Unlock your offer
* Required fields
Voer je naam in.

6 Minimum karakters
Wachtwoord moet minimaal 6 tekens bevatten
I confirm I have read the Privacy Policy.

Privacybeleid

Welkom bij JustFab! Wij hechten veel waarde aan privacy. We zetten ons in om transparant te zijn over onze privacypraktijken, inclusief hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring, samen met de materialen waarnaar hierin wordt verwezen, beschrijft onder andere:

 • de persoonsgegevens die we verzamelen of ontvangen op of via:
 • de website http://www.justfab.nl (“Site”);
 • andere producten of diensten van JustFab; en
 • alle andere schriftelijke of mondelinge communicatie, zoals e-mail of telefoon, met u (samen, “Diensten”);
 • hoe we die informatie gebruiken; en
 • de stappen die we nemen om die informatie te beschermen.

We moeten uw persoonsgegevens, onder andere, gebruiken om ons bedrijf te runnen en om u de Diensten te leveren. Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door voordat u de Diensten gebruikt. Als u niet wilt dat wij uw informatie verzamelen of gebruiken op de manieren die in deze verklaring worden beschreven, mag u de Diensten niet gebruiken.

INHOUDSOPGAVE

 1. OVER ONS
 2. CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS
 3. MINDERJARIGEN
 4. VERWERKINGSDOELEINDEN, RECHTSGRONDSLAG
 5. HOE WE INFORMATIE DELEN MET DERDEN
 6. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHTEN
 7. UW RECHTEN EN KEUZES
 8. UW INFORMATIE BEWAREN
 9. INFORMATIEBEVEILIGING
 10. WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING
 11. HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN, GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, KLACHTEN

1. OVER ONS

Wij zijn Techstyle GmbH, een in Duitsland geregistreerde onderneming met bedrijfsnummer: HRB 218163 B en maatschappelijke zetel te Schlesische Straße 38, 10997 Berlijn, Duitsland (“wij” of “ons”). Wij beheren de Diensten en zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens. Onze contactgegevens staan vermeld in sectie 11.

2. CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u de Diensten gebruikt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • Registratie, instellen van account, gebruik van service: Wanneer u zich registreert voor onze Diensten, verwerken wij de volgende categorieën van informatie:
  • uw naam, e-mailadres, klant-ID, postadres, factuuradres, bezorgadres, telefoonnummer, betalingsmethode, demografische informatie zoals geslacht, verjaardag en andere persoonlijke identificatoren, commerciële informatie zoals bestelgeschiedenis, bestel-ID, gekochte artikelen, grootte, stijl en productvoorkeuren, productbeoordelingen, unieke identificatoren en andere gegevens die u vrijwillig verstrekt, zoals uw gewicht, lengte en andere lichaamsmaten. U hebt het recht om deze informatie te bekijken, te bewerken en, in bepaalde omstandigheden, te verwijderen via uw accountinstellingen.
 • Geautomatiseerde informatie: We ontvangen en registreren automatisch technische informatie van uw browser of uw mobiele apparaat wanneer u de Diensten gebruikt
  • Zoals uw IP-adres of unieke apparaat-ID, gegevens over welke pagina's u bezoekt. Deze informatie wordt opgeslagen in logbestanden en wordt automatisch verzameld. We kunnen deze informatie combineren met andere informatie die wij, of degenen met wie we samenwerken, over u verzamelen.
  • Wij verzamelen ook informatie wanneer u met ons communiceert via onze klantenservicekanalen, zoals per telefoon, livechat, webmessenger en externe platforms voor klantbeoordelingen. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en het gegevensbewaringsbeleid, bewaren wij opnames van telefoongesprekken en transcripties van livechats wanneer u contact met ons opneemt via onze klantenservicekanalen. Wij maken gebruik van chatbots/virtuele assistenten om te helpen bij veelvoorkomende klantenserviceverzoeken en vragen wanneer u de livechatfunctie op onze Site gebruikt. Door livechat te gebruiken, gaat u akkoord met de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven.
  • Wij verzamelen ook automatisch apparaatspecifieke informatie wanneer u de Diensten gebruikt, met inbegrip van informatie over het hardwaremodel, informatie over het besturingssysteem, App-versie, App-gebruik, browserinformatie, IP-adres en apparaat-identificatoren.
  • Wij gebruiken ook sessieherhalingstechnologie om automatisch informatie te verzamelen en te analyseren over de interacties van bezoekers, zoals het gebruik van de Site, de tijd die op de webpagina wordt doorgebracht en de browser die wordt gebruikt om toegang te krijgen. SavageX verzamelt geen persoonsgegevens via sessieherhalingstechnologie. Voor meer informatie over cookies en soortgelijke technologieën, zie ons Cookiebeleid.
 • Informatie over analyseprestaties: Wij gebruiken software voor gegevensanalyse om informatie op te slaan, zoals hoe vaak u de App gebruikt, wat er binnen de App gebeurt, geaggregeerd gebruik, prestatiegegevens, fouten in de App en informatie voor het debuggen, en vanaf waar de App werd gedownload.
 • Informatie over transacties: Wanneer u een aankoop doet, retourneert of omruilt, verzamelen wij informatie over de transactie, zoals de productgegevens en de datum en locatie van de aankoop, retournering of omruiling.
 • Mobiele informatie: Wanneer u onze Site opent vanaf een mobiel apparaat, kunnen wij informatie ontvangen over uw locatie en uw mobiele apparaat, zoals unieke apparaat-ID's en geschatte geolocatie-informatie in overeenstemming met de toestemmingen van uw apparaat. U kunt onze Diensten gebruiken zonder locatie-informatie via uw apparaat in te schakelen, al kan dit van invloed zijn op de beschikbaarheid van bepaalde functies in de Diensten.
 • Informatie van derden U kunt ervoor kiezen om verbinding te maken met de Diensten of een JustFab-account te registreren met behulp van een toepassing van derden, zoals Facebook waarvan we persoonsgegevens ontvangen. We kunnen ook openbare informatie verzamelen om met u in contact te komen.

