alleen voor VIP-leden gelden.

7.5. Om zoveel mogelijk leden de kans te geven de Producten te bestellen, aanvaarden wij alleen bestellingen die hoeveelheden voor een gebruikelijk huishouden omvatten.

8. Opslag en beschikbaarheid van de Voorwaarden

8.1. Deze versie van de Voorwaarden kan hier worden afgedrukt, opgeslagen of gedownload als »pdf en, met behulp van de juiste functies van je browser, worden opgeslagen op je pc. Bovendien ontvang je ze van ons na afloop van je bestelling in een e-mail waarin, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, de inhoud van de bestelling nogmaals wordt weergegeven. Je kunt deze e-mail ook afdrukken of opslaan. Tot slot slaan we je bestelling op in je ledenaccount. Je kunt deze daar inzien nadat je bent ingelogd.

8.2. Je kunt de huidige Voorwaarden op elk moment op onze website lezen. Als je bestelling enige tijd geleden is geplaatst en de Voorwaarden in de tussentijd zijn gewijzigd, is de versie van de Voorwaarden in de e-mail die na het plaatsen van de bestelling is verzonden op jou van toepassing, tenzij wij in de tussentijd daadwerkelijk wijzigingen in deze versie met je zijn overeengekomen in overeenstemming met »paragraaf 19. Dan is de aangepaste versie van toepassing. Wij sturen je op verzoek graag per e-mail de originele versie van de Voorwaarden die op je van toepassing is.

9. Prijzen, verzendkosten en prijsaanpassing

9.1. De bij de bestelling van het Product vermelde prijzen zijn van toepassing, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de prijzen voor basisleden en VIP-leden. Als je je VIP-lidmaatschap activeert bij de bestelling, gelden de prijzen van het VIP-lidmaatschap al voor jou. De aangegeven prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting en andere prijscomponenten. Daarnaast zijn er kosten voor verpakking en verzending, tenzij gratis verzending is overeengekomen.

9.2. Wij behouden ons het recht voor de prijs voor het VIP-lidmaatschap na afsluiting van de overeenkomst aan te passen indien de aan de prijs voor het VIP-lidmaatschap toe te rekenen inkoop- of leveringskosten ("Totale kosten") in de markt stijgen als gevolg van veranderingen in de marktomstandigheden en wij niet in staat zijn deze stijging te compenseren bij het afwegen tegen dalende andere kostenfactoren ("Totale kostenstijging"). Als we de prijs voor het VIP-lidmaatschap binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verhogen, heb je het recht om het VIP-lidmaatschap te beëindigen, tenzij deze prijsverhoging voortvloeit uit de toepasselijke wetgeving. Onze beoordelingsgrondslag voor de berekening van de Totale kosten zijn wijzigingen in de volgende kostenelementen, waarbij de weging van het afzonderlijke kostenelement voor de berekening van onze Totale kosten van links naar rechts afneemt: door de overheid opgelegde tarieven, heffingen en belastingen (exclusief belasting over de toegevoegde waarde), tarieflonen, beurskoersen, wijzigingen in invoerrechten en kosten voor de technische levering en distributie van onze diensten. Daarnaast behouden wij ons het recht voor de prijs van het VIP-lidmaatschap aan te passen (i) in geval van verhoging van de op de prijs van het VIP-lidmaatschap toepasselijke wettelijke belasting over de toegevoegde waarde (en wij zijn verplicht de prijs te verlagen in geval van een verlaging daarvan) of (ii) in geval van een aanzienlijke wijziging van de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in overeenstemming met de aanzienlijke wijzigingen. Onder een aanzienlijke wijziging wordt verstaan een stijging van 0,5 procentpunt of meer ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar.

9.3. Prijswijzigingen zoals beschreven in »paragraaf 9.2 zijn ten vroegste van toepassing dertig (30) dagen na de datum van onze kennisgeving per e-mail aan je laatst geregistreerde e-mailadres. Jouw recht om het VIP-lidmaatschap te beëindigen op grond van »paragraaf 5.5 blijft onaangetast.

10. Beschikbaarheid, levering en verzending

10.1. De door ons aangeboden Producten hebben een levertijd van ongeveer vijf dagen, tenzij wij aan het begin van het bestelproces uitdrukkelijk anders aangeven.

10.2. Tenzij anders overeengekomen tijdens het bestelproces, leveren wij Producten alleen op adressen binnen Nederland.

11. Betaling van de aankoopprijs en betaling van Producten

11.1. De aankoopprijs is onmiddellijk verschuldigd, tenzij bij de bestelling een latere betalingsdatum is overeengekomen of bij de levering is aangekondigd. Automatische incasso of vergelijkbare betalingstransacties (bijvoorbeeld creditcardafschrijvingen) vinden echter ten vroegste plaats wanneer je bestelling wordt verzonden, zodat je niet hoeft te betalen voordat de Producten naar je onderweg zijn.

