PRIVACYBELEID

1. Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming
Verantwoordelijk voor de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgebonden gegevens is:

TechStyle GmbH
Schlesische Straße 38
10997 Berlin
support@justfab.de

2. Gebruik door JustFab

 • 2.1. Wanneer geen lidmaatschap bij JustFab wordt afgesloten, worden enkel de logbestanden (zie punt 6) aangemaakt, die elke keer wanneer een website wordt opgevraagd, voor de transfer van de website naar jouw browser worden opgeroepen om de overdracht functioneel te maken.
 • 2.2. Bij afsluiting van een lidmaatschap bij JustFab zorgen wij voor een rechtstreekse toegang tot jouw ledenaccount via een wachtwoord. In dit ledenaccount zijn de door jou doorgegeven gegevens geregistreerd. Jouw persoonlijke gegevens worden via het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer) gecodeerd verstuurd. Wij kunnen weliswaar geen 100% bescherming garanderen, maar de beschikbare veiligheidsmaatregelen worden stipt door ons opgevolgd. Jij bent verplicht om de persoonlijke toegangsdata vertrouwelijk te behandelen en om de functie "aangemeld blijven" slechts op een computer te gebruiken die niet door meerdere gebruikers wordt gebruikt.

3. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgebonden gegevens

 • 3.1. Persoonsgebonden gegevens zijn alle gegevens over de zakelijke of persoonlijke omstandigheden van een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon. Persoonsgebonden gegevens zijn vooraf bepaalde gegevens (bijvoorbeeld door jou medegedeelte gegevens zoals voor- en achternaam, geboortedatum, bankgegevens enz.) en gebruiksgegevens die vereist zijn om een netwerk te kunnen gebruiken (bijvoorbeeld het wachtwoord nodig om in te loggen op het netwerk).
 • 3.2. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken jouw persoonsgebonden gegevens om jouw lidmaatschap bij JustFab te verwerken en voor de correcte contractuele afwikkeling van jouw aankopen bij JustFab. Daartoe behoren ook het aanmaken van een ledenaccount, het gebruiken van jouw gegevens voor onze servicediensten, voor de vereiste technische administratie van de website en voor eigen marketingdoeleinden.
 • 3.3. Zonder jouw nadrukkelijke toestemming worden jouw gegevens alleen aan derden beschikbaar gesteld voor zover dit voor een afhandeling van de overeenkomst (bijvoorbeeld beschikbaarstelling aan transport- en logistieke bedrijven) of in verband met de betaling (bijvoorbeeld aan banken of incassobureaus) noodzakelijk is. Deze dienstverleners zijn nadrukkelijk verplicht om de gegevens uitsluitend in het kader van de nakoming van de contractuele verplichtingen te gebruiken.
 • 3.4. Jouw persoonsgebonden gegevens worden door ons gewist, wanneer deze voor het doel waarvoor ze werden opgeslagen, niet meer nodig zijn en voor zover er geen wettelijke bewaarplicht geldt of wanneer opslag om wettelijke redenen niet is toegestaan.
Ik geef hierbij toestemming aan JustFab om mijn persoonsgebonden gegevens in verband met afsluiting van mijn lidmaatschap bij JustFab en ten behoeve van een contractueel correcte afhandeling van mijn aankopen bij JustFab te verzamelen, te verwerken en te gebruiken.

4. Nieuwsbrief
Indien je via het betreffende submenu een abonnement voor onze nieuwsbrief bent aangegaan, registreren en gebruiken wij jouw e-mailadres om onze nieuwsbrieven aan jou te versturen. Je kunt jouw toestemming hiervoor op elk moment voor de toekomst intrekken (bijvoorbeeld door te klikken op de afmeldingslink in de nieuwsbrief of op onze website).

5. Cookies

 • 5.1. Wat zijn cookies?
  Cookies en flash cookies zijn kleine tekstbestanden, die op jouw computer worden gedownload en op de vaste schijf van jouw computer worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en data via jouw browser opslaan die nodig zijn voor de data-uitwisseling met ons systeem. Er zijn zo genaamde session cookies. Deze worden na het sluiten van de browser automatisch gewist, en er zijn zo genaamde permanente cookies die voor langere tijd op jouw computer worden opgeslagen.