3. MINDERJARIGEN

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van kinderen is voor ons bijzonder belangrijk. De Diensten zijn niet gericht op kinderen en we verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen. Als u jonger bent dan 18 jaar, maak dan geen gebruik van de Diensten. Als we te weten komen dat we persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen van iemand jonger dan 18 jaar, zullen we deze informatie verwijderen. Als u een ouder of voogd bent en ontdekt dat uw kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op zoals beschreven in sectie 11.

4. VERWERKINGSDOELEINDEN, RECHTSGRONDSLAG

Verwerkingsdoel

Details met betrekking tot elk verwerkingsdoel.

Rechtsgrondslag

Overeenkomstige rechtsgrond.
Het leveren en verbeteren van de Diensten: We gebruiken uw informatie om de Diensten en onze producten te leveren en te verbeteren, voor facturering en betalingen, voor identificatie en authenticatie, registratie, accountinstelling, gebruik van de Dienst, voor gerichte marketing, voor algemeen onderzoek en geaggregeerde rapportage. We kunnen meer te weten komen over de producten en diensten waarin u geïnteresseerd bent door uw surf- en aankoopgedrag, zowel via als buiten de Diensten, en kunnen als gevolg daarvan mogelijke aankopen suggereren. Ook kunnen wij telefonisch of per e-mail contact met u opnemen voor het bieden van ondersteuning. Verwerking is noodzakelijk om ons contract uit te voeren dat onze levering van de Diensten aan u regelt of we verwerken uw persoonsgegevens op basis van ons legitieme belang in het personaliseren van de Diensten om u te helpen producten en diensten te ontdekken die voor u van belang zijn. We gebruiken en delen uw informatie om ons in staat te stellen onze legitieme belangen na te streven om te begrijpen hoe de Diensten worden gebruikt, en om manieren te verkennen om de Diensten te verbeteren. We zullen uw toestemming vragen waar dat nodig is.
U transactionele berichten sturen: Wij verwerken uw gegevensinformatie om u aan de dienst gerelateerde e-mails of berichten te sturen. Voorbeelden van berichten in verband met de dienst zijn een e-mailbevestiging of welkomstmail wanneer u een rekening registreert, een bevestiging wanneer u een bestelling plaatst, informatie over de beschikbaarheid van de dienst, informatie over wijzigingen aan belangrijke functies of kenmerken van de dienst, en correspondentie met ons ondersteuningsteam. We kunnen ook telefonisch contact met u opnemen voor aan transacties gerelateerde doeleinden of om ondersteuning te bieden. Verwerking is noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren.
U marketingberichten sturen: We verwerken uw persoonsgegevens ook om u marketingmails of andere marketingberichten te sturen. U kunt zich op elk moment afmelden voor marketingberichten via de afmeldlink in de berichten of via uw accountinstellingen. Als u zich afmeldt, kunnen we u nog steeds niet-promotionele e-mails sturen, zoals e-mails over onze lopende zakelijke relaties. Uw toestemming, maar niet als we wettelijk gerechtigd zijn om u zonder uw toestemming marketingberichten te sturen.
Naleving van de wet, voor naleving, fraudepreventie en veiligheid: We verwerken en bewaren uw persoonsgegevens of delen deze met een derde partij in de volgende beperkte omstandigheden:
 • in reactie op wettige verzoeken van overheidsinstanties,