11.2. Voor de betaling van de aankoopprijs bieden wij verschillende betaalmethoden, die aan het begin van het bestelproces worden weergegeven. Je kunt kiezen tussen deze betaalmethoden tijdens het bestelproces of bij het activeren van je VIP-lidmaatschap.

12. Behoud van eigendomsrecht

Een Product blijft ons eigendom tot de volledige betaling van de aankoopprijs.

Wettelijk herroepingsrecht, aanvullend vrijwillig recht op retourzending en rechten in het geval van gebreken

13. Wettelijk herroepingsrecht en aanvullend vrijwillig recht op retourzending

13.1. Naast het wettelijke herroepingsrecht op grond van »paragraaf 20, heb je het recht om de Producten tot 30 dagen na ontvangst te retourneren of om te ruilen. De termijn daarvoor begint te lopen de dag nadat je het Product hebt ontvangen. De tijdige verzending van de Producten is voldoende om de termijn te halen.

13.2. Het aanvullend vrijwillig recht op retourzending is alleen van toepassing als het Product volledig en onbeschadigd is en in de oorspronkelijke verpakking wordt geretourneerd. Een inspectie van het Product is toegestaan, voor zover dit ook in een winkel mogelijk en gebruikelijk is, bijvoorbeeld door het snel te passen.

13.3. Je kunt gebruik maken van je aanvullend vrijwillig recht op retourzending op grond van deze »paragraaf 13 door de Producten binnen de periode van 30 dagen naar het volgende adres te sturen:

TechStyle GmbH,

p/a Bleckmann Solutions B.V.

Maarten de Vriesstraat 18-20

5975 RW Sevenum, Nederland

13.4. Bij het uitoefenen van het aanvullend vrijwillig recht op retourzending wordt er een Tegoed bijgeschreven op je ledenaccount of er wordt een Tegoed uitgegeven voor de betaalde prijs. Op basis van het aanvullend vrijwillig recht op retourzending is een terugbetaling van de aankoopprijs in contanten uitgesloten. Wij dragen de kosten van de retourzending, op voorwaarde dat je gebruik maakt van de gratis methoden voor retourzending die wij aanbieden op de website »Verzending en retourzendingen.

13.5. Het aanvullend vrijwillig recht op retourzending is een aanvulling op je wettelijke herroepingsrecht met betrekking tot de aankoop van Producten en het VIP-lidmaatschap voor consumenten. De bepalingen betreffende het aanvullend vrijwillig recht op retourzending zijn uitsluitend van toepassing op dit vrijwillig recht op retourzending. Ze doen geen afbreuk aan de uitoefening van het wettelijk herroepingsrecht en beperken dit op geen enkele wijze. Voor de uitoefening van het wettelijke herroepingsrecht gelden uitsluitend de relevante wettelijke bepalingen, waarover wij je informeren in de »Instructie voor herroeping met betrekking tot de aankoop van Producten zoals beschreven in »paragraaf 20.1 en in de »Instructie voor herroeping met betrekking tot het VIP-lidmaatschap zoals beschreven in »paragraaf 20.2

13a. Ons recht om de Activeringsbestelling te annuleren na terugtrekking uit het VIP-lidmaatschap

Op basis van een contractueel recht op ontbinding heeft JustFab het recht om de koopovereenkomst met u voor uw eerste bestelling als VIP-lid ("Activeringsbestelling") te annuleren als u zich terugtrekt uit uw VIP-lidmaatschap in overeenstemming met »Artikel 20.2 en niet eerder een andere bestelling bij JustFab hebt geplaatst dan de Activeringsbestelling. Als JustFab haar ontbinding verklaart door uw Activeringsbestelling te annuleren, moeten JustFab en u elkaar de reeds uitgewisselde prestaties teruggeven. In dat geval hebt u echter het recht om het (de) via de Activeringsbestelling bestelde Artikel(en) te kopen tegen de prijs waarvoor u het (de) desbetreffende Artikel(en) als Basislid had kunnen bestellen. Voor alle duidelijkheid: Dit ontbindingsrecht geldt ook als u eerder VIP-lid van JustFab bent geweest en u zich terugtrekt uit een nieuw afgesloten VIP-lidmaatschap.

