Algemene Voorwaarden

Welkom bij JustFab.nl! JustFab is een online platform waar jij als lid actuele mode en modeaccessoires zoals schoenen, tassen en sieraden kunt bekijken en kunt kopen (voor het gemak noemen we hierna alle artikelen die door JustFab worden aangeboden "modeartikelen").

JustFab.nl is een online shop van TechStyle GmbH, Schlesische Straße 38, 10997 Berlijn (hierna ook aangeduid met "wij", voor verdere contactinformatie zie » Impressum).

Met onze Algemene Voorwaarden willen wij je nauwkeurig informeren over de details van het gebruik en het lidmaatschap van JustFab en over de aankoop van modeartikelen bij JustFab.

Wij hebben de belangrijkste zaken van deze AV even overzichtelijk voor je samengevat:

 

 • Ons assortiment is uitsluitend bedoeld voor de consument.
 • Door aanmelding bij JustFab ga je een gratis basislidmaatschap aan waardoor je de mogelijkheid hebt om te profiteren van onze stylingsuggesties en om op JustFab modeartikelen te kopen.
 • Door de aankoop van een modeartikel als VIP-lid verwerf je bovendien een VIP-lidmaatschap:
  1. Door jouw VIP-lidmaatschap zijn zullen wij standaard maandelijks stylingsuggesties passend bij jouw smaak en jouw styling en verkrijgbaar tegen extra voordelige voorwaarden aan jou toe sturen.
  2. Vanwege jouw VIP-lidmaatschap ben je verplicht ofwel elke maand een modeartikel te kopen voor de prijs van € 39,95 of - indien je in een bepaalde maand misschien geen modeartikel wenst te kopen - om jouw lidmaatschap per 5e van de maand even stop te zetten. Belangrijk: indien je niet van één van deze beide opties gebruik maakt, dan worden € 39,95 van het door jouw gedeponeerde bedrag afgeboekt en op jouw ledenaccount gecrediteerd. Deze "credit" kun je dan binnen een verjaringstermijn van drie jaar inwisselen tegen een JustFab modeartikel.
  3. Het VIP-lidmaatschap kan altijd tegen einde van de maand worden opgezegd.
 • Na aankoop van een modeartikel heb je behalve het wettelijke annuleringsrecht ook een contractueel annuleringsrecht. Indien je gebruik maakt van het contractuele annuleringsrecht, wordt jouw aankoop via het ledenaccount gecrediteerd, en ontvang je dus geen geld terug.

 

Attentie: deze samenvatting is geen vervanging van de Algemene Voorwaarden. Bepalend voor de totstandkoming van de overeenkomst met JustFab zijn de hierna vermelde Algemene Voorwaarden, die je dan ook heel zorgvuldig moet doorlezen!

Wij adviseren om nu de hierna vermelde Algemene Voorwaarden zeer zorgvuldig te lezen. Je kunt deze Algemene Voorwaarden ook via de printfunctie van jouw browser printen of hier als » pdf-bestand downloaden en vervolgens op jouw pc opslaan.Heb je vragen, aarzel dan niet en neem contact met ons op!

Algemene Voorwaarden
Inhoud
 


 • 1. Toepassingsgebied van deze AV
 • 2. Gebruik van JustFab - Algemeen
 • 3. Registratie bij JustFab
 • 4. Details van het JustFab basislidmaatschap: inhoud van de overeenkomst, prestaties, rechten en verplichtingen
 • 5. Details van het JustFab VIP-lidmaatschap, inhoud van de overeenkomst, prestaties, rechten en verplichtingen
 • 6. JustFab credits: aankoop, inwisseling, geldigheid
 • 7. Koop van modeartikelen
 • 8. Opslaan van en toegang tot de tekst van de overeenkomst
 • 9. Prijzen, verzendkosten
 • 10. Beschikbaarheid, levering en verzending
 • 11. Betaaldatum van de koopsom en betaling van modeartikelen
 • 12. Eigendomsvoorbehoud
 • 13. Wettelijk annuleringsrecht van de consument bij aankoop van modeartikelen
 • 14. Aanvullend contractueel annuleringsrecht van de consument bij aankoop van modeartikelen met gebruikmaking van credits
 • 15. Wettelijk annuleringsrecht van de consument voor het VIP-lidmaatschap
 • 16. Verhouding tussen de annuleringsrechten onderling
 • 17. Contractbreuk
 • 18. Wijzigingsvoorbehoud
 • 19. Toepasselijk recht, rechterlijke bevoegdheid
 • 20. Diversen

 


Algemeen
 

1. Toepassingsgebied van deze AV
1.1
Onze Algemene Voorwaarden - hierna te noemen: "AV" - zijn van toepassing op de Nederlandstalige website van JustFab.nl, een online shop van TechStyle GmbH, Schlesische Straße 38, 10997 Berlijn, Duitsland (hierna ook aangeduid met "wij". Voor verdere contactinformatie zie » Impressum) op JustFab.nl. Voor eventuele vragen of suggesties, gelieve ons te contacteren per post, per e-mail op support@justfab.nl of per telefoon op (085 888 44 91 (NL) of 07 848 20 40 (BE) Ma-Zo 10:00 - 18:00.
 
1.2
Deze AV vormen de contractuele basis voor het gebruik van in Nederland wonende klanten van JustFab en regelen (1) het algemeen gebruik van JustFab, (2) de afsluiting, inhoud, gebruikmaking en beëindiging van een lidmaatschap bij JustFab en (3) de aankoop van modeartikelen bij JustFab.
 
1.3
Gebruik van JustFab als lid evenals koop en verzending van JustFab modeartikelen gebeuren uitsluitend op basis van deze AV. Toepassing van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.
 
2. Gebruik van JustFab - Algemeen
2.1
Je mag JustFab en de hier gepubliceerde inhoud uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze zijn bedoeld. Voor zover niet nadrukkelijk op het platform anders wordt vermeld, bestaat dit doel uit informatie over en aankoop van JustFab modeartikelen.
 
2.2
JustFab richt zich uitsluitend tot consumenten. Consument is diegene, die als natuurlijk persoon JustFab voor doeleinden gebruikt, die geen onderdeel kunnen zijn van commerciële activiteiten of activiteiten die als zelfstandige of freelancer worden uitgeoefend.
 

Registratie, basislidmaatschap en VIP-lidmaatschap
 

3. Registratie bij JustFab
3.1
Om lid te worden van JustFab is gratis registratie vereist. Je mag je (alleen) voor registratie aanmelden, wanneer je ofwel meerderjarig bent en onbeperkt handelingsbekwaam of wanneer je met toestemming van je wettelijke vertegenwoordiger gebruik maakt van JustFab.
 
3.2
Registratie is mogelijk door de fashion persoonlijkheidstest in te vullen. Daartoe moet je o.a. enkele vragen beantwoorden over je eigen modesmaak en moet je jouw contactgegevens invoeren. Jouw gegevens moeten helemaal correct zijn. Als je hiermee klaar bent, verstuur je de registratie en daardoor verklaar je tegenover JustFab dat je bereid bent om een basislidmaatschap bij JustFab aan te gaan.
 
3.3
Na ontvangst van jouw registratie worden jouw gegevens gecontroleerd. Nadat deze controle succesvol is afgerond, wordt jouw persoonlijke JustFab basislidmaatschap vrijgegeven. Een aanspraak op vrijgave van dit lidmaatschap bestaat echter niet.
 
