Algemene Voorwaarden

Welkom bij JustFab.nl! JustFab is een online platform waar jij als lid actuele mode en modeaccessoires zoals schoenen, tassen en sieraden kunt bekijken en kunt kopen (voor het gemak noemen we hierna alle artikelen die door JustFab worden aangeboden "modeartikelen").

JustFab.nl is een online shop van TechStyle GmbH, Schlesische Straße 38, 10997 Berlijn (hierna ook aangeduid met "wij", voor verdere contactinformatie zie » Impressum).

Met onze Algemene Voorwaarden willen wij je nauwkeurig informeren over de details van het gebruik en het lidmaatschap van JustFab en over de aankoop van modeartikelen bij JustFab.

Wij hebben de belangrijkste zaken van deze AV even overzichtelijk voor je samengevat:

 

 • Ons assortiment is uitsluitend bedoeld voor de consument.
 • Door aanmelding bij JustFab ga je een gratis basislidmaatschap aan waardoor je de mogelijkheid hebt om te profiteren van onze stylingsuggesties en om op JustFab modeartikelen te kopen.
 • Door de aankoop van een modeartikel als VIP-lid verwerf je bovendien een VIP-lidmaatschap:
  1. Door jouw VIP-lidmaatschap zijn zullen wij standaard maandelijks stylingsuggesties passend bij jouw smaak en jouw styling en verkrijgbaar tegen extra voordelige voorwaarden aan jou toe sturen.
  2. Vanwege jouw VIP-lidmaatschap ben je verplicht ofwel elke maand een modeartikel te kopen voor de prijs van € 39,95 of - indien je in een bepaalde maand misschien geen modeartikel wenst te kopen - om jouw lidmaatschap per 5e van de maand even stop te zetten. Belangrijk: indien je niet van één van deze beide opties gebruik maakt, dan worden € 39,95 van het door jouw gedeponeerde bedrag afgeboekt en op jouw ledenaccount gecrediteerd. Deze "credit" kun je dan binnen een verjaringstermijn van drie jaar inwisselen tegen een JustFab modeartikel.
  3. Het VIP-lidmaatschap kan altijd tegen einde van de maand worden opgezegd.
 • Na aankoop van een modeartikel heb je behalve het wettelijke annuleringsrecht ook een contractueel annuleringsrecht. Indien je gebruik maakt van het contractuele annuleringsrecht, wordt jouw aankoop via het ledenaccount gecrediteerd, en ontvang je dus geen geld terug.

 

Attentie: deze samenvatting is geen vervanging van de Algemene Voorwaarden. Bepalend voor de totstandkoming van de overeenkomst met JustFab zijn de hierna vermelde Algemene Voorwaarden, die je dan ook heel zorgvuldig moet doorlezen!

Wij adviseren om nu de hierna vermelde Algemene Voorwaarden zeer zorgvuldig te lezen. Je kunt deze Algemene Voorwaarden ook via de printfunctie van jouw browser printen of hier als » pdf-bestand downloaden en vervolgens op jouw pc opslaan.Heb je vragen, aarzel dan niet en neem contact met ons op!

Algemene Voorwaarden
Inhoud
 


 • 1. Toepassingsgebied van deze AV
 • 2. Gebruik van JustFab - Algemeen
 • 3. Registratie bij JustFab
 • 4. Details van het JustFab basislidmaatschap: inhoud van de overeenkomst, prestaties, rechten en verplichtingen
 • 5. Details van het JustFab VIP-lidmaatschap, inhoud van de overeenkomst, prestaties, rechten en verplichtingen
 • 6. JustFab credits: aankoop, inwisseling, geldigheid
 • 7. Koop van modeartikelen
 • 8. Opslaan van en toegang tot de tekst van de overeenkomst
 • 9. Prijzen, verzendkosten
 • 10. Beschikbaarheid, levering en verzending
 • 11. Betaaldatum van de koopsom en betaling van modeartikelen
 • 12. Eigendomsvoorbehoud
 • 13. Wettelijk annuleringsrecht van de consument bij aankoop van modeartikelen
 • 14. Aanvullend contractueel annuleringsrecht van de consument bij aankoop van modeartikelen met gebruikmaking van credits
 • 15. Wettelijk annuleringsrecht van de consument voor het VIP-lidmaatschap
 • 16. Verhouding tussen de annuleringsrechten onderling
 • 17. Contractbreuk
 • 18. Wijzigingsvoorbehoud
 • 19. Toepasselijk recht, rechterlijke bevoegdheid
 • 20. Diversen