  Indien je geen cookies wilt accepteren, kun je op elk moment jouw browser zo instellen dat geen cookies worden geaccepteerd. Ook kun je reeds opgeslagen cookies op elk moment wissen. Wij maken je echter erop attent dat je de functies van de website dan eventueel niet volledig zult kunnen gebruiken (zie punt 5.4).
 • 5.2. Waarvoor gebruiken wij cookies?
  JustFab gebruikt zowel session cookies als ook permanente cookies. De cookies zijn nodig om het surfen op onze website voor jou te vergemakkelijken en om ervoor te zorgen dat je alle functies kunt gebruiken. De session cookies zijn bijvoorbeeld nodig om bij jouw bezoek aan onze site de modeartikelen in het winkelmandje te reserveren. De permanente cookies zijn o.a. nodig om ervoor te zorgen dat in jouw ledenaccount de modeartikelen te zien zijn die voor jou wellicht interessant zijn. Hierbij maken wij geen gebruik van persoonsgebonden gegevens, d.w.z. wij ontvangen uitsluitend anonieme informatie, bijvoorbeeld daarover welke websites op JustFab werden bezocht en welke producten werden bekeken.
 • 5.3. Hoe worden cookies door derden gebruikt?
  Om ons aanbod te verbeteren, maken ook derden gebruik van cookies. Bij cookies van derden gaat het vooral om de volgende:
  • Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een service van Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google") voor het analyseren van websites. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op jouw computer worden opgeslagen en waardoor een analyse van jouw gebruik van de website mogelijk is. De door de cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van deze website wordt over het algemeen aan een server van Google in de Verenigde Staten toegestuurd en daar opgeslagen. In het geval van IP-anonimisering op deze website wordt jouw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres eerst aan een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om jouw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten aan te bieden. Het in het kader van Google Analytics door jouw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in de browser. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

   Je kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan jouw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder jouw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare plugin voor jouw browser te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
  • Wij maken gebruik van zo genaamde DoubleClick DART-cookies van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"), waardoor Google de mogelijkheid heeft om op basis van informatie over jouw bezoek aan onze en andere websites advertenties te plaatsen, die voor jou interessant zijn. Op die manier wordt het aantal advertenties aan de hand van standaardcriteria gegarandeerd. Je kunt de browser zo instellen dat het gebruik van DoubleClick cookies wordt geweigerd (zie 5.4).
 • 5.4. Hoe kan ik het gebruik van cookies weigeren?
  Je kunt het gebruik van cookies weigeren door aanpassing van de instelling in je browser software. Ook kun je hier instellen dat cookies elke keer alleen mogen worden gebruikt voor zover jij hier toestemming voor verleent. Dit kan echter wel tot gevolg hebben dat je de websites en functies van JustFab niet meer of slechts beperkt kunt gebruiken.

  Je kunt bovendien het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan jouw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder jouw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare plugin voor je browser te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

  Je kunt het gebruik van de Double Click DART-cookies op de website van Google uitschakelen, door naar de pagina gegevensbescherming van Google te gaan: http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html. Ik ga ermee akkoord dat JustFab of derden cookies gebruiken en dat daardoor de informatie over mijn gebruik van de website wordt gebruikt. Bovendien ga ik ermee akkoord dat deze cookies ook na mijn bezoek aan de website van JustFab worden opgeslagen om vervolgens bij latere bezoeken weer te worden opgevraagd. Ik kan deze akkoordverklaring elk moment voor de toekomst intrekken, doordat ik de instellingen in mijn browser zo aanpas dat cookies worden geweigerd.