3.4
Door deze vrijgave accepteren wij jouw bereidheid tot het aangaan van het lidmaatschap zoals vermeld in » punt 3.2.Hierdoor komt tussen jou en ons een zo genaamde raamovereenkomst tot stand over het gebruik van JustFab (hierna te noemen: "basislidmaatschap").
 
3.5
Je mag slechts één ledenaccount openen. Wij behouden ons het recht voor om meerdere aanmeldingen te wissen.
 
3.6
Op de inhoud van de overeenkomst over het basislidmaatschap zijn deze AV van toepassing. Om ervoor te zorgen dat je deze ook na registratie op elk moment kunt inzien, kun je deze AV het beste via de betreffende functie van de browser op jouw pc opslaan of printen. De meest actuele versie kun je altijd op JustFab online inzien. Oudere versies kunnen wij op jouw verzoek via e-mail toesturen.
 
4. Details van het JustFab basislidmaatschap: inhoud, prestaties, rechten en verplichtingen
4.1
Nadat de registratie is gelukt, ben je basislid van JustFab. Het basislidmaatschap bij JustFab is gratis. Wat dit basislidmaatschap in ieder geval inhoudt en welke rechten en verplichtingen jij bij dit basislidmaatschap hebt, lees je in » punt 4.2 t/m 4.5. Daarnaast kun je bij JustFab ook een VIP-lidmaatschap afsluiten, dat bijzondere voordelen biedt maar waarbij ook bepaalde activiteiten van jou worden verlangd. Voor het VIP-lidmaatschap gelden aanvullende bepalingen. Zie hiervoor » punt 5 en » punt 6.
 
4.2
Wanneer je basislid bent bij JustFab, maken wij elke maand voor jou een keuze uit onze actuele collectie, helemaal afgestemd op jouw modesmaak. Deze keuze (hierna te noemen "suggesties") wordt vervolgens op de eerste dag van de maand aan jou gepresenteerd. Je wordt per e-mail door ons geïnformeerd, wanneer er weer nieuwe suggesties in jouw persoonlijke deel van ons platform (hierna "mijn boutique" genoemd) voor je gereed staan.
 
4.3
Het basislidmaatschap is voorwaarde voor het kopen van JustFab modeartikelen. Bepaalde modeartikelen of groepen van modeartikelen kun je echter alleen kopen of kun je alleen voordeliger kopen, wanneer je JustFab VIP-lid bent of wordt. Bij de presentatie van het artikel of bij begin van de bestelprocedure wordt dit nadrukkelijk en duidelijk vermeld. Alvorens te kopen kun je dan nog overleggen en beslissen of je JustFab VIP-lid wilt worden. Details van het JustFab VIP-lidmaatschap vind je in » punt 5 en » punt 6.
 
4.4
Als basislid ben je verplicht om jouw persoonlijke gegevens via jouw ledenaccount altijd actueel te houden om zo ervoor te zorgen dat het basislidmaatschap altijd probleemloos verloopt. Tenzij jij nadrukkelijk toestemming verleent om jouw gegevens ook voor andere doeleinden te gebruiken, worden jouw gegevens door ons uiteraard uitsluitend gebruikt voor onze service aan jou, om jou als basislid van JustFab te adviseren en natuurlijk voor de afhandeling van bestellingen en het aanbieden van andere diensten waarvan jij gebruik maakt. Uitgebreide informatie over het gebruik van jouw gegevens vind je ook in onze » Verklaring gegevensbescherming.
 
4.5
Het basislidmaatschap kent geen minimale duur en kan op elk moment door jou met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Details betreffende de opzegging van jouw basislidmaatschap (gang van zaken, contactgegevens enz.) vind je op onze » Hulpsites. Voor ons geldt een opzeggingstermijn van vier weken. Op de opzegging van een VIP-lidmaatschap zijn de bepalingen in » punt 5.6 van toepassing.
 
5. Details van het JustFab VIP-lidmaatschap: inhoud van de overeenkomst, prestaties, rechten en verplichtingen
5.1
Aanvullend op het JustFab basislidmaatschap kun je een JustFab VIP-lidmaatschap afsluiten zoals vermeld in » punt 5.2. Hierdoor kun je gebruik maken van nog meer functies en voordelen: ten eerste zullen wij onze suggesties dan nog individueler aanpassen aan jouw modesmaak en ten tweede kun je ook modeartikelen bestellen, die alleen voor VIP-leden beschikbaar zijn. Modeartikelen, die ook voor andere leden beschikbaar zijn, kun je tegen exclusieve VIP-voorwaarden kopen (bijvoorbeeld veel eerder of tegen een lagere prijs). Daarnaast biedt het VIP-lidmaatschap je nog tal van andere voordelen.
 
5.2
Om VIP-lid te worden, moet je nadrukkelijk akkoord gaan met vrijgave van jouw VIP-lidmaatschap. Deze akkoordverklaring wordt door jou afgegeven op het moment dat je besluit om als VIP-lid een modeartikel bij ons te bestellen.
 
5.3
Ook wanneer je als VIP-lid geregistreerd bent, ben je niet verplicht om modeartikelen bij JustFab te kopen. Je hoeft ons alleen, nadat wij jou begin van de maand enkele suggesties zoals vermeld in » punt 4.2 hebben gedaan, tot einde van de vijfde dag van die maand ("proeftermijn") even te laten weten of je in die maand iets wilt kopen of niet. Daartoe heb je de hierna in nr. (1) t/m (3) genoemde mogelijkheden, waaruit je een keuze kunt maken nadat je hebt ingelogd in hetledenaccount in jouw showroom:
 1. Een artikel bestellen: wanneer je een van onze suggesties of een ander modeartikel dat bij JustFab verkrijgbaar is, leuk vindt en wilt kopen, dan kun je dat bestellen. Met deze bestelling en met de acceptatie van deze bestelling door ons, komt tussen jou en ons een koopovereenkomst tot stand voor die artikelen. Voor de details omtrent bestelling en verzending van modeartikelen zie » punt 7 t/m » punt 14 van deze AV.
 2. Aanvragen van nieuwe suggesties: indien de eerste suggesties geen artikelen bevatten, die je leuk vindt, kun je gewoon gratis nieuwe suggesties aanvragen. Je ontvangt deze nieuwe suggesties dan binnen vijf werkdagen, voor zover deze beschikbaar zijn. Indien wij jou in die maand geen suggesties meer kunnen doen, wordt je eveneens binnen vijf dagen hierover geïnformeerd. Let op: Ook nadat wij je deze nieuwe suggesties hebben toegestuurd, is jouw reactie vereist. Dus moet je opnieuw binnen vijf dagen nadat je de nieuwe suggesties hebt ontvangen, in actie komen en weer gebruik maken van optie (1) of optie (3).
 3. Een maand overslaan: wanneer je geen van de door ons voorgestelde modeartikelen wilt bestellen, laat je ons dit gewoon via de betreffende functie in jouw showroom even weten. Je ontvangt dan de volgende suggesties pas weer in de volgende maand.
 