 


Algemeen
 

1. Toepassingsgebied van deze AV
1.1
Onze Algemene Voorwaarden - hierna te noemen: "AV" - zijn van toepassing op de Nederlandstalige website van JustFab.nl, een online shop van TechStyle GmbH, Schlesische Straße 38, 10997 Berlijn, Duitsland (hierna ook aangeduid met "wij". Voor verdere contactinformatie zie » Impressum) op JustFab.nl. Voor eventuele vragen of suggesties, gelieve ons te contacteren per post, per e-mail op support@justfab.nl of per telefoon op (085 888 44 91 (NL) of 07 848 20 40 (BE) Ma-Zo 10:00 - 18:00.
 
1.2
Deze AV vormen de contractuele basis voor het gebruik van in Nederland wonende klanten van JustFab en regelen (1) het algemeen gebruik van JustFab, (2) de afsluiting, inhoud, gebruikmaking en beëindiging van een lidmaatschap bij JustFab en (3) de aankoop van modeartikelen bij JustFab.
 
1.3
Gebruik van JustFab als lid evenals koop en verzending van JustFab modeartikelen gebeuren uitsluitend op basis van deze AV. Toepassing van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.
 
2. Gebruik van JustFab - Algemeen
2.1
Je mag JustFab en de hier gepubliceerde inhoud uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze zijn bedoeld. Voor zover niet nadrukkelijk op het platform anders wordt vermeld, bestaat dit doel uit informatie over en aankoop van JustFab modeartikelen.
 
2.2
JustFab richt zich uitsluitend tot consumenten. Consument is diegene, die als natuurlijk persoon JustFab voor doeleinden gebruikt, die geen onderdeel kunnen zijn van commerciële activiteiten of activiteiten die als zelfstandige of freelancer worden uitgeoefend.
 

Registratie, basislidmaatschap en VIP-lidmaatschap
 

3. Registratie bij JustFab
3.1
Om lid te worden van JustFab is gratis registratie vereist. Je mag je (alleen) voor registratie aanmelden, wanneer je ofwel meerderjarig bent en onbeperkt handelingsbekwaam of wanneer je met toestemming van je wettelijke vertegenwoordiger gebruik maakt van JustFab.
 
3.2
Registratie is mogelijk door de fashion persoonlijkheidstest in te vullen. Daartoe moet je o.a. enkele vragen beantwoorden over je eigen modesmaak en moet je jouw contactgegevens invoeren. Jouw gegevens moeten helemaal correct zijn. Als je hiermee klaar bent, verstuur je de registratie en daardoor verklaar je tegenover JustFab dat je bereid bent om een basislidmaatschap bij JustFab aan te gaan.
 
3.3
Na ontvangst van jouw registratie worden jouw gegevens gecontroleerd. Nadat deze controle succesvol is afgerond, wordt jouw persoonlijke JustFab basislidmaatschap vrijgegeven. Een aanspraak op vrijgave van dit lidmaatschap bestaat echter niet.
 
3.4
Door deze vrijgave accepteren wij jouw bereidheid tot het aangaan van het lidmaatschap zoals vermeld in » punt 3.2.Hierdoor komt tussen jou en ons een zo genaamde raamovereenkomst tot stand over het gebruik van JustFab (hierna te noemen: "basislidmaatschap").
 
3.5
Je mag slechts één ledenaccount openen. Wij behouden ons het recht voor om meerdere aanmeldingen te wissen.
 
3.6
Op de inhoud van de overeenkomst over het basislidmaatschap zijn deze AV van toepassing. Om ervoor te zorgen dat je deze ook na registratie op elk moment kunt inzien, kun je deze AV het beste via de betreffende functie van de browser op jouw pc opslaan of printen. De meest actuele versie kun je altijd op JustFab online inzien. Oudere versies kunnen wij op jouw verzoek via e-mail toesturen.
 
4. Details van het JustFab basislidmaatschap: inhoud, prestaties, rechten en verplichtingen
4.1
Nadat de registratie is gelukt, ben je basislid van JustFab. Het basislidmaatschap bij JustFab is gratis. Wat dit basislidmaatschap in ieder geval inhoudt en welke rechten en verplichtingen jij bij dit basislidmaatschap hebt, lees je in » punt 4.2 t/m 4.5. Daarnaast kun je bij JustFab ook een VIP-lidmaatschap afsluiten, dat bijzondere voordelen biedt maar waarbij ook bepaalde activiteiten van jou worden verlangd. Voor het VIP-lidmaatschap gelden aanvullende bepalingen. Zie hiervoor » punt 5 en » punt 6.
 