 • om te voldoen aan een dagvaarding, gerechtelijk bevel, juridische procedure of andere wettelijke vereiste; of
 • wanneer we te goeder trouw geloven dat een dergelijke verwerking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan de wet, dreigende fysieke schade of financieel verlies te voorkomen, of om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, bedreigingen voor ons eigendom of schendingen van onze algemene voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen.
Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of wanneer we een legitiem belang hebben. In zeldzame gevallen kan het ook noodzakelijk zijn in het algemeen belang of om overlijden of persoonlijk letsel te voorkomen.
Het verdedigen van onze wettelijke rechten: We verwerken uw persoonsgegevens om onze wettelijke rechten te beschermen, vast te stellen of uit te oefenen of om te verdedigen tegen juridische claims, waaronder het innen van een schuld. De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang.
Toekomstige bedrijfsactiviteit: Mogelijk moeten we uw persoonsgegevens overdragen aan een derde partij In het kader van toekomstige bedrijfsactiviteiten, zoals een verkoop, fusie, liquidatie, curatele of overdracht van alle of een aanzienlijk deel van ons bedrijf of onze activa. De verwerking is gebaseerd op onze legitieme belangen, met name ons belang bij het nemen van beslissingen die ons bedrijf in staat stellen zich op de lange termijn te ontwikkelen.
Om anonieme gegevens te creëren voor onderzoek en ontwikkeling: We aggregeren en depersonaliseren demografische informatie, zodat uw persoonsgegevens niet worden onthuld, om geaggregeerde demografische informatie te delen met derden, inclusief om te voldoen aan onze rapportageverplichtingen, om zakelijke of marketingredenen, of om derden te helpen bij het begrijpen van de Diensten en ons bedrijf. De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang om het bereik en de efficiëntie van ons bedrijf te analyseren.
Informatie over analyseprestaties: We gebruiken gegevensanalyse om de functionaliteit van de Diensten te waarborgen en om deze te verbeteren. We gebruiken mobiele analysesoftware om ons in staat te stellen de functionaliteit van de App op uw mobiele apparaat te begrijpen. De verwerking is gebaseerd op onze legitieme belangen, wat ook gunstig is voor u omdat we deze gegevens gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren en een kwalitatief hoogwaardigere dienstverlener te bieden. De verwerking is gebaseerd op onze legitieme belangen, wat ook gunstig is voor u omdat we deze gegevens gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren en een kwalitatief hoogwaardigere dienstverlener te bieden.
Locatiegegevens: We verwerken uw locatiegegevens die u in uw profiel of op uw IP-adres of meer nauwkeurige informatie verstrekt, zoals uiteengezet in sectie 2. Om functies te bieden en de Diensten te verbeteren en te personaliseren. Bijvoorbeeld voor interne analyses en prestatiemonitoring, om inhoud te lokaliseren en (met gebruikmaking van niet precieze locatiegegevens) voor marketingdoeleinden. Bepaalde niet precieze locatiediensten, zoals beveiliging en lokalisatie van beleidsregels op basis van uw IP- of profieladres, zijn van cruciaal belang voor de werking van de Diensten. De verwerking van niet precieze locatiegegevens is gebaseerd op ons legitieme belang