6. Logbestanden

 • 6.1. Elke keer als je onze websites bezoekt, worden gebruikersdata door de betreffende internetbrowser verzonden en in protocolbestanden, de zogenaamde server-logbestanden, opgeslagen. De hierbij opgeslagen gegevens bevatten datum en tijd van jouw bezoek aan de website, naam van de site die je bezoekt, IP-adres, referrer-URL, de hoeveelheid transfergegevens, informatie over product en versie van de gebruikte browser.
 • 6.2. Onder voorbehoud van eventuele wettelijke bewaarverplichtingen worden de IP-adressen van de gebruikers na beëindiging van het gebruik gewist of geanonimiseerd.

7. Gebruik van social plugins

 • 7.1. Gebruik van Facebook plugins
  Op onze website worden zo genaamde social plugins ("plugins") van het sociale netwerk Facebook gebruikt. Facebook is eigendom van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). De plugins herken je aan het Facebook-logo of aan de vermelding "social plugin van Facebook" of "Facebook social plugin". Een overzicht van de Facebook plugins en hoe die aangeduid worden, vind je hier: http://developers.facebook.com/plugins.
  Als je een pagina van onze website opvraagt, die een dergelijke plugin bevat, maakt je browser direct verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugins wordt door Facebook direct in jouw browser getoond en aan de pagina gekoppeld. Door deze koppeling ontvangt Facebook de informatie dat jouw browser de betreffende pagina op onze website heeft opgevraagd, ook als je geen Facebook-profiel hebt of op dat moment niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (waaronder jouw IP-adres) wordt door jouw browser direct naar een server van Facebook in de VS verstuurd en daar opgeslagen.
  Als je bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan onze website direct toewijzen aan jouw profiel bij Facebook.
  Als je gebruik maakt van de plugins, door bijvoorbeeld "Vind ik leuk" te gebruiken of door een commentaar te geven, wordt deze informatie eveneens direct aan een server van Facebook gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op jouw Facebook-profiel gepubliceerd en daar aan jouw contacten getoond. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook evenals jouw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van jouw privacy kun je vinden in de aanwijzingen voor gegevensbescherming van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.
  Wanneer je niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens direct aan jouw Facebook-profiel toewijst, moet je voor het bezoek aan onze website bij Facebook uitloggen.
  Je kunt het laden van de Facebook plugins ook met de Add-Ons voor jouw browser volledig voorkomen, bijv. met de "Facebook blocker" (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).
 • 7.2. Gebruik van Google+ plugins (bijvoorbeeld "+1")
  Op onze website worden zo genaamde plugins van het sociale netwerk Google+ gebruikt, eigendom van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). De plugins herken je bijvoorbeeld aan buttons met het symbool "+1" voor een witte of gekleurde achtergrond. Een overzicht van de Google plugins en hoe die aangeduid worden, vind je hier: https://developers.google.com/+/plugins.
  Als je een pagina van onze website opvraagt, die een dergelijke plugin bevat, maakt je browser direct verbinding met de servers van Google. De inhoud van de plugins wordt door Google direct in jouw browser getoond en aan de pagina gekoppeld. Door deze koppeling ontvangt Google de informatie dat jouw browser de betreffende pagina op onze website heeft opgevraagd, ook als je geen profiel hebt bij Google+ of op dat moment niet bij Google+ bent ingelogd. Deze informatie (waaronder jouw IP-adres) wordt door jouw browser direct naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen.
  Als je bij Google+ bent ingelogd, kan Google het bezoek aan onze website direct toewijzen aan jouw Google+ profiel. Als je gebruik maakt van de plugins, door bijvoorbeeld de knop "+1" te gebruiken, wordt de betreffende informatie eveneens direct aan een server van Google gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op Google+ gepubliceerd en daar aan jouw contacten getoond.
  Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Google evenals jouw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van jouw privacy kun je vinden in de aanwijzingen voor gegevensbescherming van Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.
  Wanneer je niet wilt dat Google de via onze website verzamelde gegevens direct aan jouw profiel in Google+ toewijst, moet je voor het bezoek aan onze website bij Google+ uitloggen. Je kunt het laden van de Google plugins ook met de Add-Ons voor jouw browser volledig voorkomen, bijv. met de script blocker "NoScript" (http://noscript.net/).
 • 7.3. Gebruik van Twitter plugins (bijvoorbeeld de "twitteren"-button)
  Op onze website worden zo genaamde plugins van de microblogging-dienst Twitter gebruikt, eigendom van Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS ("Twitter"). De plugins herken je aan het Twitter-logo, bijvoorbeeld een blauw "Twitter-vogeltje". Een overzicht van de Twitter plugins en hoe die aangeduid worden, vind je hier:
  https://twitter.com/about/resources/buttons.
  Als je een pagina van onze website opvraagt, die een dergelijke plugin bevat, maakt je browser direct verbinding met de servers van Twitter. De inhoud van de plugins wordt door Twitter direct in jouw browser getoond en aan de pagina gekoppeld. Door deze koppeling ontvangt Twitter de informatie dat jouw browser de betreffende pagina op onze website heeft opgevraagd, ook als je geen profiel hebt bij Twitter of op dat moment niet bij Twitter bent ingelogd Deze informatie (waaronder jouw IP-adres) worden door jouw browser direct naar een server van Twitter in de VS verstuurd en daar opgeslagen.
  Wanneer je bij Twitter bent ingelogd, kan Twitter jouw bezoek aan onze website direct toewijzen aan jouw Twitter-account. Als je gebruik maakt van de plugins, door bijvoorbeeld de "Twitter"-button te gebruiken, wordt de betreffende informatie eveneens direct aan een server van Twitter gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op jouw Twitter-account gepubliceerd en daar aan jouw contacten getoond.
  Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Twitter evenals jouw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van jouw privacy kun je vinden in de aanwijzingen voor gegevensbescherming van Twitter: https://twitter.com/privacy.
  Wanneer je niet wilt dat Twitter de via onze website verzamelde gegevens direct aan jouw Twitter-account toewijst, moet je voor het bezoek aan onze website bij Twitter uitloggen. Je kunt het laden van de Twitter plugins ook met de Add-Ons voor jouw browser volledig voorkomen, bijv. met de script blocker "NoScript" (http://noscript.net/).