4.2
Wanneer je basislid bent bij JustFab, maken wij elke maand voor jou een keuze uit onze actuele collectie, helemaal afgestemd op jouw modesmaak. Deze keuze (hierna te noemen "suggesties") wordt vervolgens op de eerste dag van de maand aan jou gepresenteerd. Je wordt per e-mail door ons geïnformeerd, wanneer er weer nieuwe suggesties in jouw persoonlijke deel van ons platform (hierna "mijn boutique" genoemd) voor je gereed staan.
 
4.3
Het basislidmaatschap is voorwaarde voor het kopen van JustFab modeartikelen. Bepaalde modeartikelen of groepen van modeartikelen kun je echter alleen kopen of kun je alleen voordeliger kopen, wanneer je JustFab VIP-lid bent of wordt. Bij de presentatie van het artikel of bij begin van de bestelprocedure wordt dit nadrukkelijk en duidelijk vermeld. Alvorens te kopen kun je dan nog overleggen en beslissen of je JustFab VIP-lid wilt worden. Details van het JustFab VIP-lidmaatschap vind je in » punt 5 en » punt 6.
 
4.4
Als basislid ben je verplicht om jouw persoonlijke gegevens via jouw ledenaccount altijd actueel te houden om zo ervoor te zorgen dat het basislidmaatschap altijd probleemloos verloopt. Tenzij jij nadrukkelijk toestemming verleent om jouw gegevens ook voor andere doeleinden te gebruiken, worden jouw gegevens door ons uiteraard uitsluitend gebruikt voor onze service aan jou, om jou als basislid van JustFab te adviseren en natuurlijk voor de afhandeling van bestellingen en het aanbieden van andere diensten waarvan jij gebruik maakt. Uitgebreide informatie over het gebruik van jouw gegevens vind je ook in onze » Verklaring gegevensbescherming.
 
4.5
Het basislidmaatschap kent geen minimale duur en kan op elk moment door jou met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Details betreffende de opzegging van jouw basislidmaatschap (gang van zaken, contactgegevens enz.) vind je op onze » Hulpsites. Voor ons geldt een opzeggingstermijn van vier weken. Op de opzegging van een VIP-lidmaatschap zijn de bepalingen in » punt 5.6 van toepassing.
 
5. Details van het JustFab VIP-lidmaatschap: inhoud van de overeenkomst, prestaties, rechten en verplichtingen
5.1
Aanvullend op het JustFab basislidmaatschap kun je een JustFab VIP-lidmaatschap afsluiten zoals vermeld in » punt 5.2. Hierdoor kun je gebruik maken van nog meer functies en voordelen: ten eerste zullen wij onze suggesties dan nog individueler aanpassen aan jouw modesmaak en ten tweede kun je ook modeartikelen bestellen, die alleen voor VIP-leden beschikbaar zijn. Modeartikelen, die ook voor andere leden beschikbaar zijn, kun je tegen exclusieve VIP-voorwaarden kopen (bijvoorbeeld veel eerder of tegen een lagere prijs). Daarnaast biedt het VIP-lidmaatschap je nog tal van andere voordelen.
 
5.2
Om VIP-lid te worden, moet je nadrukkelijk akkoord gaan met vrijgave van jouw VIP-lidmaatschap. Deze akkoordverklaring wordt door jou afgegeven op het moment dat je besluit om als VIP-lid een modeartikel bij ons te bestellen.
 