5.4
Alleen wanneer je als VIP-lid binnen de in » punt 5.3 genoemde periode nadat je de suggesties hebt ontvangen, nog geen keuze hebt gemaakt uit de mogelijkheden die daar worden geboden, wordt jouw ledenaccount op de dag na afloop van deze periode in de betreffende maand gecrediteerd met een zogenaamd JustFab credit (hierna ook "credit" genoemd) ter waarde van € 39,95 en wordt tegelijkertijd of direct daarna een bedrag van € 39,95 van jouw bankrekening afgeboekt of via de andere betaalwijze, die je bij ons hebt geregistreerd, betaald. Deze credit kun je gebruiken voor de betaling van modeartikelen. Elke credit is dus eigenlijk een elektronisch beschikbare en voor de betaling van modeartikelen te gebruiken tegoedbon ter waarde van € 39,95. Voor uitvoerige informatie over de credit en de inwisseling hiervan zie » punt 6.
 
5.5
In de informatie over de nieuwe suggesties zullen wij jou als VIP-lid nog eens erop attenderen dat je tot einde van de vijfde dag van de maand c.q. tot einde van de vijfde dag na toezending van nieuwe suggesties een keuze moet maken tussen een van de boven genoemde mogelijkheden en wat de gevolgen zijn als je dat niet doet (creditering van een credit waaraan kosten zijn verbonden). Bovendien zul je tijdens die periode ook nog berichten van ons hierover ontvangen. Meer details hierover in » punt 6.
 
5.6
termijn per einde van de actuele kalendermaand worden opgezegd. Voor ons geldt een opzegtermijn van vier weken per einde van de maand. Voor details over de opzegging van jouw VIP-lidmaatschap (gang van zaken, contactgegevens enz.) zie onze » Hulpsites.
6. JustFab credits: aankoop, inwisseling, geldigheid
6.1
Met een JustFab credit kun je bij ons een modeartikel betalen met een verkoopprijs van € 39,95. In de plaats van de prijs van het artikel te betalen, wissel je bij de bestelling per artikel één credit in. Elke credit is dus eigenlijk een elektronisch beschikbare en voor de betaling van modeartikelen te gebruiken tegoedbon met een waarde van € 39,95; een credit is niet inwisselbaar tegen contant geld. Je kunt een credit ook gebruiken voor bestelling van modeartikelen die duurder zijn dan € 39,95, tenzij in de productbeschrijving wordt vermeld dat dit niet mogelijk is. Bij aankoop van een artikel duurder dan € 39,95 moet je dan het bedrag boven de waarde van het credit, dus boven € 39,95, bijbetalen.
 
6.2
Een credit wordt op jouw ledenaccount gecrediteerd, wanneer je als VIP-lid binnen de in » punt 5.3 genoemde periode nadat je de suggesties hebt ontvangen, geen keuze maakt uit de daar aangeboden mogelijkheden. Een credit kost in dat geval € 39,95. Betaling gebeurt op het moment waarop dit credit op jouw account wordt gecrediteerd en door afboeking van jouw bankrekening of door een andere betalingswijze die je bij ons hebt geregistreerd, wordt betaald. Bovendien heb je nog de mogelijkheid om bij teruggave van gekochte modeartikelen te kiezen voor (1) creditering van een credit op jouw account,of (2) terugbetaling van de koopsom.
 
6.3
In de e-mail, waarmee je onze suggesties ontvangt, word jij als VIP-lid nog eens nadrukkelijk erop geattendeerd dat je tot einde van de vijfde dag van de maand c.q. tot einde van de vijfde dag nadat je nieuwe suggesties hebt ontvangen, moet kiezen tussen één van de in »punt 5.3 genoemde mogelijkheden en welke gevolgen het heeft wanneer je dit niet doet (creditering van een credit, waaraan kosten zijn verbonden, zoals vermeld in » punt 6.2).
 
6.4
Door in te loggen in jouw ledenaccount kun je op elk moment zien hoeveel credits er op jouw ledenaccount staan.
 
6.5
Credits zijn niet overdraagbaar.
 
6.6
De credits op jouw ledenaccount bij beëindiging van jouw lidmaatschap kun je op een of meerdere willekeurige momenten na beëindiging van het lidmaatschap tot het moment van verjaring van de credits, namelijk drie jaar na beëindiging van het lidmaatschap, gebruiken voor aankoop van modeartikelen op onze site. Ook na beëindiging van jouw lidmaatschapen kunnen credits niet ingewisseld tegen contant geld en is dus uitbetaling in geld van jouw credits niet mogelijk.

Bestellingen, levering en teruggave van modeartikelen
 

7. Koop van modeartikelen
7.1
Met bestelling van een JustFab modeartikel en met acceptatie van deze bestelling door ons komt een bindende koopovereenkomst tussen jou en ons, » TechStyle GmbH, tot stand over de aankoop van dit artikel, op de wijze zoals hierna vermeld.
 
7.2
Presentatie van de JustFab modeartikelen vormt geen juridisch bindend contractaanbod van onze kant, maar slechts een vrijblijvende uitnodiging aan jou om modeartikelen te bestellen.
 
7.3
Pas bij bestelling van het gewenste modeartikel doe jij een bindend aanbod tot het aangaan van de koopovereenkomst voor het betreffende modeartikel. De bestelling gebeurt als volgt:
 1. Keuze van het gewenste modeartikel.
 2. Bevestiging door klikken op de button "Bestellen" [of "Toevoegen aan winkelmandje" e.d.].
 3. Controleren van de bestelling en eventueel correctie van de gegevens.
 4. Keuze van de betaalwijze en eventueel invoeren van de betreffende gegevens.
 5. Verzenden van de bestelling aan ons door klikken op de button, bijvoorbeeld "Kopen“.
 
7.4
Op de pagina, waarop je jouw bestelling door te klikken op de betaalbutton kunt verzenden, vatten wij de inhoud van jouw bestelling nog eens samen. Zo heb je de mogelijkheid om de door jou ingevoerde gegevens nog eens te controleren en indien nodig fouten hierin te corrigeren. Ga daarvoor via het navigatiemenu van jouw internetbrowser of via de betreffende navigatiefuncties op onze website naar de pagina, waarop jouw gegevens werden geregistreerd. Bovendien kun je de bestelling op elk gewenst moment afbreken door de internetbrowser te af te sluiten.
 
7.5
Een eventuele ontvangstbevestiging als bevestiging van jouw bestelling, na verzending van de bestelling automatisch aan jou wordt toegestuurd, is geen acceptatie van de bestelling door ons. Wij kunnen jouw bestelling door verzending van een verzendbevestiging per mail of door levering van de bestelde modeartikelen binnen 5 dagen accepteren. Indien dit niet gebeurt, werd jou bestelling geweigerd. Indien jouw bestelling wordt geweigerd en jij deze bestelling als VIP-lid hebt geplaatst, wordt jouw lidmaatschap na deze afwijzing automatisch veranderd in een basislidmaatschap. Uiteraard kun altijd weer opnieuw VIP-lid worden door een modeartikel als VIP-lid te bestellen.
 
7.6
Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk leden de mogelijkheid hebben om modeartikelen bij JustFab te bestellen, worden alleen bestellingen in de voor één huishouden gebruikelijke omvang geaccepteerd.
 
7.7
JustFab staat ervoor in dat de geleverde modeartikelen voldoen aan de koopovereenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de modeartikelen.
8. Opslaan van en toegang tot de tekst van de overeenkomst
8.1
Tekst en inhoud van de koopovereenkomst die wij met jou hebben afgesloten, worden door ons volgens de hierna vermelde bepalingen opgeslagen. Je hebt de mogelijkheid om deze tekst en inhoud ook na afronding van de bestelling in te zien.
 