8. Dataverwerking buiten de EEU
Onze website wordt technisch beheerd en gemanaged door moederbedrijf TechStyle, Inc.,800 Apollo Street El Segundo, CA 90245 in Verenigde Staten van Amerika (VS). Persoonlijke gegevens zullen naar de Amerikaanse servers van TechStyle Inc. worden verzonden. We verzekeren dat de databescherming buiten de EU in overeenstemming is met de EU data bescherming 95/46/EC en met het nationaal recht. TechStyle Inc. handelt in overeenstemming met “U.S.-EU Privacy Shield Framework” en daarmee met de Europese wet op Databescherming.

9. Informatie, corrigeren, blokkeren en verwijderen van gegevens; bezwaarrecht

 • 9.1. Je hebt het recht om kosteloos geïnformeerd te worden over jouw gegevens die bij ons zijn opgeslagen en om het corrigeren, blokkeren of verwijderen hiervan te verlangen. Een dergelijk verzoek kun je op elk moment richten aan onderstaand adres. We verzoeken je ons dan ook een identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een kopie van jouw paspoort) toe te sturen, zodat wij kunnen controleren of de persoon die dit verzoekt, ook daadwerkelijk de persoon is die dit verzoek aan ons heeft gericht. Neem contact op:
  TechStyle GmbH
  Schlesische Straße 38
  10997 Berlin
  Duitsland
  support@fabletics.nl
 • 9.2. Bovendien kun je tegen de verzameling, verwerking of het gebruik van jouw gegevens door TechStyle GmbH, zoals uiteengezet in deze verklaring gegevensbescherming, in zijn geheel of gedeeltelijk bezwaar maken. Dit bezwaar dien je te adresseren aan het adres vermeld in punt 9.1. Wel wijzen wij erop dat het gebruik van Fabletics beperkt of zelfs onmogelijk kan zijn, wanneer wij jouw gegevens door dit bezwaar niet meer mogen gebruiken.

Updated: 07/2017


Doe onze stijlquiz om van Premier lid voordelen te kunnen genieten!
Ben je al lid?