5.3
Ook wanneer je als VIP-lid geregistreerd bent, ben je niet verplicht om modeartikelen bij JustFab te kopen. Je hoeft ons alleen, nadat wij jou begin van de maand enkele suggesties zoals vermeld in » punt 4.2 hebben gedaan, tot einde van de vijfde dag van die maand ("proeftermijn") even te laten weten of je in die maand iets wilt kopen of niet. Daartoe heb je de hierna in nr. (1) t/m (3) genoemde mogelijkheden, waaruit je een keuze kunt maken nadat je hebt ingelogd in hetledenaccount in jouw showroom:
 1. Een artikel bestellen: wanneer je een van onze suggesties of een ander modeartikel dat bij JustFab verkrijgbaar is, leuk vindt en wilt kopen, dan kun je dat bestellen. Met deze bestelling en met de acceptatie van deze bestelling door ons, komt tussen jou en ons een koopovereenkomst tot stand voor die artikelen. Voor de details omtrent bestelling en verzending van modeartikelen zie » punt 7 t/m » punt 14 van deze AV.
 2. Aanvragen van nieuwe suggesties: indien de eerste suggesties geen artikelen bevatten, die je leuk vindt, kun je gewoon gratis nieuwe suggesties aanvragen. Je ontvangt deze nieuwe suggesties dan binnen vijf werkdagen, voor zover deze beschikbaar zijn. Indien wij jou in die maand geen suggesties meer kunnen doen, wordt je eveneens binnen vijf dagen hierover geïnformeerd. Let op: Ook nadat wij je deze nieuwe suggesties hebben toegestuurd, is jouw reactie vereist. Dus moet je opnieuw binnen vijf dagen nadat je de nieuwe suggesties hebt ontvangen, in actie komen en weer gebruik maken van optie (1) of optie (3).
 3. Een maand overslaan: wanneer je geen van de door ons voorgestelde modeartikelen wilt bestellen, laat je ons dit gewoon via de betreffende functie in jouw showroom even weten. Je ontvangt dan de volgende suggesties pas weer in de volgende maand.
 
5.4
Alleen wanneer je als VIP-lid binnen de in » punt 5.3 genoemde periode nadat je de suggesties hebt ontvangen, nog geen keuze hebt gemaakt uit de mogelijkheden die daar worden geboden, wordt jouw ledenaccount op de dag na afloop van deze periode in de betreffende maand gecrediteerd met een zogenaamd JustFab credit (hierna ook "credit" genoemd) ter waarde van € 39,95 en wordt tegelijkertijd of direct daarna een bedrag van € 39,95 van jouw bankrekening afgeboekt of via de andere betaalwijze, die je bij ons hebt geregistreerd, betaald. Deze credit kun je gebruiken voor de betaling van modeartikelen. Elke credit is dus eigenlijk een elektronisch beschikbare en voor de betaling van modeartikelen te gebruiken tegoedbon ter waarde van € 39,95. Voor uitvoerige informatie over de credit en de inwisseling hiervan zie » punt 6.
 
5.5
In de informatie over de nieuwe suggesties zullen wij jou als VIP-lid nog eens erop attenderen dat je tot einde van de vijfde dag van de maand c.q. tot einde van de vijfde dag na toezending van nieuwe suggesties een keuze moet maken tussen een van de boven genoemde mogelijkheden en wat de gevolgen zijn als je dat niet doet (creditering van een credit waaraan kosten zijn verbonden). Bovendien zul je tijdens die periode ook nog berichten van ons hierover ontvangen. Meer details hierover in » punt 6.
 
5.6
termijn per einde van de actuele kalendermaand worden opgezegd. Voor ons geldt een opzegtermijn van vier weken per einde van de maand. Voor details over de opzegging van jouw VIP-lidmaatschap (gang van zaken, contactgegevens enz.) zie onze » Hulpsites.
6. JustFab credits: aankoop, inwisseling, geldigheid
6.1
Met een JustFab credit kun je bij ons een modeartikel betalen met een verkoopprijs van € 39,95. In de plaats van de prijs van het artikel te betalen, wissel je bij de bestelling per artikel één credit in. Elke credit is dus eigenlijk een elektronisch beschikbare en voor de betaling van modeartikelen te gebruiken tegoedbon met een waarde van € 39,95; een credit is niet inwisselbaar tegen contant geld. Je kunt een credit ook gebruiken voor bestelling van modeartikelen die duurder zijn dan € 39,95, tenzij in de productbeschrijving wordt vermeld dat dit niet mogelijk is. Bij aankoop van een artikel duurder dan € 39,95 moet je dan het bedrag boven de waarde van het credit, dus boven € 39,95, bijbetalen.
 
6.2
Een credit wordt op jouw ledenaccount gecrediteerd, wanneer je als VIP-lid binnen de in » punt 5.3 genoemde periode nadat je de suggesties hebt ontvangen, geen keuze maakt uit de daar aangeboden mogelijkheden. Een credit kost in dat geval € 39,95. Betaling gebeurt op het moment waarop dit credit op jouw account wordt gecrediteerd en door afboeking van jouw bankrekening of door een andere betalingswijze die je bij ons hebt geregistreerd, wordt betaald. Bovendien heb je nog de mogelijkheid om bij teruggave van gekochte modeartikelen te kiezen voor (1) creditering van een credit op jouw account,of (2) terugbetaling van de koopsom.
 