8.2
De inhoud van jouw bestelling verschijnt direct voor afronding van de bestelling in de browser. Die pagina kun je via de betreffende functies van jouw browser printen of opslaan. Bovendien ontvang je van ons na afronding van jouw bestelling een e-mail, waarin de inhoud van jouw bestelling nog eens wordt vermeld. Ook deze e-mail kun je printen of opslaan. Tot slot wordt jouw bestelling in jouw ledenaccount opgeslagen. Daar kun je deze na inloggen dus altijd weer inzien.
 
8.3
De actuele AV met de bepalingen die betrekking hebben op bestellingen, kun je altijd » online inzien. Wanneer jouw bestelling al wat ouder is en de AV tussentijds werden gewijzigd, kun je de AV die op het moment van jouw bestelling actueel waren, nog altijd via een link op de actuele versie oproepen. Bovendien kunnen wij je deze oudere versie ook op verzoek per e-mail toesturen.
 
8.4
Een andere opslag van jouw bestelling als hierboven vermeld, vindt niet plaats.
9. Prijzen, verzendkosten
9.1
Van toepassing zijn de op het moment van de bestelling van het modeartikel vermelde prijzen en - indien je als VIP-lid bestelt - de op het moment van de bestelling van het modeartikel vermelde mogelijke kosten van het VIP-lidmaatschap. Deze zijn inclusief de wettelijke btw en andere prijsonderdelen. Hierbij komen, tenzij gratis verzending werd overeengekomen, de kosten voor verpakking en verzending.
 
9.2
Alvorens jouw bestelling af te ronden, informeren wij je uiteraard over dergelijke kosten en over de totale prijs van jouw bestelling.
10. Beschikbaarheid, levering en verzending
10.1
De door ons aangeboden modeartikelen zijn leverbaar binnen uiterlijk vijf dagen, tenzij tijdens de bestelprocedure nadrukkelijk anders wordt vermeld.
 
10.2
Voor zover bij de bestelprocedure anders wordt overeengekomen, leveren wij modeartikelen uitsluitend aan adressen binnen Nederland.
 
11. Betaaldatum van de koopsom en betaling van modeartikelen
11.1
De koopsom dient onder voorbehoud van een bij de bestelling overeengekomen of bij de levering medegedeelde latere betalingstermijn, direct te worden voldaan. Incassovolmachten of vergelijkbare betalingsmethoden (bijvoorbeeld via creditcard) gebeuren echter pas bij verzending van jouw bestelling. Je hoeft dus pas te betalen op het moment waar jouw JustFab modeartikel ook daadwerkelijk wordt verstuurd.
 
11.2
Wij bieden diverse mogelijkheden voor betaling van de koopsom (bijvoorbeeld per creditcard). Bij vrijgave van je VIP-lidmaatschap of tijdens de bestelprocedure heb je de mogelijkheid om uit deze diverse betaalmethoden een keuze te maken.
12. Eigendomsvoorbehoud
Tot het moment van volledige betaling van de koopsom, die voor een bepaald modeartikel verschuldigd is, blijft het betreffende modeartikel ons eigendom.

Wettelijk en aanvullend contractueel annuleringsrecht van de consument.
 

13. Wettelijk annuleringsrecht van de consument bij aankoop van modeartikelen
13.1
Als "consument" (voor de definitie hiervan zie » punt 2.2) heb je voor wat betreft de door jou bestelde artikelen een wettelijk annuleringsrecht van 14 dagen na levering van de door jouw bestelde artikelen. Voor de details hiervan zie onze aparte » Annuleringsinformatie bij koop van modeartikelen (hierna te noemen: "Annuleringsinformatie koop").Deze vind je achteraan in deze AV. Bovendien ontvang je de tekst van deze informatie nog eens apart bij de bestelling.
 
13.2
Wij maken je erop attent dat bij annulering de prestaties, die beide partijen reeds hebben ontvangen, moeten worden teruggegeven. Dit betekent met name dat wij de koopsom terugbetalen voor zover die al door jou werd betaald en dat wij credits aan jou terugboeken, voor zover je de koopsom met credits had betaald.
 
13.3
Indien je gebruik maakt van je annuleringsrecht zoals hier in » punt 13 vermeld, zijn de reguliere kosten voor retournering voor jouw rekening. Echter, indien jij besluit gebruik te maken van je contractuele annuleringsrecht zoals en conform in » punt 14 vermeld draagt JustFab jouw kosten voor retournering.
14. Aanvullend contractueel annuleringsrecht van de consument bij aankoop van modeartikelen met gebruikmaking van credits
14.1
Als "consument" (voor de definitie hiervan zie » punt 2.2) bieden wij jou na afloop van de termijn die volgens de » Annuleringsinformatie bij aankoop van modeartikelen geldt, de mogelijkheid om naast het wettelijke annuleringsrecht de koopovereenkomst over een modeartikel tot 30 dagen na ontvangst van het modeartikelen door retournering van het artikel te annuleren en daardoor de overeenkomst op te zeggen. De termijn begint op de dag volgend op de dag van ontvangst van het artikel. Voor de naleving van de termijn is de datum van terugzending van het modeartikel bepalend.
 
14.2
Het aanvullende contractuele annuleringsrecht bestaat alleen voor zover het modeartikel compleet en onbeschadigd is en in de originele verpakking wordt geretourneerd. Het is toegestaan om het modeartikel uit te proberen op een wijze zoals ook in een winkel mogelijk en gebruikelijk is, bijvoorbeeld door het artikel te passen.
 
14.3
Je kunt van het aanvullende contractuele annuleringsrecht zoals bepaald in dit » punt 14 alleen gebruik maken, door het modeartikel binnen een termijn van 30 dagen aan het volgende adres te retourneren:

[JustFab (UK) Ltd., etc]
c/o Bleckmann Solutions B.V.
VE-Commerce Logistic Campus
John Hicksstraat 22
Trade Port Noord
5928 RR Venlo, The Netherlands

 
14.4
Bij gebruikmaking van het aanvullende contractuele annuleringsrecht wordt jouw ledenaccount met een JustFab credit gecrediteerd. Terugbetaling van de koopsom onder het aanvullende contractuele annuleringsrecht is uitgesloten. Op de kosten voor retournering is » punt 13.3 van overeenkomstige toepassing.
 