14. Aansprakelijkheid voor gebreken en de wisselwerking tussen het herroepingsrecht/recht op retourzending en rechten in het geval van gebreken

14.1. Onze wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken zal van toepassing zijn. Dit blijft onbeperkt bestaan naast het wettelijke herroepingsrecht op grond van »paragraaf 20 en het aanvullend vrijwillig recht op retourzending op grond van »paragraaf 13

14.2. Het wettelijke herroepingsrecht op grond van »paragraaf 20 en het aanvullend vrijwillig recht op retourzending op grond van »paragraaf 13 zullen onafhankelijk van elkaar blijven bestaan.

Aansprakelijkheid, wijzigingen in de Voorwaarden, definitieve bepalingen, instructie voor herroeping enz.

15. Contractbreuk, aansprakelijkheid

15.1. In het belang van al onze leden en een storingsvrije werking van JustFab, moeten we ons het recht voorbehouden om leden te waarschuwen in geval van schendingen van deze Voorwaarden of, in geval van ernstige schendingen die een goede reden voor beëindiging vormen, om het VIP-lidmaatschap zonder kennisgeving te beëindigen en om inhoud die door leden is gecreëerd te verwijderen of te wijzigen (virtueel intern recht).

15.2. Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor schadeclaims die voortvloeien uit onze wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken, voor opzet en grove nalatigheid, alsmede voor elke vorm van schade die door ons opzettelijk is veroorzaakt door letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Bovendien zijn wij onbeperkt aansprakelijk voor schade die valt onder de aansprakelijkheid op grond van dwingende wettelijke bepalingen, met name de Nederlandse wetgeving inzake productaansprakelijkheid, alsmede in geval van overname van een garantie.

15.2.1. Met inachtneming van de bepalingen in »paragraaf 15.2, beperken wij onze aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden en/of de overeenkomst tot de maximale omvang die is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

15.2.2. Voor zover wij onze aansprakelijkheid hebben beperkt of uitgesloten, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van onze wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en erkende agenten.

16. Intellectuele eigendomsrechten

Wij behouden ons al onze intellectuele eigendomsrechten exclusief voor en deze mogen, online of offline, zonder onze schriftelijke toestemming niet worden gebruikt door leden of derden.

17. Voorbehoud van wijzigingsrecht

17.1. Wij behouden ons het recht voor bepalingen van deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met de hieronder uiteengezette vereisten, indien een dergelijke wijziging redelijk voor jou is, gezien onze respectieve belangen, en indien wij een reden hebben om de Voorwaarden te wijzigen.

17.2. Elke wijziging die zou leiden tot een verandering van de aard van onze voornaamste contractuele prestatieplichten is uitdrukkelijk uitgesloten van het bovengenoemde voorbehoud tot wijziging van deze Voorwaarden. In dat geval brengen wij je op de hoogte van de wijzigingen in de Voorwaarden en bieden wij je de voortzetting van de contractuele relatie aan op basis van de dan gewijzigde voorwaarden.

17.3. Een reden voor de wijziging op grond van »paragraaf 17.1 kan bestaan in de volgende gevallen (niet uitputtend):

 • als de wijziging louter voordelig voor jou is;
 • als de wijziging zuiver technisch of procedureel is, tenzij deze een aanzienlijke impact op jou heeft;
 • als wij verplicht zijn de Voorwaarden in overeenstemming te brengen met de toepasselijke wetgeving, met name als de toepasselijke rechtssituatie verandert of als wij daartoe verplicht zijn als gevolg van een rechterlijke uitspraak (die geen betrekking heeft op deze Voorwaarden) tegen ons of een besluit van de autoriteiten;
 • als wij aanvullende diensten of dienstonderdelen introduceren die een dienstenbeschrijving in de Voorwaarden vereisen, tenzij de bestaande contractuele relatie daardoor nadelig wordt gewijzigd.

17.4. We zullen je per e-mail op de hoogte stellen van wijzigingen in deze Voorwaarden die onder ons wijzigingsrecht vallen voordat ze van kracht worden. Als je binnen zes weken na ontvangst van een dergelijke e-mail geen bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe Voorwaarden, worden de gewijzigde Voorwaarden geacht te zijn aanvaard. Wij verbinden ons ertoe specifiek wijzen op het belang van de periode van zes weken in de bovengenoemde e-mail (met name dat de gewijzigde Voorwaarden worden geacht door jou te zijn aanvaard indien je geen bezwaar maakt tegen de nieuwe Voorwaarden binnen de periode na ontvangst van de e-mail).

17.5. Het gewone recht op beëindiging waarop zowel jij als wij recht hebben op grond van »paragraaf 4.4 en »paragraaf 5.5 blijft onaangetast.

18. Toepasselijk recht

Op de contractuele relaties en andere juridische relaties tussen jou en ons, is, ook bij grensoverschrijdende bestellingen, het Nederlandse recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en andere internationale overeenkomsten zijn niet van toepassing. Deze rechtskeuze geldt voor jou als consument alleen voor zover je niet de bescherming wordt ontnomen die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van het land waar je je gewone verblijfplaats hebt.