6.3
In de e-mail, waarmee je onze suggesties ontvangt, word jij als VIP-lid nog eens nadrukkelijk erop geattendeerd dat je tot einde van de vijfde dag van de maand c.q. tot einde van de vijfde dag nadat je nieuwe suggesties hebt ontvangen, moet kiezen tussen één van de in »punt 5.3 genoemde mogelijkheden en welke gevolgen het heeft wanneer je dit niet doet (creditering van een credit, waaraan kosten zijn verbonden, zoals vermeld in » punt 6.2).
 
6.4
Door in te loggen in jouw ledenaccount kun je op elk moment zien hoeveel credits er op jouw ledenaccount staan.
 
6.5
Credits zijn niet overdraagbaar.
 
6.6
De credits op jouw ledenaccount bij beëindiging van jouw lidmaatschap kun je op een of meerdere willekeurige momenten na beëindiging van het lidmaatschap tot het moment van verjaring van de credits, namelijk drie jaar na beëindiging van het lidmaatschap, gebruiken voor aankoop van modeartikelen op onze site. Ook na beëindiging van jouw lidmaatschapen kunnen credits niet ingewisseld tegen contant geld en is dus uitbetaling in geld van jouw credits niet mogelijk.

Bestellingen, levering en teruggave van modeartikelen
 

7. Koop van modeartikelen
7.1
Met bestelling van een JustFab modeartikel en met acceptatie van deze bestelling door ons komt een bindende koopovereenkomst tussen jou en ons, » TechStyle GmbH, tot stand over de aankoop van dit artikel, op de wijze zoals hierna vermeld.
 
7.2
Presentatie van de JustFab modeartikelen vormt geen juridisch bindend contractaanbod van onze kant, maar slechts een vrijblijvende uitnodiging aan jou om modeartikelen te bestellen.
 
7.3
Pas bij bestelling van het gewenste modeartikel doe jij een bindend aanbod tot het aangaan van de koopovereenkomst voor het betreffende modeartikel. De bestelling gebeurt als volgt:
 1. Keuze van het gewenste modeartikel.
 2. Bevestiging door klikken op de button "Bestellen" [of "Toevoegen aan winkelmandje" e.d.].
 3. Controleren van de bestelling en eventueel correctie van de gegevens.
 4. Keuze van de betaalwijze en eventueel invoeren van de betreffende gegevens.
 5. Verzenden van de bestelling aan ons door klikken op de button, bijvoorbeeld "Kopen“.
 
7.4
Op de pagina, waarop je jouw bestelling door te klikken op de betaalbutton kunt verzenden, vatten wij de inhoud van jouw bestelling nog eens samen. Zo heb je de mogelijkheid om de door jou ingevoerde gegevens nog eens te controleren en indien nodig fouten hierin te corrigeren. Ga daarvoor via het navigatiemenu van jouw internetbrowser of via de betreffende navigatiefuncties op onze website naar de pagina, waarop jouw gegevens werden geregistreerd. Bovendien kun je de bestelling op elk gewenst moment afbreken door de internetbrowser te af te sluiten.
 
7.5
Een eventuele ontvangstbevestiging als bevestiging van jouw bestelling, na verzending van de bestelling automatisch aan jou wordt toegestuurd, is geen acceptatie van de bestelling door ons. Wij kunnen jouw bestelling door verzending van een verzendbevestiging per mail of door levering van de bestelde modeartikelen binnen 5 dagen accepteren. Indien dit niet gebeurt, werd jou bestelling geweigerd. Indien jouw bestelling wordt geweigerd en jij deze bestelling als VIP-lid hebt geplaatst, wordt jouw lidmaatschap na deze afwijzing automatisch veranderd in een basislidmaatschap. Uiteraard kun altijd weer opnieuw VIP-lid worden door een modeartikel als VIP-lid te bestellen.
 
7.6
Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk leden de mogelijkheid hebben om modeartikelen bij JustFab te bestellen, worden alleen bestellingen in de voor één huishouden gebruikelijke omvang geaccepteerd.
 
7.7
JustFab staat ervoor in dat de geleverde modeartikelen voldoen aan de koopovereenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de modeartikelen.
8. Opslaan van en toegang tot de tekst van de overeenkomst
8.1
Tekst en inhoud van de koopovereenkomst die wij met jou hebben afgesloten, worden door ons volgens de hierna vermelde bepalingen opgeslagen. Je hebt de mogelijkheid om deze tekst en inhoud ook na afronding van de bestelling in te zien.
 