5. HOE WE INFORMATIE DELEN MET DERDEN

We delen uw persoonsgegevens met de volgende derden in de volgende context, op voorwaarde dat we een rechtsgrond hebben om dit te doen of wanneer u dergelijke persoonsgegevens uitdrukkelijk openbaar hebt gemaakt.

 • Dienstverleners, consultants en verkopers
  • Uitvoering van de contractuele verplichtingen in onze algemene voorwaarden en om de Diensten aan u te leveren;
  • het dienen van onze legitieme belangen;
  • Het beschermen van de persoonlijke veiligheid en eigendommen van JustFab, haar klanten of enige andere derde partij;
  • Het aanbieden of verbeteren van onze Diensten en de veiligheid en beveiliging van onze Diensten, Site en Apps, met inbegrip van het vereenvoudigen van identificatie en authenticatie, gerichte online en offline marketing, voor algemeen onderzoek en geaggregeerde rapportage, het aanpassen van website- en applicatie-klantenervaringen;
  • Derden in staat stellen om diensten uit te voeren namens JustFab, inclusief maar niet beperkt tot betalingsverwerking, koeriers, onderzoek, analyse en beveiliging; om JustFab te helpen de Diensten te exploiteren, te leveren en op de markt te brengen.
 • Overheidsinstanties, inclusief rechtbanken en wetshandhavingsinstanties
  • naleving van een wettelijke verplichting of gerechtelijk of administratief bevel of in de loop van een gerechtelijke of administratieve procedure;
  • het beschermen van de rechten en eigendommen van JustFab en onze agenten, klanten en derden, inclusief het recht om onze algemene voorwaarden af te dwingen;
 • Derde partijen tijdens een fusie:
  • Het mogelijk maken van de onderhandeling over een fusie en overname, of ontbinding, transactie of procedure met betrekking tot verkoop, overdracht, afstoting of openbaarmaking van het gehele of een deel van ons bedrijf of alle of een deel van onze activa aan een ander bedrijf. In geval van insolventie, faillissement of curatele kunnen persoonsgegevens ook worden overgedragen als bedrijfsactiva. Als een andere entiteit ons bedrijf of onze activa verwerft, zal die entiteit de door ons verzamelde persoonsgegevens bezitten en de rechten en verplichtingen met betrekking tot uw persoonsgegevens op zich nemen zoals beschreven in deze verklaring. Voordat de persoonsgegevens worden overgedragen, zullen JustFab en de derde partij echter voldoen aan alle noodzakelijke juridische of administratieve procedures.
 • Externe leveranciers van toepassingen: Plug-ins of add-ons van derden kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van de Diensten. Wanneer u bijvoorbeeld een pagina op de Site laadt die een sociale plug-in heeft van een site of dienst van een derde partij, zoals een knop 'Vind ik leuk' of 'Verzenden', laadt u ook inhoud van die site van derden. Deze interacties zijn onderworpen aan de privacypraktijken van de derde partij. Daarnaast worden bepaalde cookies en andere soortgelijke technologieën op de Site door derden gebruikt voor gerichte online marketing en andere doeleinden. Met deze technologieën kan de derde partij uw computer of mobiele apparaat herkennen telkens wanneer u de Diensten gebruikt. Houd er rekening mee dat wanneer u sites of diensten van derden gebruikt, de voorwaarden en privacypraktijken van de derde partij van toepassing zijn op uw gebruik van die sites of diensten. Wij kiezen en beheren de technologieën van derden die via de Diensten worden geleverd. Dit zijn echter technologieën van derden en deze zijn onderworpen aan het privacybeleid van de derde partij. Zie voor meer informatie ons Cookiebeleid. Als u uw persoonsgegevens aan derden verstrekt, kunnen andere privacypraktijken van toepassing zijn op het gebruik of de openbaarmaking van de informatie die u aan hen verstrekt. Wij zijn in principe niet verantwoordelijk voor de privacy- of beveiligingspraktijken van sites of diensten van derden, inclusief diegene die gekoppeld zijn aan of vanaf de Diensten. We raden u aan om de privacyverklaringen te lezen en vragen te stellen aan derden voordat u uw persoonsgegevens aan hen verstrekt.

6. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHTEN

Wij maken deel uit van een wereldwijde groep bedrijven. Bij het leveren van onze Diensten verwerken we uw persoonsgegevens in de Europese Economische Ruimte (“EER”), de VS en andere landen waarin wij en onze partners actief zijn voor de doeleinden die in deze verklaring worden beschreven. Dit omvat het delen van uw informatie met TFG Holding, Inc., ons Amerikaanse moederbedrijf, en andere groepsmaatschappijen in onze wereldwijde groep, evenals externe dienstverleners.

Wanneer uw persoonsgegevens worden overgedragen van uw thuisland naar een ander land, kunnen de wetten en regels die die gegevens beschermen in het land waarnaar ze worden overgedragen, verschillen van die van het land waar u woont. Wij zullen uw gegevens alleen overdragen naar die landen waarnaar wij wettelijk gemachtigd zijn dit te doen, en we zullen stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens de juiste bescherming blijven genieten.

6.1 Overdrachtsmechanismen

Wanneer we persoonsgegevens buiten de EER overdragen, doen we dit op een of meer van de volgende rechtsgronden:

 • Noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren. U kunt kiezen of u de Diensten wel of niet wilt gebruiken. Als u echter gebruik wilt maken van de Diensten, moet u akkoord gaan met de algemene voorwaarden, die het contract tussen ons en u uiteenzetten. Aangezien we technische infrastructuur in de EER, de VS en andere landen gebruiken om de Diensten aan u te leveren, moeten we, in overeenstemming met ons contract met u, uw persoonsgegevens overdragen binnen de EER, naar de VS en naar andere rechtsgebieden, voor zover nodig om de Diensten te leveren. We kunnen u de Diensten niet leveren, noch ons contract met u uitvoeren zonder uw gegevens op deze manier over te dragen.

Waar van toepassing vertrouwen we op:

 • - bestaande beslissingen van de Europese Commissie waarin de Europese Commissie heeft bepaald dat bepaalde derde landen een in wezen toereikend niveau van gegevensbescherming bieden volgens de AVG (bijv. voor overdracht van de EER naar het Verenigd Koninkrijk).
 • - adequaatheidsbesluit van de Britse Secretary of State, gebaseerd op artikel 45 van de AVG in het VK en sectie 17A van de Data Protection Act 2018. Kijk hier voor meer informatie en toegang tot de volledige lijst van landen die tot op heden adequaat worden geacht.

Bij afwezigheid van een adequaatheidsbesluit hebben we passende overdrachtsmechanismen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer we deze buiten de EU of het VK overdragen.

 • Standaardcontractbepalingen/modelbepalingen. De Europese Commissie heeft standaardcontractbepalingen vastgesteld, ook wel modelbepalingen genoemd, die waarborgen bieden voor persoonsgegevens die buiten de EU of de EER worden doorgegeven. U kunt de modelbepalingen hier bekijken op de website van de Commissie.

Als u een exemplaar van de standaardcontractbepalingen wenst, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij het volgende adres: Techstyle GmbH, t.a.v.: General Counsel, Schlesische Straße 38, 10997 Berlijn, Duitsland.

 • Bindende bedrijfsregels. Sommige van onze partners hebben mogelijk bindende bedrijfsregels geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen tijdens internationale overdrachten vanuit de EER naar derde landen binnen onze partnerorganisaties.