14.5
Het aanvullende contractuele annuleringsrecht geldt aanvullend op het wettelijke annuleringsrecht volgens » punt 13. De bepalingen voor het aanvullende contractuele annuleringsrecht (» punt 14) gelden uitsluitend hiervoor en zijn niet van invloed op of vormen geen enkele beperking van het wettelijke annuleringsrecht. Op de gebruikmaking van het wettelijke annuleringsrecht zijn uitsluitend de betreffende wettelijke bepalingen van toepassing. Meer informatie hierover vind je in de annuleringsinformatie bij koop van het modeartikel. Het aanvullende contractuele annuleringsrecht is eveneens niet van invloed op en vormt eveneens geen enkele beperking van de wettelijke garantierechten.
15. Wettelijk annuleringsrecht van de consument voor het VIP-lidmaatschap
Als "consument" (voor de definitie hiervan zie » punt 2.2) heb je bovendien een annuleringsrecht voor het door jou afgesloten VIP-lidmaatschap. Voor de details hiervan zie de afzonderlijke » Annuleringsinformatie voor het VIP-lidmaatschap (hierna te noemen "Annuleringsinformatie VIP-lidmaatchap"). Deze vind je achteraan in deze AV. Bovendien delen wij deze bij afsluiting van het VIP-lidmaatschap nog eens apart schriftelijk mee.
16. Verhouding tussen de annuleringsrechten onderling
De annuleringsrechten zoals bepaald in de » punten 13 t/m » 15 zijn - voor zover daar niet anders wordt bepaald - onafhankelijk van elkaar. Met name heb jij een annuleringsrecht VIP-lidmaatschap zoals vermeld in » punt 15 onafhankelijk van het annuleringsrecht bij koop zoals bepaald in » punt 13 en onafhankelijk van het aanvullende contractuele annuleringsrecht bij koop van modeartikelen zoals bepaald in » punt 14 en omgekeerd. Indien je alleen gebruik maakt van je annuleringsrecht VIP-lidmaatschap en niet ook van een eventueel nog bestaand annuleringsrecht bij koop van modeartikelen die je tegen de condities van het VIP-lidmaatschap hebt gekocht, zullen wij het verschil (tussen koopsom van het modeartikel dat tegen de condities van het VIP-lidmaatschap werd gekocht en de hogere koopsom, wanneer het artikel onder een basislidmaatschap werd gekocht) niet achteraf in rekening brengen.

Slotbepalingen
 

17. DISCLAIMER OF WARRANTIES
In het belang van al onze leden en in het belang van een goede en vlotte exploitatie van JustFab behouden wij ons het recht voor om leden een waarschuwing toe te sturen, indien sprake is van een overtreding van deze AV of om - indien sprake is van ernstige overtredingen, die een belangrijke reden tot opzegging vormen - het lidmaatschap op te zeggen en om inhoud en teksten, die door leden werden ingevoerd, te wissen of te wijzigen . Dit betreft zowel het basis- als ook het VIP-lidmaatschap.
18. Wijzigingsvoorbehoud
18.1
Omdat wij JustFab voortdurend verder ontwikkelen, kan regelmatige aanpassing van deze AV noodzakelijk zijn. Wij behouden ons het recht voor om deze AV in de toekomst en met inachtneming van de hierna genoemde bepalingen te wijzigen.
 
18.2
Met betrekking tot wijzigingen in jouw VIP-lidmaatschap zullen wij jou minimaal vier weken voordat de nieuwe > versie van kracht wordt, per e-mail over de wijzigingen informeren. Vanaf het moment waarop je die informatie hebt ontvangen, heb je vier weken tijd om van deze wijzigingen kennis te nemen. Indien je niet met deze wijzigingen akkoord kunt gaan, kun je binnen die periode tegen die wijzigingen bezwaar maken.
 
18.3
3 Indien je bezwaar maakt, wordt jouw VIP-lidmaatschap in eerste instantie tegen de oude voorwaarden voortgezet maar hebben wij volgens de bepaling in » punt 4.5 ( basislidmaatschap) c.q. 5.6 (VIP-lidmaatschap) het recht om dit lidmaatschap op te zeggen. Indien je geen bezwaar maakt, wordt de nieuwe versie van de AV vanaf de aangekondigde datum van kracht.
 
18.4
In de informatie over de beoogde wijziging in jouw VIP-lidmaatschap zullen wij je nog eens attenderen op deze bezwaartermijn, wat de juridische gevolgen zijn van een bezwaar en wat de juridische gevolgen zijn als je binnen de bezwaartermijn geen bezwaar indient.
 
18.5
Voor zover de wijziging betrekking heeft op belangrijke contractuele verplichtingen van ons of van jou als lid (dat zijn verplichtingen die moeten worden nagekomen om een correct lidmaatschap mogelijk te maken en die verplichtingen waarbij de ene contractpartij er zonder meer op mag vertrouwen dat die door de andere contractpartij worden nageleefd), geldt het wijzigingsvoorbehoud volgens » punt 18.1 alleen voor zover aanvaarding van de betreffende wijziging van jou als lid, rekening houdende met onze belangen, naar redelijkheid kan worden verlangd. Dit is het geval, indien wij garanderen dat op het moment waarop de wijziging van kracht wordt, actuele productpresentaties zolang ongewijzigd blijven als jij of wij de mogelijkheid hebben om het lidmaatschap op te zeggen of indien wij door een wetswijziging of een gewezen vonnis of vonnis uitvoerbaar bij voorraad of overheidsbesluit tot de wijziging verplicht zijn.
 
19. Toepasselijk recht, rechterlijke bevoegdheid
19.1
Op de contractrelaties en overige juridische relaties tussen jou en ons is - ook bij grensoverschrijdende bestellingen Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG)) en van eventuele andere bilaterale overeenkomsten is uitgesloten. Deze rechtskeuze geldt voor jou als consument echter alleen, voor zover hierdoor niet aan jou de bescherming wordt onttrokken die jij op grond van bepalingen van dwingend recht van het land waarin jij je vaste verblijfplaats hebt, geniet.
20. Diversen
20.1
Voor klachten over de uitvoering van de koopovereenkomst kun je je wenden tot TechStyle GmbH, Schlesische Straße 38, 10997 Berlijn, Duitsland. Contacteer ons per email op support@justfab.nl of per telefoon op (085 888 44 91 (NL) of 07 848 20 40 (BE). Een klacht moet volledig en duidelijk omschreven worden en binnen een bekwame tijd nadat je het gebrek hebt geconstateerd worden ingediend bij de JustFab. Klachten zullen zo spoedig mogelijk door JustFab in behandeling worden genomen.
 
20.2
Indien afzonderlijke bepalingen van deze AV geheel of gedeeltelijk ongeldig mochten zijn of worden of indien deze AV een leemte mochten bevatten, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen of delen van dergelijke bepalingen. In de plaats van de ongeldige of ontbrekende bepalingen komen de in dat geval van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

 

Privacybeleid

Welkom bij JustFab! Wij hechten veel waarde aan privacy. We zetten ons in om transparant te zijn over onze privacypraktijken, inclusief hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring, samen met de materialen waarnaar hierin wordt verwezen, beschrijft onder andere:

 • de persoonsgegevens die we verzamelen of ontvangen op of via:
 • de website http://www.justfab.nl (“Site”);
 • andere producten of diensten van JustFab; en
 • alle andere schriftelijke of mondelinge communicatie, zoals e-mail of telefoon, met u (samen, “Diensten”);
 • hoe we die informatie gebruiken; en
 • de stappen die we nemen om die informatie te beschermen.

We moeten uw persoonsgegevens, onder andere, gebruiken om ons bedrijf te runnen en om u de Diensten te leveren. Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door voordat u de Diensten gebruikt. Als u niet wilt dat wij uw informatie verzamelen of gebruiken op de manieren die in deze verklaring worden beschreven, mag u de Diensten niet gebruiken.

INHOUDSOPGAVE

 1. OVER ONS
 2. CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS
 3. MINDERJARIGEN
 4. VERWERKINGSDOELEINDEN, RECHTSGRONDSLAG
 5. HOE WE INFORMATIE DELEN MET DERDEN
 6. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHTEN
 7. UW RECHTEN EN KEUZES
 8. UW INFORMATIE BEWAREN
 9. INFORMATIEBEVEILIGING
 10. WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING
 11. HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN, GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, KLACHTEN

1. OVER ONS

Wij zijn Techstyle GmbH, een in Duitsland geregistreerde onderneming met bedrijfsnummer: HRB 218163 B en maatschappelijke zetel te Schlesische Straße 38, 10997 Berlijn, Duitsland (“wij” of “ons”). Wij beheren de Diensten en zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens. Onze contactgegevens staan vermeld in sectie 11.

2. CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u de Diensten gebruikt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • Registratie, instellen van account, gebruik van service: Wanneer u zich registreert voor onze Diensten, verwerken wij de volgende categorieën van informatie:
  • uw naam, e-mailadres, klant-ID, postadres, telefoonnummer, betalingsmethode, demografische informatie zoals geslacht, verjaardag en andere persoonlijke identificatoren, commerciële informatie zoals bestelgeschiedenis, bestel-ID, gekochte artikelen, grootte, stijl en productvoorkeuren en andere unieke identificatoren. U hebt het recht om deze informatie te bekijken, te bewerken en, in bepaalde omstandigheden, te verwijderen via uw accountinstellingen.
 • Geautomatiseerde informatie: We ontvangen en registreren automatisch technische informatie van uw browser of uw mobiele apparaat wanneer u de Diensten gebruikt
  • zoals uw IP-adres of unieke apparaat-ID, gegevens over welke pagina's u bezoekt. Deze informatie wordt opgeslagen in logbestanden en wordt automatisch verzameld. We kunnen deze informatie combineren met andere informatie die wij, of degenen met wie we samenwerken, over u verzamelen.
  • Wij verzamelen ook automatisch apparaatspecifieke informatie wanneer u de Diensten gebruikt, met inbegrip van informatie over het hardwaremodel, informatie over het besturingssysteem, App-versie, App-gebruik, browserinformatie, IP-adres en apparaat-identificatoren. Voor meer informatie over cookies en soortgelijke technologieën, zie ons Cookiebeleid.
 • Informatie over analyseprestaties: Wij gebruiken software voor gegevensanalyse om informatie op te slaan, zoals hoe vaak u de App gebruikt, wat er binnen de App gebeurt, geaggregeerd gebruik, prestatiegegevens, fouten in de App en informatie voor het debuggen, en vanaf waar de App werd gedownload.
 • Informatie van derden U kunt ervoor kiezen om verbinding te maken met de Diensten of een JustFab-account te registreren met behulp van een toepassing van derden, zoals Facebook waarvan we persoonsgegevens ontvangen. We kunnen ook openbare informatie verzamelen om met u in contact te komen.

3. MINDERJARIGEN

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van kinderen is voor ons bijzonder belangrijk. De Diensten zijn niet gericht op kinderen en we verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen. Als u jonger bent dan 18 jaar, maak dan geen gebruik van de Diensten. Als we te weten komen dat we persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen van iemand jonger dan 18 jaar, zullen we deze informatie verwijderen. Als u een ouder of voogd bent en ontdekt dat uw kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op zoals beschreven in sectie 11.

4. VERWERKINGSDOELEINDEN, RECHTSGRONDSLAG

Verwerkingsdoel

Details met betrekking tot elk verwerkingsdoel.

Rechtsgrondslag

Overeenkomstige rechtsgrond.
Het leveren en verbeteren van de Diensten: We gebruiken uw informatie om de Diensten en onze producten te leveren en te verbeteren, voor facturering en betalingen, voor identificatie en authenticatie, registratie, accountinstelling, gebruik van de Dienst, voor gerichte marketing, voor algemeen onderzoek en geaggregeerde rapportage. We kunnen meer te weten komen over de producten en diensten waarin u geïnteresseerd bent door uw surf- en aankoopgedrag, zowel via als buiten de Diensten, en kunnen als gevolg daarvan mogelijke aankopen suggereren. Verwerking is noodzakelijk om ons contract uit te voeren dat onze levering van de Diensten aan u regelt of we verwerken uw persoonsgegevens op basis van ons legitieme belang in het personaliseren van de Diensten om u te helpen producten en diensten te ontdekken die voor u van belang zijn. We gebruiken en delen uw informatie om ons in staat te stellen onze legitieme belangen na te streven om te begrijpen hoe de Diensten worden gebruikt, en om manieren te verkennen om de Diensten te verbeteren. We zullen uw toestemming vragen waar dat nodig is.
U transactionele berichten sturen: Wij verwerken uw gegevensinformatie om u aan de dienst gerelateerde e-mails of berichten te sturen. Voorbeelden van berichten in verband met de dienst zijn een e-mailbevestiging of welkomstmail wanneer u een rekening registreert, een bevestiging wanneer u een bestelling plaatst, informatie over de beschikbaarheid van de dienst, informatie over wijzigingen aan belangrijke functies of kenmerken van de dienst, en correspondentie met ons ondersteuningsteam. We kunnen ook telefonisch contact met u opnemen voor aan transacties gerelateerde doeleinden of om ondersteuning te bieden. Verwerking is noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren.
U marketingberichten sturen: We verwerken uw persoonsgegevens ook om u marketingmails of andere marketingberichten te sturen. U kunt zich op elk moment afmelden voor marketingberichten via de afmeldlink in de berichten of via uw accountinstellingen. Als u zich afmeldt, kunnen we u nog steeds niet-promotionele e-mails sturen, zoals e-mails over onze lopende zakelijke relaties. Uw toestemming, maar niet als we wettelijk gerechtigd zijn om u zonder uw toestemming marketingberichten te sturen.
Naleving van de wet, voor naleving, fraudepreventie en veiligheid: We verwerken en bewaren uw persoonsgegevens of delen deze met een derde partij in de volgende beperkte omstandigheden:
 • in reactie op wettige verzoeken van overheidsinstanties,
 • om te voldoen aan een dagvaarding, gerechtelijk bevel, juridische procedure of andere wettelijke vereiste; of
 • wanneer we te goeder trouw geloven dat een dergelijke verwerking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan de wet, dreigende fysieke schade of financieel verlies te voorkomen, of om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, bedreigingen voor ons eigendom of schendingen van onze algemene voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen.
Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of wanneer we een legitiem belang hebben. In zeldzame gevallen kan het ook noodzakelijk zijn in het algemeen belang of om overlijden of persoonlijk letsel te voorkomen.
Het verdedigen van onze wettelijke rechten: We verwerken uw persoonsgegevens om onze wettelijke rechten te beschermen, vast te stellen of uit te oefenen of om te verdedigen tegen juridische claims, waaronder het innen van een schuld. De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang.
Toekomstige bedrijfsactiviteit: Mogelijk moeten we uw persoonsgegevens overdragen aan een derde partij In het kader van toekomstige bedrijfsactiviteiten, zoals een verkoop, fusie, liquidatie, curatele of overdracht van alle of een aanzienlijk deel van ons bedrijf of onze activa. De verwerking is gebaseerd op onze legitieme belangen, met name ons belang bij het nemen van beslissingen die ons bedrijf in staat stellen zich op de lange termijn te ontwikkelen.
Om anonieme gegevens te creëren voor onderzoek en ontwikkeling: We aggregeren en depersonaliseren demografische informatie, zodat uw persoonsgegevens niet worden onthuld, om geaggregeerde demografische informatie te delen met derden, inclusief om te voldoen aan onze rapportageverplichtingen, om zakelijke of marketingredenen, of om derden te helpen bij het begrijpen van de Diensten en ons bedrijf. De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang om het bereik en de efficiëntie van ons bedrijf te analyseren.
Informatie over analyseprestaties: We gebruiken gegevensanalyse om de functionaliteit van de Diensten te waarborgen en om deze te verbeteren. We gebruiken mobiele analysesoftware om ons in staat te stellen de functionaliteit van de App op uw mobiele apparaat te begrijpen. De verwerking is gebaseerd op onze legitieme belangen, wat ook gunstig is voor u omdat we deze gegevens gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren en een kwalitatief hoogwaardigere dienstverlener te bieden. De verwerking is gebaseerd op onze legitieme belangen, wat ook gunstig is voor u omdat we deze gegevens gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren en een kwalitatief hoogwaardigere dienstverlener te bieden.
Locatiegegevens: We verwerken uw locatiegegevens die u in uw profiel of op uw IP-adres of meer nauwkeurige informatie verstrekt, zoals uiteengezet in sectie 2. Om functies te bieden en de Diensten te verbeteren en te personaliseren. Bijvoorbeeld voor interne analyses en prestatiemonitoring, om inhoud te lokaliseren en (met gebruikmaking van niet precieze locatiegegevens) voor marketingdoeleinden. Bepaalde niet precieze locatiediensten, zoals beveiliging en lokalisatie van beleidsregels op basis van uw IP- of profieladres, zijn van cruciaal belang voor de werking van de Diensten. De verwerking van niet precieze locatiegegevens is gebaseerd op ons legitieme belang