8.2
De inhoud van jouw bestelling verschijnt direct voor afronding van de bestelling in de browser. Die pagina kun je via de betreffende functies van jouw browser printen of opslaan. Bovendien ontvang je van ons na afronding van jouw bestelling een e-mail, waarin de inhoud van jouw bestelling nog eens wordt vermeld. Ook deze e-mail kun je printen of opslaan. Tot slot wordt jouw bestelling in jouw ledenaccount opgeslagen. Daar kun je deze na inloggen dus altijd weer inzien.
 
8.3
De actuele AV met de bepalingen die betrekking hebben op bestellingen, kun je altijd » online inzien. Wanneer jouw bestelling al wat ouder is en de AV tussentijds werden gewijzigd, kun je de AV die op het moment van jouw bestelling actueel waren, nog altijd via een link op de actuele versie oproepen. Bovendien kunnen wij je deze oudere versie ook op verzoek per e-mail toesturen.
 
8.4
Een andere opslag van jouw bestelling als hierboven vermeld, vindt niet plaats.
9. Prijzen, verzendkosten
9.1
Van toepassing zijn de op het moment van de bestelling van het modeartikel vermelde prijzen en - indien je als VIP-lid bestelt - de op het moment van de bestelling van het modeartikel vermelde mogelijke kosten van het VIP-lidmaatschap. Deze zijn inclusief de wettelijke btw en andere prijsonderdelen. Hierbij komen, tenzij gratis verzending werd overeengekomen, de kosten voor verpakking en verzending.
 
9.2
Alvorens jouw bestelling af te ronden, informeren wij je uiteraard over dergelijke kosten en over de totale prijs van jouw bestelling.
10. Beschikbaarheid, levering en verzending
10.1
De door ons aangeboden modeartikelen zijn leverbaar binnen uiterlijk vijf dagen, tenzij tijdens de bestelprocedure nadrukkelijk anders wordt vermeld.
 
10.2
Voor zover bij de bestelprocedure anders wordt overeengekomen, leveren wij modeartikelen uitsluitend aan adressen binnen Nederland.
 
11. Betaaldatum van de koopsom en betaling van modeartikelen
11.1
De koopsom dient onder voorbehoud van een bij de bestelling overeengekomen of bij de levering medegedeelde latere betalingstermijn, direct te worden voldaan. Incassovolmachten of vergelijkbare betalingsmethoden (bijvoorbeeld via creditcard) gebeuren echter pas bij verzending van jouw bestelling. Je hoeft dus pas te betalen op het moment waar jouw JustFab modeartikel ook daadwerkelijk wordt verstuurd.
 
11.2
Wij bieden diverse mogelijkheden voor betaling van de koopsom (bijvoorbeeld per creditcard). Bij vrijgave van je VIP-lidmaatschap of tijdens de bestelprocedure heb je de mogelijkheid om uit deze diverse betaalmethoden een keuze te maken.
12. Eigendomsvoorbehoud
Tot het moment van volledige betaling van de koopsom, die voor een bepaald modeartikel verschuldigd is, blijft het betreffende modeartikel ons eigendom.

Wettelijk en aanvullend contractueel annuleringsrecht van de consument.
 

13. Wettelijk annuleringsrecht van de consument bij aankoop van modeartikelen
13.1
Als "consument" (voor de definitie hiervan zie » punt 2.2) heb je voor wat betreft de door jou bestelde artikelen een wettelijk annuleringsrecht van 14 dagen na levering van de door jouw bestelde artikelen. Voor de details hiervan zie onze aparte » Annuleringsinformatie bij koop van modeartikelen (hierna te noemen: "Annuleringsinformatie koop").Deze vind je achteraan in deze AV. Bovendien ontvang je de tekst van deze informatie nog eens apart bij de bestelling.
 
13.2
Wij maken je erop attent dat bij annulering de prestaties, die beide partijen reeds hebben ontvangen, moeten worden teruggegeven. Dit betekent met name dat wij de koopsom terugbetalen voor zover die al door jou werd betaald en dat wij credits aan jou terugboeken, voor zover je de koopsom met credits had betaald.
 