EU-US Data Privacy Framework Fabletics, Inc. en bepaalde andere bedrijven in onze wereldwijde groep nemen deel aan het EU-US Data Privacy Framework ("EU-US DPF") en de Britse uitbreiding op het EU-US Data Privacy Framework (de "Britse uitbreiding op het EU-US DPF") als onderdeel van ons streven om hoge gegevensbeschermingsnormen te handhaven bij de overdracht van persoonsgegevens tussen de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Wij zetten ons in om te voldoen aan de verplichtingen onder de principes van het EU-US Data Privacy Framework (de "Principes van het EU-US DPF") en de Britse uitbreiding op het EU-US DPF, zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Fabletics, Inc. heeft aan het Amerikaanse Ministerie van Handel verklaard dat het zich houdt aan de principes van het EU-US DPF met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die zijn ontvangen uit de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk op grond van het EU-US DPF en de Britse uitbreiding op het EU-US DPF. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in deze Privacyverklaring en de principes van het EU-US DPF, gelden de principes van het EU-US DPF. Voor meer informatie over het Data Privacy Framework ("DPF") en om onze certificering te bekijken, kunt u hier terecht.

In overeenstemming met de principes van het EU-US DPF zetten wij ons in om klachten op te lossen met betrekking tot uw privacyrechten en de verzameling of het gebruik van uw persoonsgegevens die naar de Verenigde Staten zijn overgedragen op grond van het EU-US DPF en de Britse uitbreiding op het EU-US DPF, zoals beschreven in paragraaf 11.

7. UW RECHTEN EN KEUZES

 • Toegang vragen tot uw persoonsgegevens om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.
 • Verzoeken om correctie van de persoonsgegevens die we over u bewaren om onvolledige of onjuiste gegevens te laten corrigeren, hoewel we mogelijk de juistheid van de nieuwe gegevens die u aan ons verstrekt, moeten verifiëren.
 • Verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens wanneer er geen goede reden of legitiem belang voor ons is om deze te blijven verwerken. Houd er echter rekening mee dat wij wellicht wegens specifieke juridische redenen niet altijd aan uw verzoek om verwijdering kunnen voldoen. Indien van toepassing, worden die redenen op het moment van uw verzoek aan u meegedeeld. Bijvoorbeeld wanneer we een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te bewaren en op te slaan.
 • Verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten.
 • jVerzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde partij. Wij zullen u of een door u gekozen derde uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op persoonsgegevens waarvoor u in eerste instantie ons toestemming hebt gegeven om ze te gebruiken of op persoonsgegevens die hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren of diensten aan u te verlenen.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien we, zoals uitgelegd in sectie 4, uw informatie verwerken op basis van onze legitieme belangen, maar uw specifieke situatie u aanleiding geeft bezwaar te willen maken tegen de verwerking op deze grond, omdat u meent dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme gronden hebben om uw persoonsgegevens te verwerken die uw rechten en vrijheden opheffen.

Als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken met ingang van de toekomst. De intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van onze verwerking op basis van toestemming vóór uw intrekking.

We werken samen met derden om onze advertenties op andere sites te beheren. Deze derden kunnen cookies of soortgelijke technologieën gebruiken om u advertenties te bieden op basis van uw surfactiviteiten en interesses. Als u ervoor hebt gekozen om uw account te koppelen aan een externe toepassing van derden, zoals Facebook, kunt u uw instellingen wijzigen door uw accountinstellingen te wijzigen.

8. UW INFORMATIE BEWAREN

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang uw account actief is, zoals nodig is om de Diensten aan u te leveren, of op een andere manier zoals nodig is voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven.

We kunnen echter verplicht zijn om uw persoonsgegevens te bewaren vanwege bepaalde wettelijke vereisten, zoals voor juridische en/of administratieve procedures. Zodra de bewaartermijn die voortvloeit uit deze procedure is beëindigd, zullen we de persoonsgegevens verwijderen.