5. HOE WE INFORMATIE DELEN MET DERDEN

We delen uw persoonsgegevens met de volgende derden in de volgende context, op voorwaarde dat we een rechtsgrond hebben om dit te doen of wanneer u dergelijke persoonsgegevens uitdrukkelijk openbaar hebt gemaakt.

 • Dienstverleners, consultants en verkopers
  • Uitvoering van de contractuele verplichtingen in onze algemene voorwaarden en om de Diensten aan u te leveren;
  • het dienen van onze legitieme belangen;
  • Het beschermen van de persoonlijke veiligheid en eigendommen van JustFab, haar klanten of enige andere derde partij;
  • Het aanbieden of verbeteren van onze Diensten en de veiligheid en beveiliging van onze Diensten, Site en Apps, met inbegrip van het vereenvoudigen van identificatie en authenticatie, gerichte online en offline marketing, voor algemeen onderzoek en geaggregeerde rapportage, het aanpassen van website- en applicatie-klantenervaringen;
  • Derden in staat stellen om diensten uit te voeren namens JustFab, inclusief maar niet beperkt tot betalingsverwerking, koeriers, onderzoek, analyse en beveiliging; om JustFab te helpen de Diensten te exploiteren, te leveren en op de markt te brengen.
 • Overheidsinstanties, inclusief rechtbanken en wetshandhavingsinstanties
  • naleving van een wettelijke verplichting of gerechtelijk of administratief bevel of in de loop van een gerechtelijke of administratieve procedure;
  • het beschermen van de rechten en eigendommen van JustFab en onze agenten, klanten en derden, inclusief het recht om onze algemene voorwaarden af te dwingen;
 • Derde partijen tijdens een fusie:
  • Het mogelijk maken van de onderhandeling over een fusie en overname, of ontbinding, transactie of procedure met betrekking tot verkoop, overdracht, afstoting of openbaarmaking van het gehele of een deel van ons bedrijf of alle of een deel van onze activa aan een ander bedrijf. In geval van insolventie, faillissement of curatele kunnen persoonsgegevens ook worden overgedragen als bedrijfsactiva. Als een andere entiteit ons bedrijf of onze activa verwerft, zal die entiteit de door ons verzamelde persoonsgegevens bezitten en de rechten en verplichtingen met betrekking tot uw persoonsgegevens op zich nemen zoals beschreven in deze verklaring. Voordat de persoonsgegevens worden overgedragen, zullen JustFab en de derde partij echter voldoen aan alle noodzakelijke juridische of administratieve procedures.
 • •Externe leveranciers van toepassingen: Plug-ins of add-ons van derden kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van de Diensten. Wanneer u bijvoorbeeld een pagina op de Site laadt die een sociale plug-in heeft van een site of dienst van een derde partij, zoals een knop 'Vind ik leuk' of 'Verzenden', laadt u ook inhoud van die site van derden. Deze interacties zijn onderworpen aan de privacypraktijken van de derde partij. Daarnaast worden bepaalde cookies en andere soortgelijke technologieën op de Site door derden gebruikt voor gerichte online marketing en andere doeleinden. Met deze technologieën kan de derde partij uw computer of mobiele apparaat herkennen telkens wanneer u de Diensten gebruikt. Houd er rekening mee dat wanneer u sites of diensten van derden gebruikt, de voorwaarden en privacypraktijken van de derde partij van toepassing zijn op uw gebruik van die sites of diensten. Wij kiezen en beheren de technologieën van derden die via de Diensten worden geleverd. Dit zijn echter technologieën van derden en deze zijn onderworpen aan het privacybeleid van de derde partij. Zie voor meer informatie ons Cookiebeleid. Als u uw persoonsgegevens aan derden verstrekt, kunnen andere privacypraktijken van toepassing zijn op het gebruik of de openbaarmaking van de informatie die u aan hen verstrekt. Wij zijn in principe niet verantwoordelijk voor de privacy- of beveiligingspraktijken van sites of diensten van derden, inclusief diegene die gekoppeld zijn aan of vanaf de Diensten. We raden u aan om de privacyverklaringen te lezen en vragen te stellen aan derden voordat u uw persoonsgegevens aan hen verstrekt.

6. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHTEN

Wij maken deel uit van een wereldwijde groep bedrijven. Bij het leveren van onze Diensten verwerken we uw persoonsgegevens in de Europese Economische Ruimte (“EER”), de VS en andere landen waarin wij en onze partners actief zijn voor de doeleinden die in deze verklaring worden beschreven. Dit omvat het delen van uw informatie met TFG Holding, Inc., ons Amerikaanse moederbedrijf, en andere groepsmaatschappijen in onze wereldwijde groep, evenals externe dienstverleners.

Wanneer uw persoonsgegevens worden overgedragen van uw thuisland naar een ander land, kunnen de wetten en regels die die gegevens beschermen in het land waarnaar ze worden overgedragen, verschillen van die van het land waar u woont. Wij zullen uw gegevens alleen overdragen naar die landen waarnaar wij wettelijk gemachtigd zijn dit te doen, en we zullen stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens de juiste bescherming blijven genieten.

6.1 Overdrachtsmechanismen

Wanneer we persoonsgegevens buiten de EER overdragen, doen we dit op een of meer van de volgende rechtsgronden:

 • Noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren. U kunt kiezen of u de Diensten wel of niet wilt gebruiken. Als u echter gebruik wilt maken van de Diensten, moet u akkoord gaan met de algemene voorwaarden, die het contract tussen ons en u uiteenzetten. Aangezien we technische infrastructuur in de EER, de VS en andere landen gebruiken om de Diensten aan u te leveren, moeten we, in overeenstemming met ons contract met u, uw persoonsgegevens overdragen binnen de EER, naar de VS en naar andere rechtsgebieden, voor zover nodig om de Diensten te leveren. We kunnen u de Diensten niet leveren, noch ons contract met u uitvoeren zonder uw gegevens op deze manier over te dragen.