13.3
Indien je gebruik maakt van je annuleringsrecht zoals hier in » punt 13 vermeld, zijn de reguliere kosten voor retournering voor jouw rekening. Echter, indien jij besluit gebruik te maken van je contractuele annuleringsrecht zoals en conform in » punt 14 vermeld draagt JustFab jouw kosten voor retournering.
14. Aanvullend contractueel annuleringsrecht van de consument bij aankoop van modeartikelen met gebruikmaking van credits
14.1
Als "consument" (voor de definitie hiervan zie » punt 2.2) bieden wij jou na afloop van de termijn die volgens de » Annuleringsinformatie bij aankoop van modeartikelen geldt, de mogelijkheid om naast het wettelijke annuleringsrecht de koopovereenkomst over een modeartikel tot 30 dagen na ontvangst van het modeartikelen door retournering van het artikel te annuleren en daardoor de overeenkomst op te zeggen. De termijn begint op de dag volgend op de dag van ontvangst van het artikel. Voor de naleving van de termijn is de datum van terugzending van het modeartikel bepalend.
 
14.2
Het aanvullende contractuele annuleringsrecht bestaat alleen voor zover het modeartikel compleet en onbeschadigd is en in de originele verpakking wordt geretourneerd. Het is toegestaan om het modeartikel uit te proberen op een wijze zoals ook in een winkel mogelijk en gebruikelijk is, bijvoorbeeld door het artikel te passen.
 
14.3
Je kunt van het aanvullende contractuele annuleringsrecht zoals bepaald in dit » punt 14 alleen gebruik maken, door het modeartikel binnen een termijn van 30 dagen aan het volgende adres te retourneren:

[JustFab (UK) Ltd., etc]
c/o Bleckmann Solutions B.V.
VE-Commerce Logistic Campus
John Hicksstraat 22
Trade Port Noord
5928 RR Venlo, The Netherlands

 
14.4
Bij gebruikmaking van het aanvullende contractuele annuleringsrecht wordt jouw ledenaccount met een JustFab credit gecrediteerd. Terugbetaling van de koopsom onder het aanvullende contractuele annuleringsrecht is uitgesloten. Op de kosten voor retournering is » punt 13.3 van overeenkomstige toepassing.
 
14.5
Het aanvullende contractuele annuleringsrecht geldt aanvullend op het wettelijke annuleringsrecht volgens » punt 13. De bepalingen voor het aanvullende contractuele annuleringsrecht (» punt 14) gelden uitsluitend hiervoor en zijn niet van invloed op of vormen geen enkele beperking van het wettelijke annuleringsrecht. Op de gebruikmaking van het wettelijke annuleringsrecht zijn uitsluitend de betreffende wettelijke bepalingen van toepassing. Meer informatie hierover vind je in de annuleringsinformatie bij koop van het modeartikel. Het aanvullende contractuele annuleringsrecht is eveneens niet van invloed op en vormt eveneens geen enkele beperking van de wettelijke garantierechten.
15. Wettelijk annuleringsrecht van de consument voor het VIP-lidmaatschap
Als "consument" (voor de definitie hiervan zie » punt 2.2) heb je bovendien een annuleringsrecht voor het door jou afgesloten VIP-lidmaatschap. Voor de details hiervan zie de afzonderlijke » Annuleringsinformatie voor het VIP-lidmaatschap (hierna te noemen "Annuleringsinformatie VIP-lidmaatchap"). Deze vind je achteraan in deze AV. Bovendien delen wij deze bij afsluiting van het VIP-lidmaatschap nog eens apart schriftelijk mee.
16. Verhouding tussen de annuleringsrechten onderling
De annuleringsrechten zoals bepaald in de » punten 13 t/m » 15 zijn - voor zover daar niet anders wordt bepaald - onafhankelijk van elkaar. Met name heb jij een annuleringsrecht VIP-lidmaatschap zoals vermeld in » punt 15 onafhankelijk van het annuleringsrecht bij koop zoals bepaald in » punt 13 en onafhankelijk van het aanvullende contractuele annuleringsrecht bij koop van modeartikelen zoals bepaald in » punt 14 en omgekeerd. Indien je alleen gebruik maakt van je annuleringsrecht VIP-lidmaatschap en niet ook van een eventueel nog bestaand annuleringsrecht bij koop van modeartikelen die je tegen de condities van het VIP-lidmaatschap hebt gekocht, zullen wij het verschil (tussen koopsom van het modeartikel dat tegen de condities van het VIP-lidmaatschap werd gekocht en de hogere koopsom, wanneer het artikel onder een basislidmaatschap werd gekocht) niet achteraf in rekening brengen.