19. Diversen, Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting

Indien afzonderlijke bepalingen van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, of indien deze Voorwaarden een hiaat in de bepalingen bevatten, blijft de geldigheid van de overige bepalingen of delen daarvan onaangetast. De ongeldige of ontbrekende bepalingen worden vervangen door de desbetreffende wettelijke voorschriften.

Wij zijn wettelijk verplicht je te verwijzen naar het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform) van de Europese Commissie, dat je kunt bezoeken via ec.europa.eu/odr. Wij nemen niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten en zijn daartoe ook niet verplicht.

20. Instructie voor herroeping, Productaankoop en VIP-lidmaatschap

20.1. Instructie voor herroeping van Productaankopen

In de onderstaande instructie voor herroeping leggen we je in meer detail je wettelijke herroepingsrecht uit met betrekking tot elke afzonderlijke aankoop van Producten. Je hebt wettelijk recht op dit herroepingsrecht, ongeacht of je Producten koopt op ons online platform met een VIP-lidmaatschap of dat je bij ons koopt zonder VIP-lid te zijn.

Instructie voor herroeping

RECHT OP HERROEPING

Je hebt het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te herroepen. De herroepingstermijn verloopt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je TechStyle GmbH, Schlesische Strasse 38, 0997 Berlijn, telefoonnummer: 085 888 44 91, e-mail: support@justfab.nl door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of een e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing deze overeenkomst te herroepen.

Je kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dat is niet verplicht. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, is het voldoende dat je je mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als je deze overeenkomst herroept, betalen wij je alle van jou ontvangen betalingen terug, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit jouw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Wij zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij je uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in elk geval zullen er voor jou geen kosten verbonden zijn aan een dergelijke terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling inhouden totdat wij de goederen hebben teruggekregen of je het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

Je dient de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je ons hebt meegedeeld dat je de overeenkomst herroept, te retourneren of te overhandigen aan TechStyle GmbH, p/a Bleckmann Solutions B.V., Maarten de Vriesstraat 18-20, 5975 RW Sevenum, Nederland. De termijn is gehaald als je de goederen retourneert voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten voor het retourneren van de goederen komen voor jouw rekening. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping

(Als je de overeenkomst wilt herroepen, vul dit formulier dan in en retourneer het naar ons).

 • Aan [naam, adres en e-mailadres van de handelaar]:
 • Ik/Wij (*) deel/delen hierbij mee dat ik/wij (*) mijn/onze (*) verkoopovereenkomst van de volgende goederen (*)/voor de levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen,
 • Besteld op (*)/ontvangen op (*),
 • Naam van de consument(en),
 • Adres van de consument(en),
 • E-mailadres of telefoonnummer van de consument(en),
 • Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van mededeling op papier),
 • Datum

(*) Verwijderen indien van toepassing

20.2. Instructie voor herroeping van het VIP-lidmaatschap

In de volgende instructie voor herroeping leggen we je in meer detail je wettelijke herroepingsrecht uit met betrekking tot het afsluiten van een VIP-lidmaatschap. Dit herroepingsrecht wordt je bij wet toegekend en staat los van en bestaat naast het herroepingsrecht waarop je recht hebt met betrekking tot de aankoop van Producten op ons online platform.

Instructie voor herroeping

RECHT OP HERROEPING

Je hebt het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te herroepen. De herroepingstermijn verloopt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je TechStyle GmbH, Schlesische Strasse 38, 0997 Berlijn, telefoonnummer: 085 888 44 91, e-mail: support@justfab.nl door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of een e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing deze overeenkomst te herroepen.

Je kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dat is niet verplicht. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, is het voldoende dat je je mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als je deze overeenkomst herroept, betalen wij je alle van jou ontvangen betalingen terug, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit jouw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Wij zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij je uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in elk geval zullen er voor jou geen kosten verbonden zijn aan een dergelijke terugbetaling.

Modelformulier voor herroeping

(Als je de overeenkomst wilt herroepen, vul dit formulier dan in en retourneer het naar ons).

 • Aan [naam, adres en e-mailadres van de handelaar]:
 • Ik/Wij (*) deel/delen hierbij mee dat ik/wij (*) mijn/onze (*) verkoopovereenkomst van de volgende goederen (*)/voor de levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen,
 • Besteld op (*)/ontvangen op (*),
 • Naam van de consument(en),
 • Adres van de consument(en),
 • E-mailadres of telefoonnummer van de consument(en),
 • Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van mededeling op papier),
 • Datum

(*) Verwijderen indien van toepassing

 

Versie 03/2023