9. INFORMATIEBEVEILIGING

De beveiliging van uw persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons. We volgen algemeen aanvaarde normen om de informatie die we verzamelen en ontvangen te beschermen, zowel tijdens de overdracht als na ontvangst. We handhaven passende administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om uw informatie te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, onopzettelijk verlies, ongeoorloofde wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, misbruik en elke andere onwettige vorm van verwerking. Dit omvat bijvoorbeeld firewalls, versleuteling, wachtwoordbescherming en andere controles op toegang en verificatie. Geen enkele methode van overdracht of opslag is echter volledig veilig. Hoewel we ernaar streven om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Uw accountgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. Het is belangrijk dat u zich beschermt tegen onbevoegde toegang tot uw account en informatie door uw wachtwoord zorgvuldig te kiezen en uw wachtwoord en computer veilig te houden, bijvoorbeeld door u af te melden na gebruik van de Diensten. Als u denkt dat de beveiliging van uw persoonsgegevens in gevaar is gebracht, neem dan contact met ons op zoals beschreven in sectie 11. Als we ons ervan bewust worden dat uw informatie is gecompromitteerd, zullen we u informeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

10. WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING

Deze verklaring is onderhevig aan incidentele herziening. We zullen u op de hoogte stellen van de wijzigingen door de wijzigingen op of via de Diensten te plaatsen, of door u een e-mail te sturen over de wijzigingen, en/of door een update te plaatsen in de versie-aantekeningen op het platform van de App. Eventuele wijzigingen worden van kracht veertien (14) kalenderdagen na verzending door ons van een e-mailbericht of veertien (14) dagen na plaatsing door ons van de wijzigingen op of via de Diensten, indien dit eerder is. We raden u aan regelmatig terug te komen en eventuele updates te bekijken. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door u een e-mail te sturen naar het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt en door een kennisgeving te plaatsen over de wijzigingen op onze Website.

11. HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN, GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, KLACHTEN

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring, uw persoonsgegevens of uw keuzes en rechten, neem dan contact op met:

 • ons ondersteuningsteam:
  • schriftelijk op het adres in sectie 1;
  • door een e-mail te sturen naar support@justfab.nl of
  • door ons te bellen op 085 888 44 91 (NL) / 07 848 20 40 (BE), of
 • onze functionaris voor gegevensbescherming in de EU:
 • U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Berlijnse commissaris voor gegevensbescherming en informatievrijheid. De Berlijnse commissaris is onze leidende toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties. De contactgegevens van de Berlijnse commissaris zijn:

  Adres: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

  Friedrichstraße 219

  10965 Berlijn

  Duitsland

  E-mailadres: mailbox@datenschutz-berlin.de

  Telefoonnummer: 0303 123 1113

  Als u in de EER woont, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. U vindt hier de gegevens van uw lokale autoriteit.

  In overeenstemming met het EU-US DPF en de Britse uitbreiding op het EU-US DPF, verplicht Fabletics zich ertoe om klachten in verband met de principes van het EU-US DPF over onze verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens op te lossen. Personen uit de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk met vragen of klachten over deze Privacyverklaring dienen eerst contact op te nemen met Fabletics via:

  Fabletics Ltd
  T.a.v.: Privacy Department
  25 Wilton Road
  Londen, SW1V 1LW
  Verenigd Koninkrijk

  Fabletics verbindt zich er verder toe om onopgeloste klachten in verband met de principes van het EU-US DPF met betrekking tot onze behandeling van persoonsgegevens die wij ontvangen in overeenstemming met het EU-US DPF en de Britse uitbreiding op het EU-US DPF door te verwijzen naar een alternatieve aanbieder van geschillenbeslechting zonder winstoogmerk in de Verenigde Staten, onder beheer van de Council of Better Business Bureaus. Als u niet tijdig een bevestiging van uw klacht ontvangt of als uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u hier terecht voor meer informatie of om een klacht in te dienen. Er zijn voor consumenten geen kosten verbonden aan het bellen naar of gebruiken van dit onafhankelijke mechanisme voor geschillenbeslechting.

  Onder bepaalde beperkte voorwaarden kunnen personen uit de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een beroep doen op bindende arbitrage voor een panel dat wordt opgericht door het Amerikaanse ministerie van Handel, de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU (DPA's), het Britse Information Commissioner's Office (ICO) en de Gibraltar Regulatory Authority (GRA).

  09/2023