Slotbepalingen
 

17. DISCLAIMER OF WARRANTIES
In het belang van al onze leden en in het belang van een goede en vlotte exploitatie van JustFab behouden wij ons het recht voor om leden een waarschuwing toe te sturen, indien sprake is van een overtreding van deze AV of om - indien sprake is van ernstige overtredingen, die een belangrijke reden tot opzegging vormen - het lidmaatschap op te zeggen en om inhoud en teksten, die door leden werden ingevoerd, te wissen of te wijzigen . Dit betreft zowel het basis- als ook het VIP-lidmaatschap.
18. Wijzigingsvoorbehoud
18.1
Omdat wij JustFab voortdurend verder ontwikkelen, kan regelmatige aanpassing van deze AV noodzakelijk zijn. Wij behouden ons het recht voor om deze AV in de toekomst en met inachtneming van de hierna genoemde bepalingen te wijzigen.
 
18.2
Met betrekking tot wijzigingen in jouw VIP-lidmaatschap zullen wij jou minimaal vier weken voordat de nieuwe > versie van kracht wordt, per e-mail over de wijzigingen informeren. Vanaf het moment waarop je die informatie hebt ontvangen, heb je vier weken tijd om van deze wijzigingen kennis te nemen. Indien je niet met deze wijzigingen akkoord kunt gaan, kun je binnen die periode tegen die wijzigingen bezwaar maken.
 
18.3
3 Indien je bezwaar maakt, wordt jouw VIP-lidmaatschap in eerste instantie tegen de oude voorwaarden voortgezet maar hebben wij volgens de bepaling in » punt 4.5 ( basislidmaatschap) c.q. 5.6 (VIP-lidmaatschap) het recht om dit lidmaatschap op te zeggen. Indien je geen bezwaar maakt, wordt de nieuwe versie van de AV vanaf de aangekondigde datum van kracht.
 
18.4
In de informatie over de beoogde wijziging in jouw VIP-lidmaatschap zullen wij je nog eens attenderen op deze bezwaartermijn, wat de juridische gevolgen zijn van een bezwaar en wat de juridische gevolgen zijn als je binnen de bezwaartermijn geen bezwaar indient.
 
18.5
Voor zover de wijziging betrekking heeft op belangrijke contractuele verplichtingen van ons of van jou als lid (dat zijn verplichtingen die moeten worden nagekomen om een correct lidmaatschap mogelijk te maken en die verplichtingen waarbij de ene contractpartij er zonder meer op mag vertrouwen dat die door de andere contractpartij worden nageleefd), geldt het wijzigingsvoorbehoud volgens » punt 18.1 alleen voor zover aanvaarding van de betreffende wijziging van jou als lid, rekening houdende met onze belangen, naar redelijkheid kan worden verlangd. Dit is het geval, indien wij garanderen dat op het moment waarop de wijziging van kracht wordt, actuele productpresentaties zolang ongewijzigd blijven als jij of wij de mogelijkheid hebben om het lidmaatschap op te zeggen of indien wij door een wetswijziging of een gewezen vonnis of vonnis uitvoerbaar bij voorraad of overheidsbesluit tot de wijziging verplicht zijn.
 
19. Toepasselijk recht, rechterlijke bevoegdheid
19.1
Op de contractrelaties en overige juridische relaties tussen jou en ons is - ook bij grensoverschrijdende bestellingen Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG)) en van eventuele andere bilaterale overeenkomsten is uitgesloten. Deze rechtskeuze geldt voor jou als consument echter alleen, voor zover hierdoor niet aan jou de bescherming wordt onttrokken die jij op grond van bepalingen van dwingend recht van het land waarin jij je vaste verblijfplaats hebt, geniet.
20. Diversen
20.1
Voor klachten over de uitvoering van de koopovereenkomst kun je je wenden tot TechStyle GmbH, Schlesische Straße 38, 10997 Berlijn, Duitsland. Contacteer ons per email op support@justfab.nl of per telefoon op (085 888 44 91 (NL) of 07 848 20 40 (BE). Een klacht moet volledig en duidelijk omschreven worden en binnen een bekwame tijd nadat je het gebrek hebt geconstateerd worden ingediend bij de JustFab. Klachten zullen zo spoedig mogelijk door JustFab in behandeling worden genomen.
 
20.2
Indien afzonderlijke bepalingen van deze AV geheel of gedeeltelijk ongeldig mochten zijn of worden of indien deze AV een leemte mochten bevatten, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen of delen van dergelijke bepalingen. In de plaats van de ongeldige of ontbrekende bepalingen komen de in dat geval van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.