Waar van toepassing vertrouwen we op bestaande beslissingen van de Europese Commissie waarin de Europese Commissie heeft bepaald dat bepaalde derde landen een in wezen toereikend niveau van gegevensbescherming bieden volgens de AVG (bijv. voor overdracht van de EER naar het Verenigd Koninkrijk). Bij afwezigheid van een adequaatheidsbesluit hebben we passende overdrachtsmechanismen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer we deze buiten de EER overdragen:

 • Standaardcontractbepalingen/modelbepalingen. De Europese Commissie heeft standaardcontractbepalingen vastgesteld, ook wel modelbepalingen genoemd, die waarborgen bieden voor persoonsgegevens die buiten de EU of de EER worden doorgegeven. U kunt de modelbepalingen hier bekijken op de website van de Commissie.

Als u een exemplaar van de standaardcontractbepalingen wenst, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij het volgende adres: Techstyle GmbH, t.a.v.: General Counsel, Schlesische Straße 38, 10997 Berlijn, Duitsland.

 • Bindende bedrijfsregels. Sommige van onze partners hebben mogelijk bindende bedrijfsregels geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen tijdens internationale overdrachten vanuit de EER naar derde landen binnen onze partnerorganisaties.

Privacyschild. TFG Holding, Inc., en bepaalde andere bedrijven van onze wereldwijde groep nemen deel aan het EU-VS Privacyschild kader. Hoewel het Privacyschild kader in 2020 ongeldig werd verklaard door het Hof van Justitie van de Europese Unie, zijn we toegewijd aan het voldoen aan de verplichtingen onder de beginselen van het Privacyschild.

7. UW RECHTEN EN KEUZES

 • Toegang vragen tot uw persoonsgegevens om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.
 • Verzoeken om correctie van de persoonsgegevens die we over u bewaren om onvolledige of onjuiste gegevens te laten corrigeren, hoewel we mogelijk de juistheid van de nieuwe gegevens die u aan ons verstrekt, moeten verifiëren.
 • Verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens wanneer er geen goede reden of legitiem belang voor ons is om deze te blijven verwerken. Houd er echter rekening mee dat wij wellicht wegens specifieke juridische redenen niet altijd aan uw verzoek om verwijdering kunnen voldoen. Indien van toepassing, worden die redenen op het moment van uw verzoek aan u meegedeeld. Bijvoorbeeld wanneer we een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te bewaren en op te slaan.
 • Verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten.
 • jVerzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde partij. Wij zullen u of een door u gekozen derde uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op persoonsgegevens waarvoor u in eerste instantie ons toestemming hebt gegeven om ze te gebruiken of op persoonsgegevens die hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren of diensten aan u te verlenen.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien we, zoals uitgelegd in sectie 4, uw informatie verwerken op basis van onze legitieme belangen, maar uw specifieke situatie u aanleiding geeft bezwaar te willen maken tegen de verwerking op deze grond, omdat u meent dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme gronden hebben om uw persoonsgegevens te verwerken die uw rechten en vrijheden opheffen.

Als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken met ingang van de toekomst. De intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van onze verwerking op basis van toestemming vóór uw intrekking.

We werken samen met derden om onze advertenties op andere sites te beheren. Deze derden kunnen cookies of soortgelijke technologieën gebruiken om u advertenties te bieden op basis van uw surfactiviteiten en interesses. Als u ervoor hebt gekozen om uw account te koppelen aan een externe toepassing van derden, zoals Facebook, kunt u uw instellingen wijzigen door uw accountinstellingen te wijzigen.

Als u de Diensten niet langer wenst te gebruiken of geen aan de dienst gerelateerde berichten meer wilt ontvangen, kunt u uw account op elk gewenst moment sluiten door de hier beschreven instructies te volgen. Houd er rekening mee dat deze verwijdering permanent is en dat uw account niet kan worden hersteld.

8. UW INFORMATIE BEWAREN

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang uw account actief is, zoals nodig is om de Diensten aan u te leveren, of op een andere manier zoals nodig is voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven. Als u niet langer wilt dat wij uw gegevens gebruiken om de Diensten aan u te leveren, kunt u uw account op elk gewenst moment sluiten door de hier beschreven instructies te volgen.

We kunnen echter verplicht zijn om uw persoonsgegevens te bewaren vanwege bepaalde wettelijke vereisten, zoals voor juridische en/of administratieve procedures. Zodra de bewaartermijn die voortvloeit uit deze procedure is beëindigd, zullen we de persoonsgegevens verwijderen.

9. INFORMATIEBEVEILIGING

De beveiliging van uw persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons. We volgen algemeen aanvaarde normen om de informatie die we verzamelen en ontvangen te beschermen, zowel tijdens de overdracht als na ontvangst. We handhaven passende administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om uw informatie te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, onopzettelijk verlies, ongeoorloofde wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, misbruik en elke andere onwettige vorm van verwerking. Dit omvat bijvoorbeeld firewalls, versleuteling, wachtwoordbescherming en andere controles op toegang en verificatie. Geen enkele methode van overdracht of opslag is echter volledig veilig. Hoewel we ernaar streven om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Uw accountgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. Het is belangrijk dat u zich beschermt tegen onbevoegde toegang tot uw account en informatie door uw wachtwoord zorgvuldig te kiezen en uw wachtwoord en computer veilig te houden, bijvoorbeeld door u af te melden na gebruik van de Diensten. Als u denkt dat de beveiliging van uw persoonsgegevens in gevaar is gebracht, neem dan contact met ons op zoals beschreven in sectie 11. Als we ons ervan bewust worden dat uw informatie is gecompromitteerd, zullen we u informeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

10. WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING

Deze verklaring is onderhevig aan incidentele herziening. We zullen u op de hoogte stellen van de wijzigingen door de wijzigingen op of via de Diensten te plaatsen, of door u een e-mail te sturen over de wijzigingen, en/of door een update te plaatsen in de versie-aantekeningen op het platform van de App. Eventuele wijzigingen worden van kracht veertien (14) kalenderdagen na verzending door ons van een e-mailbericht of veertien (14) dagen na plaatsing door ons van de wijzigingen op of via de Diensten, indien dit eerder is. We raden u aan regelmatig terug te komen en eventuele updates te bekijken. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door u een e-mail te sturen naar het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt en door een kennisgeving te plaatsen over de wijzigingen op onze Website.

11. HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN, GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT, KLACHTEN

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze verklaring, uw persoonsgegevens of uw keuzes en rechten, neem dan contact op met:

 • ons ondersteuningsteam:
  • schriftelijk op het adres in sectie 1;
  • door een e-mail te sturen naar support@justfab.nl of
  • door ons te bellen op 085 888 44 91 (NL) / 07 848 20 40 (BE), of
 • onze functionaris voor gegevensbescherming in de EU:
 • U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Berlijnse commissaris voor gegevensbescherming en informatievrijheid. De Berlijnse commissaris is onze leidende toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties. De contactgegevens van de Berlijnse commissaris zijn:

  Adres: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

  Friedrichstraße 219

  10965 Berlijn

  Duitsland

  E-mailadres: mailbox@datenschutz-berlin.de

  Telefoonnummer: 0303 123 1113

  Als u in de EER woont, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. U vindt hier de gegevens van uw lokale autoriteit.

  04/2022